Dijkversterking Wijk - Amerongen
Dijkversterking Wijk - Amerongen Arcadis

Informatieavond dijkversterking Wijk bij Duurstede - Amerongen op 18 januari

27 december 2022 om 09:00 Natuur en milieu

WIJK BIJ DUURSTEDE Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden organiseert op woensdag 18 januari van 19.0 tot 21.00 uur een informatiebijeenkomst in Theater Calypso  over de dijkversterking tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen. Tijdens deze bijeenkomst krijgt men informatie over onder meer het ontwerp projectplan Waterwet, het milieueffectrapport (MER) en de ontwerpvergunningen. Van 23 december tot en met 17 februari kunnen belangstellenden deze documenten inzien. Zij kunnen een reactie geven door een zienswijze in te dienen.

Hoe ziet het programma eruit? Na een welkom en een korte presentatie kunnen inwoners zich op een informatiemarkt verder laten informeren over onderwerpen waar ze specifiek interesse in hebben. ,,Medewerkers van het waterschap, onze innovatiepartner en onze gebiedspartners staan de mensen graag te woord”, aldus het Hoogheemraadschap. 

Wat ging vooraf? ,,In 2020 heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden het Voorkeursalternatief van de dijkversterking vastgesteld. Op basis daarvan werkten we het dijkontwerp verder uit. Ook zijn de koppelkansen uitgewerkt, zoals fietspaden, voetpaden en rustpunten. Hierover werd afgelopen zomer door gemeente Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug en Provincie Utrecht een besluit genomen.”

De Waterwet schrijft voor dat de dijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen versterkt mag worden nadat het waterschap een projectplan heeft opgesteld. In dit plan staat wat versterkt moet worden en op hoofdlijnen hoe dit gaat gebeuren. Het ontwerp van dit projectplan Waterwet ligt samen met het milieueffectrapport en de ontwerpvergunningen ter inzage.

De ontwerpbesluiten en het MER inzien zijn in te zien van 23 december tot en met 17 februari 2023. De Provincie Utrecht legt het ontwerp projectplan Waterwet met de bijbehorende ontwerpstukken voor iedereen ter inzage. Deze stukken zijn digitaal beschikbaar via www.provincie-utrecht.nl/loket/ter-inzage

Meer informatie hierover staat op de website Wijk bij Duurstede - Amerongen - HDSR 

Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie