Rob Willems
Rob Willems SamenWerkt

Het zijn net mensen

Opinie Raadspraat

Enkele weken geleden besloot het college van burgemeester en wethouders om in te gaan op het verzoek van de veiligheidsregio Utrecht, om tijdelijk 100 asielzoekers op te vangen en daarmee de opvangcrisis in Ter Apel enigszins te verlichten. Sindsdien heeft de tijdelijke opvang van inmiddels nog zo’n 80 asielzoekers uit onveilige landen, de gemoederen flink beziggehouden. Sommige inwoners waren het niet eens met de beslissing en/of voelden zich niet veilig, en een flink aantal liet dat merken ook. Anderen konden het begrijpen en/of waren blij dat ook Wijk bij Duurstede haar verantwoordelijkheid nam. En eveneens een flink aantal kwam ook direct in actie om op de een of andere manier te helpen bij de tijdelijke opvang.

De opvang van asielzoekers of meer algemeen het migratievraagstuk, is zo’n onderwerp dat in gesprekken niet zelden tot (heftige) discussies leidt. Feit is dat migratie van alle tijden is en dat het meebeweegt met onrust in de wereld; daar waar gedoe is trekken mensen weg, veelal naar plaatsen in de wereld waar het veilig is of waar wel een toekomst opgebouwd kan worden. En sinds het vluchtelingenverdrag van Genève uit 1951, hebben we afgesproken de opvang van vluchtelingen ordentelijk te regelen. Als de Rijksoverheid daar dan om allerlei redenen niet in slaagt, met mensonterende situaties tot gevolg, is het ook weer niet heel gek dat een gemeente op verzoek tijdelijk bijspringt.

En ondanks het feit dat enkele asielzoekers in de fout zijn gegaan (waarop direct stevig is geacteerd) zijn ook asielzoekers net mensen, waarvan de meesten deugen. Mensen die hier niet voor hun lol zijn, die hun familie missen en die iets willen betekenen voor onze samenleving. Hadden er ergens ter wereld 100 Wijkenaren moeten worden opgevangen, dan ben ik benieuwd of wij nog wel steeds met 100 waren geweest. En wat ik zeker weet, is dat wij het heel fijn hadden gevonden als wij gewoon als medemens zouden worden gezien en behandeld. Laten we een voorbeeld nemen aan de pakweg 50 vrijwilligers, die samen met de professionals de tijdelijke opvang hier in Wijk bij Duurstede medemenselijk maken.

Rob Willems, raadslid SamenWerkt

advertentie
advertentie