Wim van der Spek
Wim van der Spek CDA

Raadspraat: ‘Groei voor duurzame boeren’

8 maart 2023 om 08:15 Opinie Raadspraat

Het is een voorrecht om in onze mooie gemeente te mogen wonen. Een eeuwenoud cultuurlandschap met mooie natuur, vruchtbare landbouwgronden en prachtige landgoederen. Landbouw en natuur dragen het landschap en zorgen voor werkgelegenheid en voedsel.

Op 15 maart zijn er provinciale verkiezingen. Ik sta op plek 28 van de CDA-lijst. Want de provincie gaat over de toekomst van landbouw en natuur. Het CDA in Utrecht heeft als heldere lijn dat zij gaat voor kwalitatief goede natuur en toekomstperspectief voor duurzame boeren. Niet landbouw tegenover natuur, maar landbouw verbonden met natuur.

We zijn in onze gemeente gezegend met moderne melkveebedrijven die stapje voor stapje hun bedrijven steeds verder verduurzamen. Via kleine windmolens, zonnepanelen op daken, aandacht voor weidevogels en het steeds beter benutten van dierlijke mest. Zodat er minder kunstmest nodig is. Mede dankzij de Biovergister die komt in Cothen.

Kolland-Overlangbroek en de uiterwaarden zijn Natura 2000 gebied. De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor het gebiedsproces om samen met de veehouders te komen tot een forse verlaging van de ammoniakemissies. Een halvering van de emissies in 2035 is mogelijk als de veehouders met de subsidies en inhoudelijke ondersteuning aan de slag gaan. Denk aan koeien langer in de wei, eiwitarmer voeren, de mest flink verdund uitrijden en water sproeien over de roosters in hun stal. Met vakmanschap en innovatie stikstofemissies fors terugbrengen.

Ook zijn er melkveebedrijven zonder bedrijfsopvolgers. Het is belangrijk dat de provincie Utrecht van deze bedrijven de productierechten gaat opkopen en de vrijkomende grond beschikbaar komt voor de overige bedrijven. Zodat zij meer grond bij hun bedrijf krijgen en duurzaam kunnen groeien. De gemeente moet zich maximaal inzetten om samen met de gestopte melkveehouder te kijken of er nieuwe functies op het erf kunnen. Denk aan recreatie, zorg of tiny houses.

Het CDA gaat voor groei van duurzame boeren. Goed voor de natuur en de toekomst van onze boeren.

Wim van der Spek

CDA statenkandidaat #28

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie