Bart van Asperdt
Bart van Asperdt A. van Meutgeert
raadspraat

Transitie

13 april 2023 om 11:03 Opinie Raadspraat

Enige tijd geleden zwengelden onze collega’s van Burgerbelangen van SamenWerkt de discussie aan over mestvergisters in gemeente Wijk bij Duurstede. Een plaag? Of een zegen? D66 ging op onderzoek uit.

Mestvergisting heeft geen goede naam. Dat heeft veel te maken met een redelijk beladen verleden. Wat gaat er eigenlijk in zo’n vergister? Wat komt er uit? Wat zijn de gevolgen voor onze inwoners in de directe omgeving, bijvoorbeeld qua stank- verkeers- of geluidsoverlast? Dat soort vragen. Hier komt nog bij dat mestvergisting aanvankelijk geen goede naam heeft opgebouwd. Zeker in de begindagen van mestvergisting bleek er veel mis: schimmige constructies, dumpen van oneigenlijk materiaal in de vergister en zelfs vermoedelijk criminele activiteiten.

De andere kant van dezelfde medaille is dat onze natuurlijke hulpbronnen -zoals gas- niet oneindig zijn en verre van goedkoop. En er is veel mest in Nederland. Als je slim vergist, dan is bruikbaar gas een restproduct. Nuttig en draagt bij aan de energietransitie.

Hoewel de fractie van D66 -samen met de rest van de toenmalige gemeenteraad- in 2017 een verklaring van geen bedenkingen af gaf tegen de komst van een mestvergister in Cothen, bleef er twijfel. Is mestvergisting onwenselijk, en geeft het alleen maar overlast? Of is mestvergisting het antwoord op een mestprobleem en is het een nuttig instrument bij de energietransitie?

Het standpunt van D66 is gewijzigd. Weliswaar geeft de fractie geen carte blanche af voor alle initiatieven. We zijn in Friesland en in Flevoland gaan kijken naar mestvergisters van Biovalue, hetzelfde bedrijf dat ook de mestvergisting in Cothen voor zijn rekening wil nemen. Mits de milieuvoorschriften worden gecontroleerd, mits het aantal verkeersbewegingen beperkt blijft en mits de mestvergisting plaats vindt door een professionele partij dan valt er met D66 te praten, onder voorwaarden, over mestvergisting. We denken dat -mits gecontroleerd, in omvang beperkt en uitgevoerd door een professionele partij- mestvergisting een bijdrage zou kunnen leveren aan de energietransitie.

Bart van Asperdt, D66

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie