Afbeelding
RAADSPRAAT

Verantwoording aan u

31 mei 2023 om 07:58 Opinie Raadspraat

Een plechtige kop. Ik wil ermee zeggen dat ik vind dat u recht heeft op uitleg waarom ik het vertrouwen in wethouder Kosterman heb opgezegd.

Er klopte veel niet aan het dossier Markt 24, de verbouwing en renovatie van het oude stadhuis. Laat ik me beperken tot het eindresultaat zoals zich dat op 9 mei onherroepelijk aan ons voordeed. In de eerste plaats leek er geen rem meer te zitten op de kosten voor de renovatie. Oncontroleerbare onvoorziene kosten vormden een directe bedreiging voor de financiële zelfstandigheid van onze gemeente. Als wij hierdoor een artikel 12 gemeente worden, dus onder curatele van het rijk geplaatst, is de ramp compleet. Dan kunnen we ons eigen beleid niet meer bepalen en worden voor inwoners belangrijke voorzieningen geschrapt.

In de tweede plaats kon ik mijn werk als controlerend raadslid niet meer naar behoren vervullen. De wethouder leverde mij geen betrouwbare informatie waar ik mijn oordeel op kon baseren. Wat moest ik doen? Ik kon geen stem vóór, maar ook geen stem tegen uitbrengen.

Mijn vertrouwen in de bestuurder was weg. Dit was bij een meerderheid van de raadspartijen het geval. In de politiek betekent dit dat de gemeente vanaf dat moment onbestuurbaar is geworden. In de landelijke politiek is dat niet anders. De regering kan het land alleen besturen wanneer deze steunt op het vertrouwen van een meerderheid in de Tweede Kamer.

Als raadslid ben je in zo’n situatie verplicht in actie te komen. Je kunt maar een ding doen als het vertrouwen in een bestuurder is verdwenen: je moet met elkaar overleggen welke maatregel moet volgen. Dat is geen achterkamertjesgedoe! Gezamenlijk werd besloten een extra raadsvergadering bijeen te roepen om een motie van wantrouwen te kunnen indienen. Dat moest op zeer korte termijn vanwege de ernst van de situatie.

Tegelijkertijd realiseer ik me dat ik medeverantwoordelijkheid draag voor de emoties die mijn beslissing heeft veroorzaakt bij inwoners die geen kennis hadden van onze overwegingen. Ze voelden intens het dramatische gevolg voor Wil Kosterman die zo’n belangrijke plaats in onze gemeenschap inneemt. Ik hoop oprecht dat mijn uitleg de noodzaak van deze beslissing begrijpelijker heeft gemaakt.

Frances Place, OpRecht!

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie