Afbeelding
Eigen foto
column

Wonen

28 april 2021 om 07:35 Opinie Raadspraat

Er is in Nederland een tekort van ruim 330.000 woningen en zelfs de 75.000 woningen die onze overheid beloofd had te bouwen in 2020 zijn er niet gekomen. Ook in Wijk bij Duurstede is de vraag nog altijd groter dan het aanbod. Jongeren die jarenlang op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning of meer dan de helft van hun salaris kwijt zijn aan woonlasten, blijven noodgedwongen bij hun ouders of zitten in kleine studentenkamertjes te verkommeren. Wonen is een grondrecht dat je niet aan de markt kunt overlaten, dat is de laatste jaren wel gebleken. De huizenprijzen zijn vanaf 1970 twee keer zo hard gestegen als het modale inkomen en het eind is nog altijd niet in zicht. Het ontwricht onze samenleving als onderwijzers, politieagenten en de hemel in geprezen zorgmedewerkers worden klemgezet op de woningmarkt. In Wijk zijn er de laatste jaren toch nog verschillende appartementencomplexen verrezen zoals Hortus in de Horden, Nieuw Dorestad tegenover de brandweergarage en de Stadsresidentie bij het E & E gasthuis. Onlangs is er in deze gemeente een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om in beeld te brengen waar met de bouw van 250 woningen het best gestart kan worden: Zuidwijk of De Geer III. In beide wijken zal voor meer dan de helft gebouwd worden voor jongeren en ouderen. Mooi dat er eindelijk vaart wordt gemaakt om de woningnood te gaan lenigen. Snel en betaalbaar bouwen is nu belangrijker dan eindeloos steggelen over trivialiteiten. Elke mogelijkheid om de woningbouw vlot te trekken dient te worden aangegrepen. Ook initiatieven uit de samenleving verdienen de nodige aandacht. Belangrijk is dat de gemeente ruimte schept voor nieuwe woonvormen en particulieren mogelijkheden biedt om de regie in eigen handen te nemen. Het zelfbouwen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) kan worden aangemoedigd door kavels of klushuizen voor redelijke prijzen aan te bieden. Dit is een uiterst creatieve manier van woningbouw voor nieuwe woonvormen (zoals bv een ‘Knarrenhof’). Kleinschalig Opdrachtgeverschap (KO) is sinds de introductie in 2012 een groot succes gebleken. Als grotere woningbouwprojecten stil komen liggen (stikstof) blijkt er vaak voldoende investerend vermogen bij particulieren om woningen te kunnen realiseren. Bij de ontwikkeling van Wijk, Cothen en Langbroek zal naast de bouwsnelheid ook rekening gehouden moeten worden met de variatie in leefstijlen van bewoners. Samen met eigenaren, projectontwikkelaars, investeerders, bouwers en natuurlijk initiatiefnemers zorgen voor snelle duurzame nieuwbouw, dat moet het motto zijn de komende tijd.

Wes Janssen, steunfractielid GroenLinks

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie