Afbeelding
Kuun Jenniskens

Wijkse begroting rond; geld voor klantenspaarpas minima en theater Calypso, en hulp bij skatepark

11 november 2022 om 12:07 Politiek

WIJK BIJ DUURSTEDE Twee avonden met 17 moties en 12 amendementen hebben ervoor gezorgd dat de Begroting voor 2023 is vastgesteld. Met deze aantallen lijkt het alsof er vanalles mis was met de cijfers, maar dat was de reden niet. Het heeft meer een relatie met de creativiteit en denkkracht van de gemeenteraad, die via deze moties en amendementen is benut.

door Kuun Jenniskens

De 17 moties en 12 amendementen zijn niet allemaal in stemming gebracht, in veel gevallen omdat het ideeën betrof waar het college al op de gewenste manier mee bezig bleek te zijn. Aan de hoofdlijnen is niet gesleuteld; de gemeente gaat sparen voor zaken zoals nieuwe scholen; en er is ruimte om via een groeimodel te investeren in de ambtelijke organisatie - omdat vacatures lang open blijven staan vallen er steeds meer gaten in het handelen van de gemeente.

NOG DIT JAAR KLANTENSPAARPAS MINIMA Belangrijk onderwerp van discussie was energiearmoede - geagendeerd via een motie van BB en D66. Omdat torenhoge energielasten steeds meer huishoudens en ondernemers raken, werd het college verzocht om snel samen met de gemeenteraad en maatschappelijke partijen (zoals OKW, Grip op de Knip en woningcorporaties) in gesprek te gaan over hoe kan worden voorkomen dat Wijkse ondernemers en inwoners door het ijs zakken. Raadsbreed werd dit een goed idee gevonden. 

Deze motie werd uiteindelijk uitgebreid met het ter beschikking stellen van 194.000 euro uit het minimabeleid. Het bleek namelijk dat SP wethouder Brouwer flink ‘gas aan het geven’ is op dit onderwerp. Nog deze maand komt hij met een klantenspaarpas voor inwoners met een inkomen tot 150 procent boven bijstandsniveau. Op deze pas wordt voor dit jaar een bedrag van 200 tot 300 euro gestort. Hiermee kan deze groep boodschappen doen bij lokale winkeliers. Zo wil Brouwer zowel het MKB, als deze inwoners helpen. Door van 150 procent uit te gaan, kan de gemeente 510 huishoudens extra helpen. 

Zowel Burgerbelangen als D66 waren verheugd en zeiden dat dit meer was dan waar ze om vroegen. D66: ,,Wij zullen zeker instemmen met dit Sintcadeautje”. BB: ,,Dit klinkt ons als muziek in de oren.” De motie kreeg slechts één stem tegen.  

SKATEPARK KRIJGT STEUN VANUIT DE RAAD Met een motie van BB, D66 en SP om het skatepark bij De Horden tot een inspirerend Speelpark om te toveren - waar een groep jongeren goede ideeën over heeft - vroegen deze partijen de rol van deze jeugd in het traject te waarborgen. Daarnaast moet de gemeente ook creatief kijken naar financieringsmogelijkheden, via bijvoorbeeld budgetten voor klimaatadaptatie, duurzaamheid, toegankelijkheid, en veiligheid. Sommige fracties vreesden dat steun voor deze motie zou uitlopen op een greep uit de gemeentekas, maar SamenWerkt wist dat te weerleggen: ,,Dit is geen vraag om geld, het gaat hier om jongeren die het vertrouwen hebben om het op eigen kracht voor elkaar te boksen.” 

Wethouder Jan Kuiper (CDA) daagde de raad uit: ,,Deze jongeren zijn goed georganiseerd en aangehaakt. Hun plannen zijn indrukwekkend, en via het Jongerenwerk hebben ze een goede contactpersoon bij de gemeente. Wat hen het meest zou helpen, is als jullie met hen mee nadenken over welke bedrijven hierbij zouden kunnen helpen, of welke vrijwilligers kunnen ondersteunen met klussen. De gemeente en de wethouder zijn al aan de slag, dus ik zie deze motie vooral als een oproep aan jullie zelf als gemeenteraad.”

CALYPSO KAN DOOR Theater Calypso heeft haar toekomst kunnen verzekeren met een subsidie van 150.000 euro per jaar. De toeristenbelasting wordt niet verhoogd van 1,30 naar 1,40 euro - zoals het college voorstelde - maar naar het landelijk gemiddelde van 1,80 per persoon per nacht. Verder is een amendement aangenomen van SamenWerkt die vraagt om een onderzoek naar de mogelijkheden van een Natuurbegraafplaats. 

Het idee van D66 om samen met de horeca alvast toe te werken naar een alternatieve jaarwisseling voor 2023/2024, “waarbij het een feest is voor iedereen en waarbij vernielingen door vuurwerk of ander ‘vuurwerkleed’ tot het verleden behoren”, kreeg slechts steun van de PCG en werd daarmee verworpen. 

ÉÉN EXTRA BOA IS GENOEG Ook het voorstel van VVD en CDA om een hele (later werd dat een halve) extra BOA aan te nemen vond geen weerklank. Met als reden: de criminaliteit in Wijk is gedaald en het veiligheidsgevoel krijgt een cijfer van 7,8. Daarnaast stelt het college in de begroting zelf al voor om 1 extra BOA aan te nemen. Burgemeester Iris Meerts zei het klip en klaar: ,,We kunnen goed uit de voeten met één extra BOA, we hebben geen behoefte aan een halve extra.”

AANVRAAG VOOR 70 FLEXWONINGEN Een ingetrokken motie van het CDA bracht een nieuwtje ter tafel. CDA was kritisch op woningcorporaties, omdat zij kennelijk het bouwen van flexwoningen niet als kerntaak zien. Wethouder Hans Buijtelaar (VVD) zei hierop: ,,De gemeente gaat medio november een aanvraag bij het Rijk indienen voor subsidie voor 70 flexwoningen. Hier doen ook twee woningcorporaties aan mee.”

Met alleen een tegenstem van D66, is een SP motie (gesteund door CDA) over prestatieafspraken met woningcorporaties aangenomen. Deze afspraken worden vanaf 2023 - voordat het college een besluit neemt - met de gemeenteraad besproken. De raad wil adviezen kunnen meegeven. SP: ,,Dit is een belofte van de vorige wethouder waar niets van terecht is gekomen.” CDA: ,,Woningbouw is onze belangrijkste opgave, hier willen wij heel kort op zitten.”

STEMMEN STAKEN BIJ TUNNEL Bij een motie van PCG tegen de reservering van 5 miljoen euro om een fietstunnel onder rotonde De Geer aan te leggen staakten de stemmen. Hier moet dinsdag 15 november opnieuw over worden gestemd. PCG noemt deze reservering te vroeg. VVD is juist voor: ,,De bouw van De Geer III brengt extra verkeer. Een tunnel bevordert de doorstroming bij de rotonde en dus de veiligheid.”

WAAROM VIER TEGENSTEMMEN? Uiteindelijk werd de begroting met 14 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen. Duurstede voor Democratie en Burgerbelangen stemden tegen. Zij maakten niet duidelijk waarom. Tijdens de begrotingsdebatten en de algemene beschouwingen zijn hier geen opmerkingen over gemaakt. DVD en BB gaven er ook geen stemverklaring over af. Wethouder Wil Kosterman (SamenWerkt) liet zich hier na afloop van de vergadering kritisch over uit.

COLLEGE IS TEVREDEN Financieel wethouder Hans Buijtelaar zei na afloop blij te zijn dat er op de grote lijnen geen wijzigingen zijn aangebracht, en dat de sfeer goed was: ,,Dat betekent dat raad en college vrij goed op koers zijn met elkaar. Onder de streep hebben we nog steeds een sluitende begroting voor de komende drie jaar.” 

Een snelle rekensom leert dat de gemeente 85.000 euro over zou houden in 2023 - met de aangenomen moties en amendementen is dit slechts gekrompen naar 65.500 euro.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie