Dijkversterking Wijk - Amerongen
Dijkversterking Wijk - Amerongen Arcadis

Verhelder veiligheidsdoelen en ambities dijkversterking Wijk bij Duurstede - Amerongen

14 mei 2020 om 15:59 Politiek

REGIO De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in het milieueffectrapport voor de versterking van de Lekdijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen de doelen voor waterveiligheid en de ambities voor natuur, landschap en archeologie te verduidelijken. Het rapport maakt nu nog onvoldoende duidelijk of dijkversterking ook met minder milieueffecten mogelijk is. De provincie Utrecht heeft de Commissie gevraagd om het rapport te beoordelen.

Het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil de Lekdijk aan de noordzijde tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen versterken omdat deze niet meer voldoet aan de veiligheidseisen. Voordat over de versterking een besluit wordt genomen, wordt in twee fasen een milieueffectrapport opgesteld. Fase 1 vergelijkt de effecten van verschillende oplossingen. Het hoogheemraadschap kiest hieruit een voorkeursoplossing. In fase 2 volgt dan het ontwerp en een gedetailleerde uitwerking van de milieueffecten.

De Commissie vindt dat het milieueffectrapport voor fase 1 nu nog niet voldoende duidelijk maakt hoe de meest actuele inzichten over waterveiligheid worden meegenomen in het ontwerp. Wellicht is een minder zware ingreep aan de dijk mogelijk, waardoor ook de milieueffecten op bijvoorbeeld landschap, archeologie en leefomgeving beperkter blijven. Ook is nog niet helemaal duidelijk hoe andere ambities voor de dijkversterking, zoals ruimtelijke kwaliteit, natuur of recreatie, worden ingevuld. De Commissie adviseert om dit in deel 2 van het milieueffectrapport alsnog duidelijk te maken.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie