Marc Gnodde
Marc Gnodde SamenWerkt
raadspraat

Samen keuzes maken

10 mei 2023 om 08:34 Opinie Raadspraat

Als raadslid wordt mij wel eens gevraagd waarom mijn partij niet feller reageert op (social) mediaberichten, die ons van van alles betichten, soms zelfs onze integriteit ter discussie stellen.

Als voorzitter van de grootste fractie in de gemeenteraad, SamenWerkt, voel ik een sterke verantwoordelijkheid voor de raadsbrede agenda van de huidige raad. Dat is niet altijd een gemakkelijke opgave. Er wordt binnen en buiten de raad veel gezegd, geroepen, gesuggereerd, niet alleen over inhoudelijke onderwerpen, maar soms ook over personen, waardoor het soms lijkt alsof er een groot conflict is in de gemeenteraad. Maar dat is niet zo, we zijn het over meer punten eens dan oneens. En dat mogen de inwoners ook weten.

We zitten natuurlijk in de raad om keuzes te maken. Keuzes die niet alleen in het belang van onze kiezers zijn, maar in het belang van onze gemeente als geheel, onze leefomgeving en de volgende generaties. Daartoe hebben we met een grote meerderheid van de raad een raadsagenda opgesteld, waarin we hoofdlijnen voor het beleid hebben afgesproken. Als grootste partij in de raad stellen we ons het liefst verbindend op en zoeken we een zo groot mogelijk draagvlak voor mogelijke keuzes. Met modder gooien op (social) media hoort daar dus wat ons betreft niet bij.

De komende weken en maanden dienen zich weer een aantal lastige keuzes aan. Denk maar aan:

- de verbouwing van het oude gemeentehuis op de markt

- gaan we voor grote windmolens in het buitengebied?

- de zandwinning en natuurontwikkeling in de Bosscherwaarden

- betaalbare (flex)woningen en

- hoe houden we de gemeente financiën op orde?

Naast de raadsagenda vormen uiteraard de diverse verkiezingsprogramma’s het vertrekpunt bij lastige keuzes. Wij hebben onze kiezers beloofd ons in te zetten voor een sociaal, leefbaar en groen Wijk bij Duurstede. Hierbij horen wat SamenWerkt betreft: een museum in het centrum, een beperkt aantal grote windmolens langs het Amsterdam Rijnkanaal (om optimaal gebruik te kunnen maken van het elektriciteitsnet met duurzaam opgewekte energie en het liefst in eigendom van de burgers), natuur ontwikkeling zowel het aantal hectares als een toename van de biodiversiteit, betaalbare flexwoningen en uiteraard gezonde gemeentefinanciën. De keuzes die we als raad gaan maken op bovengenoemde thema’s maakt SamenWerkt het liefst met een zo groot mogelijke raadsmeerderheid en na gesprekken met direct en indirect betrokken burgers.

En zoals onze naam al zegt, dat doen we bij voorkeur met elkaar, niet tegenover elkaar.

Marc Gnodde, fractievoorzitter SamenWerkt

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie