Afbeelding
Ali van Vemde

College Wijk bij Duurstede stemt in met de Woonvisie

16 november 2021 om 18:50 Wonen

WIJK BIJ DUURSTEDE Het college van Wijk bij Duurstede stemde op 9 november 2021 in met de Woonvisie. Wethouder Hans Buijtelaar: ,,Het is goed wonen in onze gemeente, maar de woningmarkt staat enorm onder druk. De Woonvisie geeft aan welke richting we op woongebied in de komende jaren inslaan. Hoeveel woningen gaan we bouwen en hoe pakken we wonen met zorg aan bijvoorbeeld? De Woonvisie geeft ook antwoord op veel vragen op het gebied van andere woonthema’s. De raad besluit uiteindelijk over deze visie.”

De Woonvisie sluit goed aan bij de Wijkse omgevingsvisie, zodat er een goede verbinding tussen beide is. Dit zijn de meest in het oog springende keuzes uit de Woonvisie, waar de gemeenteraad over gaat beslissen:

- Verruiming van plancapaciteit: tot 2030 zijn 1.200 woningen nodig;

- In te zetten op verruiming bouwen buiten de rode contour (de rode contour geeft de grens aan waarbinnen woningbouw mag komen);

- Meer gestapelde bouw voor een beter behoud van de groene omgeving;

- In de woonprogrammering in te zetten op: 30% sociale huur, bedoeld voor o.a. starters en ouderen met zorgvraag, teneinde wachtlijsten terug te dringen;

- Binnen de vrije sector aandacht te geven aan: middeldure huur (tot € 1.050,- per maand) en middeldure koop (tot € 400.000,-);

- Waar mogelijk en wettelijk toegestaan: afspraken maken met ontwikkelaars. Om woningen met voorrang toe te wijzen/te verkopen aan inwoners van de gemeente;

- BTBV (Bereikbaar, Toegankelijk, Bruikbaar en Veilig ) is de basis. Bij nieuwbouw voor ouderen, is levensloop bestendig bouwen het vertrekpunt;

- Speculatie tegengaan en woningen voor eigen bewoning houden. Dat doen we door verruiming van het anti-speculatiebeding en de zelfbewoningsplicht tot 10 jaar (nu 5 jaar);

- Scheef wonen tegengaan d.m.v. prestatieafspraken met woningcorporaties;

- Initiatieven met collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) te ondersteunen;

- Onderzoek naar (beperkte) uitbreiding van huidige capaciteit woonwagens, waarbij beheer en exploitatie via de woningcorporaties geschiedt.

De gemeenteraad bespreekt de Woonvisie in de voorbespreking op dinsdag 23 november. De vaststelling ervan is op 14 december 2021. Hierna kan de gemeente starten met het uitwerken van de thema’s uit de Woonvisie.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie