In De Geer III kunnen 900 woningen worden gebouwd
In De Geer III kunnen 900 woningen worden gebouwd Screenshot haalbaarheidsstudie

Nieuwe Wijkse Woonvisie moet richting geven aan grootschalige woningbouw

1 december 2021 om 09:09 Politiek

WIJK BIJ DUURSTEDE Voor de nieuwe Woonvisie gaat de gemeente ervan uit dat er tot 2030 een aantal van 1200 woningen moet worden gebouwd. Dat zal voor een groot stuk buiten de rode contour moeten. Het college stelt voor om de hoogte in te bouwen, met stapelen kan het groene landschap worden gespaard. Het speerpunt bij woningbouw voor starters en ouderen (deze laatste, al dan niet met een zorgvraag).

door Kuun Jenniskens

Tijdens een voorbespreking van de gemeenteraad is gesproken over de nieuwe Woonvisie tot 2030 die momenteel wordt opgesteld. Wethouder Hans Buytelaar (VVD) hield een presentatie. 

SOCIALE HUUR In de Woonvisie is sprake van 30 procent sociale woninghuur. Deze woningen moeten volgens de wethouder versneld worden gebouwd, omdat de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is opgelopen van 6,6 jaar (in 2014) naar 8,8 jaar (in 2020). 

Buytelaar is niet voor sociale koop, omdat hij huurders het meest kwetsbaar noemt. ,,Daarnaast zijn bij sociale koop de kosten altijd hoger dan de opbrengst, dus eigenlijk is het bouwen met een subsidie. Als een bewoner dan na vijf jaar een vette winst behaald bij verkoop - dan zou ik zeggen; hier is de gemeente niet voor op aarde.”

BELEGGERS Het college wil speculatie tegengaan van grote buitenlandse investeerders met Wijkse woningen door een anti-speculatiebeding en zelfbewoningsplicht. Wijk kent deze regeling al , maar voor 5 jaar en binnen deze Woonvisie moet dit verhoogd naar 10 jaar. Hier moet de gemeenteraad een apart besluit over nemen.

In de periode 2021-2030 is de prognose dat de gemeente met 680 huishoudens toeneemt. Daarnaast is er een bestaand woningtekort van 255 woningen. Voor groei en inlopen tekort zijn tot 2030 circa 935 woningen nodig. Aangezien plannen niet altijd (tijdig) tot uitvoering komen, moet rekening gehouden worden met planuitval. Hierdoor is tot 2030 is een plancapaciteit van 1.200 woningen nodig (150 woningen per jaar).

HOOGBOUWVISIE NODIG De wethouder stelt voor om een Hoogbouwvisie op te gaan stellen en die vervolgens aan deze Woonvisie te koppelen. Deze Woonvisie moet namelijk op 14 december worden vastgesteld. ,,Dit is een ingewikkelde discussie en we moeten secuur kijken waar hoogbouw kan en hoe hoog. We moeten duidelijke kaders maken zodat zowel ontwikkelaars als inwoners weten hoe het zit.” Wat de wethouder betreft zou je geen hoogbouw moeten willen in Cothen en Langbroek, en ook niet in de binnenstad.

FLEX Wijk bij Duurstede wil gaan kijken of in de boomgaarden van De Geer III, voorafgaand aan de grootschalige woningbouw - een proces dat flink wat jaren kan duren - mensen in tijdelijk en flexibel Tiny Houses terecht kunnen. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie