Afbeelding
Ankie Meutgeert
column

Raadspraat: Loslaten

26 januari 2022 om 15:00 Column

Oude gewoonten loslaten is een moeizaam proces, vooral als je niet zeker weet dat nieuwe gewoonten gaan lukken. Loslaten betekent grotendeels dat je erop moet vertrouwen dat het goed gaat komen. Dat deze verandering goed is voor jou persoonlijk, jouw gemeenschap, het milieu of het grotere belang. Loslaten wordt wel gemakkelijker als het doel helder is en de voordelen evident.

Medio 2022 treedt de Omgevingswet in werking en van belang hiervoor is het hebben van een Participatievisie. Daarin wordt vastgelegd hoe wij hier in Wijk bij Duurstede invulling gaan geven aan burgerparticipatie. Nieuw daarin is het Uitdaagrecht, een recht om de gemeente uit te dagen als je iets beter, goedkoper of sneller kunt realiseren.

Een ruime meerderheid van de raad zal de Participatievisie op 25 januari gaan vaststellen. Met uitzondering van DuurzaamWijk. En dat terwijl wij ons bij uitstek hard maakten voor het actief betrekken van de samenleving bij het vorm geven van onze leefomgeving. DuurzaamWijk onderschrijft de betekenis en het belang -beschreven in deze visie- maar heeft moeite met het vooraf temperen van de verwachtingen. Het lijkt alsof de gemeente een voorschot neemt op mogelijke bezwaren en omstandigheden, waarin initiatieven toch niet participatief van de grond kunnen komen. Dat vinden wij als DuurzaamWijk een gemiste kans! De focus, datgene waarop jij (je) richt, zou altijd positief en op bereiken moeten zijn! Geef dus niet zoveel aandacht aan wat je niet wil… je zou het wel eens in de hand kunnen werken.

Ik vraag me daardoor af is in hoeverre wij als raad, college en ambtenaren eigenlijk in staat zijn om los te laten? Participeren vraagt een mate van gelijkwaardigheid en openstaan in initiatieven omarmen. Hoe kan onze gemeente hier een faciliterende en ook waarderende organisatie in zijn?

Laten we hopen dat de Participatievisie een intern document is ter verbetering van de processen en dat de Participatie werkelijkheid een sprankelende ervaring kan zijn, waar je als burger graag aan mee wil doen. Niets is zo betekenisvol, dan je leefomgeving positief mee vormgeven.

Jos Soons

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie