Bart van Asperdt
Bart van Asperdt A. van Meutgeert
RAADSPRAAT

Vertrouwen

7 juni 2023 om 07:56 Opinie Raadspraat

Een minister, gedeputeerde of wethouder die het vertrouwen verliest van de Tweede Kamer, Provinciale Staten of de Gemeenteraad, stapt op. Het gaat hier om de zogenaamde vertrouwensregel.

Het gaat om zeer waarschijnlijk de meest belangrijke regel in het staats- en bestuursrecht en dat is niet voor niets. Zonder de vertrouwensregel zou de macht van een Kabinet, een gedeputeerde of een wethouder praktisch onbegrensd zijn. Belangrijker nog: de direct gekozen volksvertegenwoordiging zou niks meer voor het zeggen hebben. Kabinetten, colleges van GS of colleges van B&W zouden gewoon hun gang kunnen gaan. Zonder de vertrouwensregel, geen democratische rechtsstaat. Een bestuurder die het vertrouwen verliest, stapt dus op.

Fouten maken mag in het openbaar bestuur. Maar de regie was op de renovatie van het Oude Stadhuis weg. Uiteindelijk is besturen mensenwerk en het draait om samenwerking. Helaas verloor D66 het vertrouwen in de wethouder. En er werden herhaaldelijk grote fouten gemaakt. D66 heeft aanvankelijk het college nog gesteund. Maar een opeenstapeling van fouten en gebrek aan regie kregen uiteindelijk de overhand. De wethouder is hier verantwoordelijk voor. Onlangs kreeg de gemeenteraad voorgehouden dat er geheimhouding lag op stukken. Terwijl de portefeuillehouder vervolgens zelf in de media verscheen. Ook werd door het college bij partijen waarmee de gemeente afspraken heeft om ze te huisvesten in het nieuwe museum, gepeild wat het aan claims zou gaan kosten als de gemeente zijn afspraken niet meer na zou komen. De raad kwam er achteraf achter. Dat laatste, was voor D66 de bekende druppel. We hebben de wethouder in de openbare voorbespreking laten weten dat het vertrouwen er niet meer was. In de raadagenda staat dat open bestuurlijke verhoudingen nagestreefd worden, maar hiervan was al lang geen sprake meer.

De vertrouwensregel. Een onmisbare regel in het staatsrecht. Maar wat moet het een persoonlijk drama zijn voor wethouder Kosterman om zo een lange politieke carrière te moeten beëindigen. De wethouder nam zelf ontslag. Dat is dapper en getuigt van respect voor de vertrouwensregel.


Bart van Asperdt, fractievoorzitter D66 Wijk bij Duurstede 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie