Afbeelding
Screenshot Woonvisie 2021-2030

Wijkse gemeenteraad verhoogt percentage sociale huur naar 35 procent

25 februari 2022 om 11:39 Politiek

WIJK BIJ DUURSTEDE Na een lange vergaderavond is op 23 februari tegen middernacht de Woonvisie tot 2030 met algemene stemmen vastgesteld. Weliswaar met daarop 9 amendementen. De belangrijkste wijziging vanuit de raad is dat het percentage sociale huur is opgehoogd van 30 procent naar 35 procent. Alleen de VVD stemde hier tegen.

door Kuun Jenniskens

Vanuit de raadsfracties lagen er twee amendementen om te sleutelen aan het percentage sociale huur. Een voorstel van SP en PCG dat vroeg om 45 procent (waarvan 10 procent sociale koop) kreeg verder geen steun. Ook al was het idee erachter om met die 10 procent sociale koop hofjeswoningen voor senioren te realiseren - een advies van een lokale makelaar omdat hier veel vraag naar is. Wethouder Buijtelaar waarschuwde dat bij een percentage van 45 procent de gemeente miljoenen op tafel moet gaan leggen om projectontwikkelaars bij de les te houden. Als ze onvoldoende kunnen verdienen gaan ze gewoon een deur verder. De SP was de enige partij die duidelijk uitsprak wel geld bij te willen leggen.

35 PROCENT SOCIAAL In de Woonvisie van het college stond 30 procent sociale huur. Een amendement van SP, CDA, D66, PCG en BB voor een ophoging naar 35 procent kreeg zoals gezegd brede steun. Er zit veel vertraging in de bouw van sociale huur, dus een flinke inhaalslag is nodig, daar zijn de meeste partijen het over eens. 

NATUURINCLUSIEF Het enige unaniem aangenomen amendement was er één van GroenLinks. Idee is om te bouwen volgens provinciale normen uit de ‘Milieueffectrapportage programma Wonen en werken’. Het gaat hier om richtlijnen zoals voor geluid, luchtvervuiling en de nabijheid van openbaar vervoer. Maar ook om meer groen per inwoner te realiseren.  Met dit amendement is ook besloten om meer natuurinclusief te bouwen; groen en natuur in de buurt, groene daken en groene gevels en nestelstenen in gevels voor vogels. Hier ging de hele gemeenteraad in mee. 

HOOGBOUW Een D66 amendement om de hoogbouw tot 5 verdiepingen te beperken haalde het niet. Alleen Duurzaam Wijk stemde mee, de rest van de gemeenteraad was tegen. De meeste fracties willen de hoogte per project beoordelen, en inwoners hier via participatie bij betrekken. Wethouder Buijtelaar ontraadde dit amendement omdat het college nog samen met inwoners een ‘Visie gestapeld wonen’ wil gaan opstellen.

COÖPERATIES Het CDA wil het ontstaan van woningbouwcoöperaties stimuleren. Idee is om met particulier geld huizen te bouwen voor verhuur, als aanvulling op aanbieders zoals Viveste. Met tegenstem van de VVD werd dit idee overgenomen. In coöperatief verband gaan inwoners en ondernemers samen woningen realiseren, financieren en verhuren. De gemeenteraad hoopt dat er zo meer creativiteit en snelheid op de lokale woningmarkt ontstaat.

TINY HOUSES In de Woonvisie van het college werden Tiny Houses afgeraden als vorm van flexwonen omdat ze teveel ruimte in beslag nemen. Dankzij CDA, SP en D66 en met steun van GroenLinks, Duurzaam Wijk, PCG en BB zijn Tiny Houses wel opgenomen in de Woonvisie, naast de flexwoningen waar ook gestapeld mee kan worden gebouwd. Tiny Houses kunnen tijdelijk worden geplaatst op bijvoorbeeld het terrein van De Geer III omdat het wel een fiks aantal jaar duurt voordat daar daadwerkelijk wordt gebouwd. 

WONEN OP BEDRIJVENTERREIN Met tegenstem van D66, die vreest dat het qua geluid of stank misschien niet prettig wonen is op een bedrijventerrein, is een amendement van Burgerbelangen aangenomen om op bedrijventerreinen tijdelijk wonen mogelijk te maken. Het kan gaan om leegstaande gebouwen, of tiny houses op braakliggende gronden. Dit geeft ook mogelijkheden aan bedrijven die woningen voor werknemers willen bouwen. 

MONITORING Ondanks tegenstemmen van VVD, GroenLinks en CDA komt er een Wooncommissie die moet zorgen dat deze Woonvisie 2030 geen dode letter wordt. Bouwcijfers worden actief gemonitord, zodat kaders tijdig kunnen worden bijgesteld. Inwoners en experts kunnen worden betrokken als ontwikkelingen op de woningmarkt hier om vragen. Dit is een initiatief van Duurzaam Wijk, D66 en SP.

TOEGANKELIJK Met tegenstem van de VVD is een amendement aangenomen dat vraagt om toegankelijk te bouwen - dit betekent direct bij de bouw al deuren verbreden en toilet vergroten. Om hiermee dure aanpassingen in kader van WMO te voorkomen. Wethouder Buijtelaar wilde dit liever per project bekijken, omdat het om meer vloeroppervlak vraagt wat kan betekenen dat er minder woningen in een project passen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie