De Bosscherwaarden eind november 2021
De Bosscherwaarden eind november 2021 Frank Pels

Stel normen voor realiseren natuurdoelen Bosscherwaarden

22 april 2022 om 14:00 Natuur en milieu

WIJK BIJ DUURSTEDE De milieueffecten van zandwinning en natuurontwikkeling in de Bosscherwaarden bij Wijk bij Duurstede zijn goed in beeld. Effecten op het grondwater tijdens de zandwinning vragen nog wel aandacht en ook cruciaal is de kwaliteit van de grond voor de natuurontwikkeling. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het milieueffectrapport. De provincie Utrecht en de gemeente Wijk bij Duurstede hadden de Commissie gevraagd het aangevulde rapport te toetsen.

Bosscherwaarden BV wil zand winnen in de uiterwaarden van de Lek bij Wijk bij Duurstede. Na de zandwinning vult het bedrijf de ontstane plassen op met grond en richt het terrein in als natuurgebied. Voordat de gemeente Wijk bij Duurstede besluit over het bestemmingsplan en de Provincie Utrecht over de ontgrondingsvergunning, zijn de milieugevolgen beschreven in een milieueffectrapport.

NEGATIEVE EFFECTEN Het rapport, dat na eerder advies is aangevuld, laat zien dat er tijdens de ontgronding en opvulling van de plassen licht negatieve effecten optreden voor natuur en landschap. Nadat het gebied opnieuw is ingericht kunnen de effecten op natuur en landschap juist zeer positief zijn. Daarbij is het vooral belangrijk dat de gebruikte grond weinig stikstof en fosfor bevat. Stel daarom normen vast voor gewenste water- en natuurdoelen, zegt de Commissie, en zorg dat ‘de juiste grond op de juiste plek’ komt.

Het rapport geeft veel informatie over de milieueffecten. De berekeningen van de effecten op de grondwaterstanden bevatten onzekerheden. Er is meer aandacht nodig voor maatregelen als er toch effecten optreden, zegt de Commissie in haar advies.

Op de website staat het volledige advies.

ONAFHANKELIJK De Commissie m.e.r. is onafhankelijk en bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval de provincie Utrecht en de gemeente Wijk bij Duurstede - besluiten over het project. 

Zie ook www.commissiemer.nl.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie