Gemeenteraad wil verlichting op Markt van kerktoren en bomen
Gemeenteraad wil verlichting op Markt van kerktoren en bomen Hanneke

Tijdens begroting woningsplitsing gezien als korte termijn oplossing woningnood

12 november 2021 om 16:01 Politiek

WIJK BIJ DUURSTEDE Twee avonden lang hebben gemeenteraadsleden zich over de Begroting voor volgend jaar gebogen. Met veel moties en amendementen trachten fracties zaken bij te stellen. Het college had voorafgaand aan deze Begrotingsraad bijna alle moties en amendementen afgeraden - dat viel niet goed. Uiteindelijk werden er in het debat toch manieren gevonden om op een aantal punten de neuzen dezelfde kant op te krijgen.

door Kuun Jenniskens 

Op initiatief van CDA en SP gaat de gemeente een slinger geven aan het woningtekort. De gemeenteraad maakt hiervoor 176.000 euro vrij vanuit het duurzaamheidsbudget. Meer grootschalige woningbouw wordt als noodzakelijk gezien, maar die woningen staan er niet zomaar. Ondertussen gaat de gemeente kijken naar snellere oplossingen, zoals het splitsen van eengezinswoningen in 2 appartementen. Via een motie van GroenLinks (unaniem aangenomen) is alvast geregeld dat woningsplitsing geen leges gaat kosten. Ander idee is het (tijdelijk) toelaten van Tiny Houses op plekken waar in de toekomst grootschalige woningbouw wordt gepleegd - trajecten die soms wel 5 tot 10 jaar kunnen duren. Ook dit zou iets aan het woningtekort kunnen oplossen. 

GEEN KNAKEN GEEN TAKEN Tegelijkertijd kreeg het college de opdracht van de gemeenteraad om er via een lobby op aan te dringen dat de rijksoverheid gemeenten financieel beter gaat ondersteunen bij de energietransitie. Landelijk gezien gaat er veel rijksgeld naar duurzaamheid, maar hiervan profiteren gemeenten nauwelijks. De gemeenteraad wil duurzaamheidstaken alleen uitvoeren als er geld vanuit het Rijk voor komt. Motto daarbij is: geen knaken, geen taken. 

Tijdens de begrotingsraad is geld vrijgemaakt om de fietser meer aandacht te geven. D66, SP en PCG kregen dit voor elkaar. Er komen fiets tellingen en er is aandacht nodig voor fietsveiligheid. Ook het fietsnetwerk moet goed in beeld worden gebracht, met een advies hoe dit kan worden verbeterd. Doel is om het gebruik van de fiets te stimuleren. 

HONDENBELASTING AFGESCHAFT De hondenbelasting wordt afgeschaft, met alleen een tegenstem van de VVD is dit erdoor gekomen. Deze VVD was tegen omdat dit wordt betaald met een verhoging van de onroerendezaakbelasting - in principe is de VVD voorstander van het afschaffen van deze belasting maar wil dat via een andere weg realiseren.

Op verzoek van de gemeenteraad kan Theater Calypso, als zij dat wenst, gebruik gaan maken van een cultuurcoach die gaat helpen met een bedrijfsplan. Een amendement van de SP om hiernaast ook eenmalig 45.000 euro extra te geven, werd niet aangenomen. SP vroeg hierom omdat het theater momenteel geen investeringen kan doen, aangezien Calypso vanwege corona slecht heeft gedraaid. 

VERLICHTING MARKT Twee jaar geleden nam de gemeenteraad al een motie aan om de grote kerk en bomen op de markt s ‘avonds met spots te verlichten. PCG betreurt dat dit nog niet is uitgevoerd, de meeste partijen sloten zich hierbij aan. De gemeenteraad geeft het college de opdracht met een aantal scenario’s naar de raad te komen, en daarbij ook alternatieve financiers in beeld te brengen. Het zou de Markt zoveel aantrekkelijker maken voor toeristen en meer recht doen aan de kerktoren. Burgerbelangen steunde deze motie niet, omdat deze partij van mening is dat deze verlichting binnen het project van de herinrichting van de Markt had moeten worden gerealiseerd. 

VOLGEND JAAR WEER IN DE PLUS De begroting laat voor 2022 een positief resultaat zien van 141.000 euro en voor 2023 een positief resultaat van 80.000 euro. De begroting werd, met alleen een tegenstem van Burgerbelangen, door de gemeenteraad aangenomen.

Het lopende jaar 2021 ziet er een stuk slechter uit. In het voorjaar stond de gemeente al 1.1 miljoen euro in de min. Het tekort is iets ingelopen en staat nu op 1.055.000 euro. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie