De Lekdijk juli 2021
De Lekdijk juli 2021 Kuun Jenniskens

Informatieavond dijkversterking Wijk bij Duurstede - Amerongen

20 mei 2022 om 10:22 Verkeer en vervoer

WIJK BIJ DUURSTEDE Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden houdt op maandag 30 mei een informatiebijeenkomst voor omwonenden en geïnteresseerden over de dijkversterking en de meekoppelkansen.  Het afgelopen anderhalf jaar heeft het waterschap gewerkt aan de plannen voor de versterking van de dijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen in het project Sterke Lekdijk. Het waterschap wil de dijk niet alleen sterker maken, de waterveiligheidsopgave, maar waar het kan ook mooier. Daarom kijkt het waterschap samen met de gebiedspartners of er projecten zijn die gelijktijdig met de dijkversterking zijn uit te voeren. 

Samen met bewoners en geïnteresseerden is tijdens gesprekken en werkateliers nagedacht over varianten voor de dijkversterking en de meekoppelkansen. Hierbij waren ook de gebiedspartners betrokken: de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede, de provincie Utrecht, Staatsbosbeheer en het Utrechts Landschap. Ook is aan de slag gegaan met het verder uitwerken van de waterveiligheidsoplossingen. Meekoppelkansen zijn kansen die tegelijk met de dijkversterking uitgevoerd kunnen worden. Zij hebben niet direct een relatie met de waterveiligheidsopgave.

INFORMATIEBIJEENKOMST  De bijeenkomst vindt plaats op maandag 30 mei van 19.00 tot 21.30 uur in de Napoleonschuur, Burgemeester Jonkheer H. van den Boschstraat 44 in Amerongen. Aanmelden is niet nodig.

Tijdens de informatiebijeenkomst komen de bezoekers meer te weten over de stand van zaken van de plannen voor de dijkversterking tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen. De sessie start met een presentatie. Verder zijn er verschillende thematafels: bijvoorbeeld over de meekoppelkansen van de gemeenten, zoals fietspaden en de natuurontwikkeling van de provincie Utrecht. Bezoekers kunnen in gesprek gaan over onderwerpen waar zij specifieke interesse in hebben. Hiervoor zijn  medewerkers beschikbaar van het waterschap, de innovatiepartner (Lek ensemble) en de gebiedspartners.

Het programma ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:

19.00 – 19.30 uur inloop en start thematafels
19.30 – 20.15 uur welkom & presentatie

20.15 – 21.25 uur vervolg thematafels
21.25 – 21.30 uur sluiting bijeenkomst

De komende tijd gaan vertegenwoordigers van het waterschap persoonlijk in gesprek met de dijkbewoners. Dan is er gelegenheid om verder in te gaan op hun situatie. 

PROJECT STERKE LEKDIJK Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) versterkt de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven over een totale lengte van 55 kilometer om de dijk ook in de toekomst voldoende veilig te houden. Zes deeltrajecten, waaronder Wijk bij Duurstede en Amerongen vormen samen het project Sterke Lekdijk. Elk deeltraject bevindt zich in een ander stadium van de dijkversterking. Door ervaringen uit te wisselen, leren de verschillende trajecten projectoverstijgend van elkaar. Sterke Lekdijk maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Meer informatie over het deelproject Sterke Lekdijk: Wijk bij Duurstede en Amerongen:  https://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/wijk-duurstede/

advertentie
advertentie