Lekdijk tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede (archief juli 2021)
Lekdijk tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede (archief juli 2021) Kuun Jenniskens

Milieueffecten dijkversterking Wijk bij Duurstede – Amerongen bijna compleet

18 maart 2023 om 09:00 Natuur en milieu

WIJK BIJ DUURSTEDE  De milieugevolgen van de versterking van de Lekdijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen zijn goed beschreven in het milieueffectrapport. Sommige effecten van het plan op natuur en landschap verdienen nog een betere onderbouwing. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. De provincie Utrecht had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen

Het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil de Lekdijk aan de noordzijde tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen versterken omdat deze niet meer voldoet aan de veiligheidseisen. Het hoogheemraadschap neemt ook maatregelen voor beter beheer van de dijk en mogelijkheden voor natuurontwikkeling en recreatie mee. Voordat over de dijkversterking een besluit wordt genomen is een milieueffectrapport opgesteld.

Positieve en negatieve effecten

Het rapport geeft veel informatie over de positieve en negatieve effecten van alle maatregelen, bijvoorbeeld op natuur, landschap en archeologische waarden. Dit geldt voor de aanlegfase en voor de fase waarin de dijkversterking klaar is. Ook goed is dat de gevolgen van beheermaatregelen, zoals de aanleg van een beheerstrook aan beide zijden van de dijk, apart zijn beoordeeld. Zo kan los van het besluit over de dijkversterking een keuze worden gemaakt voor het beheer.

Niet compleet

De onderbouwing van de effecten van de beheermaatregelen op natuur en landschap is nog niet helemaal compleet. Verflauwing van het dijktalud en de aanleg van de beheerstroken hebben mogelijk grotere effecten dan nu in het rapport is aangegeven. De Commissie adviseert deze effecten beter te onderbouwen voordat definitief wordt besloten over de dijkversterking.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie