Wethouders Hans Marchal, Wil Kosterman en Willem Joustra - met staand de gemeentesecretaris
Wethouders Hans Marchal, Wil Kosterman en Willem Joustra - met staand de gemeentesecretaris Kuun Jenniskens

Begroting voor 2020: gemeenteraad steunt een Woonfonds

18 november 2019 om 11:25 Politiek

WIJK BIJ DUURSTEDE Tijdens de begrotingsraad van dinsdag 12 november is de Wijkse begroting voor 2020 met steun van coalitiepartijen VVD, GroenLinks, PCG - maar ook van DuurzaamWijk van Jos Soons - aangenomen. De rest van de oppositie stemde tegen. Nieuw is dat een Woonfonds wordt ingesteld, en dat serieus wordt onderzocht of de Grote Kerk ‘s avonds kan worden verlicht.

door Kuun Jenniskens

TEVEEL ONDERZOEK Vier partijen stemden niet voor deze begroting. Voor de SP was de reden dat zij deze begroting een te eenzijdig coalitieverhaal vinden. ,,Wij hadden andere keuzes gemaakt.” Wat de SP betreft gaat er te veel geld naar onderzoek, en te weinig naar echte maatregelen. Zeker bij verkeer.

NIET SLUITEND MAKEN MET GRONDVERKOOP Het CDA stemde tegen omdat de partij het niet goed vindt om de begroting sluitend te maken met inkomsten uit grondexploitatie en woningbouw. ,,Dit gaat ten koste van toekomstige investeringen voor met name woningbouw voor onze jeugd”, aldus Gerard Migchels. Verder noemde hij het klimaatbeleid te ambitieus. Het CDA vindt draagvlak cruciaal en de redenatie is, dat wanneer je te snel wil, je draagvlak verliest. Ook is CDA het niet eens met 55.000 euro voor onderzoek naar een turborotonde en fietstunnel en met 25.000 euro per jaar voor cameratoezicht - beiden door de VVD ingebracht.

WijkNU stemde tegen omdat de begroting ‘realiteitsgehalte’ mist: ,,Het  constante dichten van gaten vanuit het vermogen maakt ons steeds kwetsbaarder.” Kan Wijk zo wel een zelfstandige gemeente blijven, vroeg Wietze Smit zich af?

COMMUNICATIE D66 stemde tegen de begroting omdat er zorgen zijn over participatie en de gemeentelijke communicatie. ,,Die kachelt achteruit”, aldus Bart van Asperdt. Verder opereren wethouders teveel individueel met eigen plannen, het ontbreekt aan een samenhangende visie. Ander punt is dat het cameratoezicht nog in de begroting staat, wat volgens D66 overbodig is gebleken. Verder is D66 niet te spreken over de komst van 60 hectare zonnevelden - dat is teveel van het goede en D66 vreest dat hier geen draagvlak voor is.

ZELFSTANDIG Wethouder Hans Marchal (PCG) is van mening dat de zelfstandigheid van Wijk bij Duurstede absoluut niet in het geding is. ,,Wij doen geen grepen in reserves, daarmee klinkt het alsof het niet zou mogen. Volgens de regels is het toegestaan een begroting sluitend te maken met inkomsten uit grondexploitatie. Deze begroting kan de toets der kritiek doorstaan; hij is structureel op orde.” 

ZONNEVELDEN Meerdere partijen begonnen over de aanleg van 60 hectare zonnevelden, dat werd een wel erg grote ambitie gevonden. Voor Marchal is dit oppervlak verdedigbaar: ,,Pas bij 150 hectare kom ik in opstand.” Na opmerkingen vanuit fracties dat in 2030 energieneutraal zijn misschien te ambitieus is, daagde de wethouder de gemeenteraad uit: ,,Als raad heeft u deze ambitie zelf zo vastgesteld. Als u vindt dat het anders moet, gooi er dan zelf een balletje over op!”

OP BRES VOOR JEUGDZORG Alle fracties hadden opmerkingen over de begrotingstekorten die zijn ontstaan omdat de rijksoverheid te weinig geld geeft aan de gemeente voor Jeugdzorg. Wethouder Wil Kosterman (GroenLinks) doet zeer haar best om meer geld naar Wijk te krijgen. ,,Ik ga zelfs de barricaden op. Maandag gaan we met alle wethouders die jeugdzorg in hun portefeuille hebben, naar de Tweede Kamer als de begrotingen voor de Jeugdzorg worden besproken.”

CAMERATOEZICHT Burgemeester Albertine van Vliet reageerde kordaat op het gesputter van de oppositie over de noodzaak van cameratoezicht: ,,Ik ben verbaasd dat, terwijl er een brede motie in de raad is aangenomen dat we een proef gaan doen, u dan bedenkingen heeft over het feit dat we die proef gaan doen.” Voor haar was hiermee de kous af: ,,Het verzoek ligt al bij de politie en het OM en het geld is gereserveerd. Ook is er besloten op welke plek de camera’s komen.” Sybren van der Velden (VVD) - groot voorstander en initiatiefnemer van cameratoezicht - legde vervolgens uit dat het onderzoek inmiddels is uitgebreid richting Veenendaal: ,,We gaan niet meer uit van een schil met camera ‘s om Wijk heen, maar we kijken inmiddels naar een veel groter gebied tot A12, A27 en Veenendaal en Rhenen.”

DRIE NIEUWE FONDSEN Een motie van de SP over het instellen van drie fondsen werd met algemene stemmen aangenomen. Het ging over een woonfonds om bouwprojecten te versnellen; een fonds sociaal ondernemen om lokale initiatieven te ondersteunen; en een fonds Jeugdparticipatie met geld voor beleid of faciliteiten voor de jeugd.

Jeroen Brouwer (SP): ,,Het is belangrijk om te investeren in wonen, de verdere invulling laten we aan het college over.” Wethouder Hans Marchal zei op korte termijn met een voorstel te komen met welk geld deze fondsen kunnen worden gevuld.

VERLICHTING KERK Vanuit GroenLinks was er een motie om de Grote Kerk op de Markt in het licht te zetten. Er komt een onderzoek naar de kosten ervan, daarbij wordt gekeken dit zo zuinig mogelijk te doen en op welke tijdstippen de verlichting aan en uit zal gaan. Een verlichte kerk wordt door de gemeenteraad gezien als een verfraaiing van de binnenstad en als extra aantrekkelijk voor toeristen. Deze motie is door de hele gemeenteraad aangenomen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie