De decorandi
De decorandi Ali van Vemde

Negen Koninklijke onderscheidingen in de gemeente Wijk bij Duurstede

26 april 2023 om 13:01 Mensen

WIJK BIJ DUURSTEDE In de Grote Kerk reikte burgemeester Iris Meerts op 26 april negen Koninklijke Onderscheidingen uit aan inwoners die zich bijzonder en langdurig hebben ingezet voor de samenleving. Acht personen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en één persoon tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De decorandi

De heer F.L.M. (Frans) Bosman, mevrouw A.M. (Annemieke) Bosman-Klaassen, de heer J.H.H. (Jan) Botschuijver, mevrouw A.J.M. (Tonnie) van Hengstum-Dongelmans, de heer C.M. (Rien) Overvest, de heer W.J. (Wim) Terwint, mevrouw M.J. (Tiny) Vernooij-van Leeuwen en de heer A.H.M. (Anton) Versteeg zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw M.G. (Marijke) van Elsas-Hodes wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Allen verdienen deze eer op basis van hun bijzondere en langdurige inzet voor de samenleving. Zij zetten zich langdurig belangeloos in voor de medemens. Hun inzet is opgevallen en heeft het verschil gemaakt. Zij zijn een inspirerend voorbeeld voor anderen. Hieronder leest u wat zij betekenen voor de samenleving. 

Lid in de Orde van Oranje Nassau:

Frans Bosman zet zich samen met zijn vrouw al vele jaren in voor de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap in Wijk bij Duurstede. Vanaf 1990 is hij actief bij Parochie PJ XXIII - Geloofsgemeenschap Johannes de Doper. Eerst als vicevoorzitter van het parochiebestuur tot 1995, daarna heeft hij als bestuurslid en als vrijwilliger verschillende taken op zich genomen. Hij is onder andere voorganger bij gebedsvieringen, verzorgt de wekelijkse nieuwsbrief en de boekjes bij de diverse vieringen, maar is ook verantwoordelijk voor de communicatie tussen de verschillende kerken na de fusie in 2010. Daarnaast is hij medeorganisator van de Face to Face Kerstconcerten, de Passion of Christ uitvoeringen, de kinderkerstbijeenkomsten en de kinderpassion. Daarnaast staat de heer Bosman als allround klusser altijd klaar voor klussen die gedaan moeten worden, onder andere met schilder-, timmer- en elektriciteitswerkzaamheden. Vanuit zijn ICT kennis heeft hij de parochie geholpen om een nieuwe website te ontwikkelen en helpt hij regelmatig om nieuwe artikelen en het actuele vieringenrooster op de site te publiceren. Toen de corona epidemie uitbrak gingen de kerken dicht. Door de inzet van de heer Bosman kon de geloofsgemeenschap Johannes de Doper binnen twee weken de vieringen live streamen. Hierdoor konden parochianen wekelijks hun eigen pastoor zien voorgaan en bleef daarmee de verbinding bestaan. In de periode daarna heeft de heer Bosman de streaminstallatie stap voor stap verder verbeterd. Naast het websitebeheer voor de parochie is de heer Bosman ook websitebeheerder en technische ondersteuner van de website van het Face tot Face koor, het Calypso Theater en de muziekschool in Wijk bij Duurstede. 

Annemieke Bosman-Klaassen zet zich samen met haar man al vele jaren in voor de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap in Wijk bij Duurstede. Vanaf 2006 is mevrouw Bosman actief bij Parochie PJ XXIII - Geloofsgemeenschap Johannes de Doper als lid van de Pastoraatgroep-werkgroep van voorgangers. Deze groep is opgericht omdat de parochie niet meer iedere week kon beschikken over een pastor op locatie. Om het probleem op te lossen heeft mevrouw Bosman direct een cursus gevolgd om pastoraalwerker te worden. Daardoor mag ze voorgaan in de vieringen en dit doet ze trouw op zaterdagavond of zondagmorgen, als er geen pastor beschikbaar is. Daarnaast is ze samen met de andere leden van deze groep het eerste aanspreekpunt voor eenzame mensen, zieken of mensen met problemen. Ze begeleidt mensen die stervende zijn en ze verzorgt avondwaken en uitvaartvieringen. Naast het verzorgen van vieringen in de kerk gaat mevrouw ook graag naar de mensen toe, zoals in het Ewoud en Elisabeth Gasthuis waar zij vieringen verzorgt omdat de bewoners niet meer zelf naar de kerk kunnen komen. Naast deze werkzaamheden is mevrouw Bosman vanaf 2006 lid van de werkgroep Kinder- en Jeugdactiviteiten. Deze werkgroep organiseert verschillende kinderactiviteiten in de kerk. Ze is medeorganisator van de kinderkerstbijeenkomsten en de ‘ kinderpassion’. In de week voor Pasen wordt het lijdensverhaal speciaal voor de kinderen verteld, uitgebeeld en bezongen. Ook is zij vanaf 2010 lid van de Ziekenbezoekgroep. Ze regelt bloemen en bezoekt zieken thuis, in het ziekenhuis of in verzorgingshuizen. Ze is een luisterend oor en geeft alle zieken aandacht. Tevens is mevrouw Bosman sinds 2016 lid van de locatieraad en sinds 2018 vervult zij de functie van penningmeester. Als zodanig is ze verantwoordelijk voor de administratieve verwerking van de financiële administratie van de geloofsgemeenschap Johannes de Doper. De heer en mevrouw Bosman worden gezien als de drijvende kracht voor de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap in Wijk bij Duurstede.

Jan Botschuijver maakte zich gedurende 34 jaar vrijwillig verdienstelijk voor de gemeenschap van Langbroek. Van 1989 tot 2018 was hij betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse feestelijke Schapenmarkt in Langbroek. Vanaf 1997 tot 2016 was hij vrijwilliger bij het Dorpshuis De Toekomst. Allereerst vervulde hij de functie van secretaris en daarna werd hij notulist bij de vergaderingen van de activiteitencommissie. Naast deze werkzaamheden was hij als vrijwilliger nauw betrokken bij tal van activiteiten in het Dorpshuis. Daarnaast heeft de heer Botschuijver samen met de heer Versteeg het Repair Café opgericht. Een fantastisch initiatief, waar zij beiden apparatuur repareren. De Langbroekse gemeenschap maakt hier graag en veel gebruik van. Vanwege bezuinigingen rond 2010 heeft de bibliotheek van Langbroek, een onderdeel van regiobibliotheek Z-O-U-T, de bibliobus die Langbroek aandeed opgezegd en een ruimte gehuurd in het dorpshuis. Het duurde niet lang voordat de heer Botschuijver zich ook daar ging inzetten als vrijwilliger. Hij helpt niet alleen met uitlenen en opruimen van materialen, maar geeft ook advies aan leners en andere medewerkers van de bibliotheek. Naast al deze werkzaamheden voor de gemeenschap van Langbroek is hij al jaren mantelzorger voor zijn gehandicapte zus die sinds 2015 boven het dorpshuis woont. Samen met zijn echtgenote doet hij boodschappen voor haar en helpt haar met het huishouden. 

Tonnie van Hengstum-Dongelmans is al vele jaren actief als vrijwilliger voor verschillende organisaties. In de jaren tachtig was zij actief voor basisschool KBS Carolus in Cothen bij uiteenlopende activiteiten, zoals leesouder, begeleider tijdens schoolreisjes en andere activiteiten buiten school. Daarnaast stak zij letterlijk de handen uit de mouwen bij het schoonmaken van lokalen en speelgoed bij aanvang van de schoolvakanties. Op die manier kon er door de leerkrachten en leerlingen steeds weer een frisse start gemaakt worden in de volgende schoolperiode. Op initiatief van de Petrus en Pauluskerk in Cothen trok mevrouw Hengstum jarenlang de kar voor de jaarlijkse Fancy Fair, een grote rommelmarkt van uiteenlopende artikelen met een rad van avontuur met prijzen en allerlei spelletjes voor de kinderen. De baten die werden opgehaald gingen naar het goede doel van de Vasten Aktie van de Rooms Katholieke Kerken in de Kromme Rijnstreek en de stichting Missie Ontwikkeling en Vrede (MOV) afdeling Cothen. Mevrouw Hengstum werd gezien als de grote aanjager van dit alles, maar alle drukte vooraf werd haar toch wat te zwaar. Ondanks dat feit is zij nog wel steeds betrokken bij de organisatie. Vanaf 2000 is zij lid van de schoonmaakploeg van de Rooms Katholieke Parochie Paus Johannes XXIII. Samen met zo’n 20 andere vrijwilligers zorgt zij per toerbeurt dat de kerk wekelijks wordt schoongemaakt. Tot op de dag van vandaag doet zij dat nog steeds, ééns in de vijf weken. Daarnaast verzorgt zij mede de versiering binnen en buiten de kerk rond de kerkelijke feestdagen. Vanaf oktober 2002 is zij vrijwilliger voor de Zonnebloem afdeling Cothen/Langbroek. Zij zet zich daar in voor uiteenlopende activiteiten en draagt zorg voor het inkopen van cadeautjes wanneer er bingomiddagen of avonden worden georganiseerd. Toen de organisatie in haar beleid aangaf om kleinschalige activiteiten te willen organiseren voor de gasten, is zij daar meteen op ingesprongen. Op die manier kon ze als vrijwilliger op pad met een klein aantal gasten, zoals naar een kerstmarkt. Ze is voor de afdeling ook een van de vaste chauffeurs, wanneer er gasten opgehaald of thuisgebracht moeten worden. In de coronaperiode die achter ons ligt, hielp zij iedere maand mee om bij een aantal gasten thuis een attentie te brengen, zodat het contact en de aandacht vanuit de Zonnebloem in stand werd gehouden.

Rien Overvest was ruim 35 jaar vrijwilliger bij verschillende organisaties. Hij was in de jaren ‘80 penningmeester bij Peuterspeelzaal, Humpy in Langbroek. Naast zijn betaalde werkzaamheden als accountant bij zijn eigen accountantsbureau was de heer Overvest van 1984 tot 1990 penningmeester bij Sportvereniging Langbroek. Sportvereniging Langbroek (SVL) is een OMNI-vereniging met diverse afdelingen sport zoals de afdeling voetbal, gymnastiek, tennis en volleybal. Ook is de heer Overvest medeoprichter van de Sportstichting Langbroek (SSL). Het doel van de stichting is het realiseren en exploiteren van sportaccommodatie in Langbroek. Vanaf 1990 tot 2022 was hij penningmeester voor de Sportstichting Langbroek. Vanuit deze functie heeft de heer Overvest zich in de jaren 2009 t/m 2011 hard gemaakt voor de ontwikkeling van het huidige sportcomplex in Langbroek. Mede door zijn rol tijdens de onderhandelingen voor het sportcomplex, is het gelukt om in 2009 te starten met het bouwen van een prachtig nieuw sportpark. Het eigendom van het sportpark werd in 2011 overgedragen aan Sportstichting Langbroek en deze stichting zorgt al vele jaren voor het volledige beheer en exploitatie van het gebouw en het terrein. Er is veel waardering voor de wijze waarop de heer Overvest zich decennia lang geheel belangeloos inzet voor sportverenigingen in Langbroek. Hij staat bekend om zijn tomeloze inzet, zijn humor en trouw. Op zijn financiële deskundigheid kon men altijd vertrouwen. Ook onder moeilijke (privé)omstandigheden heeft hij zich altijd ingezet, hij heeft een sporthart van goud en is een voorbeeld voor vele anderen.

Wim Terwint zette zich ruim 40 jaar vrijwillig in voor de voetbalclub SVF (Sportvereniging Fortissimo) Cothen. Vanaf 1979 bekleedt hij diverse vrijwilligersfuncties binnen de club. Hij is gestart als penningmeester. Deze functie vervulde hij 6 jaar. Daarna zat hij in verschillende commissies en organiseerde hij veel toernooien. De heer Terwint wordt gezien als de ‘kartrekker’ van de Wafelactie, die hij vanaf 1997 heeft georganiseerd. Met deze actie wordt jaarlijks geld opgehaald dat wordt besteed aan jeugdactiviteiten binnen de voetbalclub. Bijna dagelijks is de heer Terwint te vinden op het sportcomplex omdat hij als lid onderhoudscommissie verschillende klussen uitvoert en het sportpark schoonhoudt. Daarnaast is de heer Terwint al ruim 35 jaar de verenigingsfotograaf. Hij is bij iedere wedstrijd van het eerste elftal, maar ook bij andere clubactiviteiten aanwezig, om foto’s te maken die hij daarna op de website plaatst. Vanaf 2020 is hij de clubarchivaris. Alle informatie die hij vergaart, wordt op een georganiseerde wijze gearchiveerd. Door al deze kennis is hij het wandelende geweten van de club en mag terecht de ‘bewaker van het erfgoed’ van de club worden genoemd. Naast al deze activiteiten was de heer Terwint van 1989 tot 2020 ook de clubspeaker. Tijdens thuiswedstrijden werden door hem de opstellingen van beide teams omgeroepen. Dit werd altijd heel goed voorbereid, vooral als er moeilijke namen in de elftallen voorkwamen. Tot enkele jaren geleden schreef hij ook wekelijks het wedstrijdverslag voor het clubblad. Er is veel waardering voor de wijze waarop de heer Terwint zich decennialang en geheel belangeloos inzet voor de voetbalclub SVF Cothen. Hij is inmiddels 81 jaar oud maar is nog steeds erg actief. Hij staat bekend om zijn tomeloze inzet, betrokkenheid, verantwoordelijkheidsgevoel en organisatietalent. Daarnaast is positief, maar wel kritisch, waarbij de belangen van SVF Cothen altijd voorop staan. Hij is een echte SVF’er in hart en nieren. Ook komt hij altijd zijn afspraken na en is nooit te beroerd een handje te helpen bij diverse activiteiten naast zijn ‘eigen’ werkzaamheden binnen de voetbalclub. De voetbalclub SVF Cothen is heel dankbaar dat de heer Terwint zich al zoveel jaar met plezier vrijwillig inzet voor de club.

Tiny Vernooij-van Leeuwen is al meer dan 30 jaar actief als vrijwilliger bij verschillende organisaties. In de jaren ’70 was ze actief bij de Katholieke Plattelands Jongeren Vereniging waar ze diverse bijeenkomsten en activiteiten mede heeft georganiseerd. Ook is ze in de jaren ’80 een paar jaar lid geweest van de ouderraad van de Carolusschool waar haar kinderen op zaten. Van 1987 tot 2010 was mevrouw Vernooij actief bij handbalvereniging HV Fortissimo als bestuurslid en vrijwilliger. Daarnaast was ze een zeer gewaardeerde sponsor. De heren en dames 1 van de club hadden iedere uitwedstrijd een eigen spelersbus die kosteloos beschikbaar werd gesteld door Triomf Tours BV, het bedrijf waar mevrouw Vernooij-van Leeuwen mede eigenaar van was. Ook wordt door Triomf Tours BV ieder jaar geheel kosteloos een touringcar beschikbaar gesteld voor de Stichting Organisatie Kindervakantiekampen. Deze stichting organiseert al vele jaren vakantiekampen voor kinderen uit de gemeente Wijk bij Duurstede die om wat voor reden dan ook niet op vakantie gaan. In de beginjaren moesten ouders hun kinderen zelf brengen naar de kampeerboerderij. Voor veel gezinnen, zeker met beperkte financiële middelen was dit een flinke onderneming. Er waren ook gezinnen die mede daarom afhaakten. Dit veranderde in 1990, toen mevrouw Vernooij aanbood om ieder jaar geheel kosteloos een touringcar beschikbaar te stellen. Vanaf 2011 is mevrouw Vernooij vrijwilliger bij Stichting Droomhuis in Wijk bij Duurstede. Stichting Droomhuis is een gezinsvervangend huis voor 12 jongeren met een verstandelijk of complexe beperking. Ze was de inspirator om de plaatselijke Rotaryvereniging ertoe te bewegen om het Droomhuis financieel te ondersteunen bij de plannen voor de realisatie van het Droomhuis. Mede door de steun van de Rotary kon het plan worden gerealiseerd en kon er in 2010 gestart worden met de bouw. In 2011 betrokken de eerste bewoners hun appartement in het Droomhuis. Vanaf de eerste dag is mevrouw Vernooij nauw betrokken bij het Droomhuis. Ze kookt iedere woensdagavond, en geregeld ook op dinsdagavond, voor de bewoners. Ze is er zeer geliefd en de bewoners vinden haar kookkunsten heerlijk! Van alle personen weet ze precies wat ze wel of niet mogen eten of lekker vinden. Tevens leert ze nieuwe vrijwilligers koken en met de apparatuur omgaan. Daarnaast regelt mevrouw Vernooij dat er ieder jaar een touringcar (met rolstoellift) geheel kosteloos beschikbaar wordt gesteld, zodat de bewoners en de vrijwilligers een dagje uit kunnen. Mevrouw Vernooij staat bekend om haar loyaliteit, gedrevenheid en haar enthousiasme. Ze heeft een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en mensen kunnen echt op haar rekenen.

Anton Versteeg zet zich samen met Jan Botschuijver al vele jaren in voor het Dorpshuis De Toekomst in Langbroek. Aan het einde van de jaren ’70 hadden bewoners in Langbroek behoefte aan een Dorshuis in hun eigen dorp. De bewoners waren op zoek naar een ruimte om elkaar te ontmoeten, waar men deel kon nemen aan allerlei activiteiten en zalen kon huren voor vergaderingen en partijen. Er werd veel gelobbyd, vergaderd en georganiseerd. Na een aantal jaren was het grootste deel van het geld bij elkaar gespaard en kon in 1982 de bouw van het dorpshuis beginnen. Om het nog bestaande tekort aan te vullen, werd de “Schapenmarkt” georganiseerd. De winst van de Schapenmarkt werd gebruikt om de bouw te financieren en (in latere jaren) het gebouw te onderhouden, onder het motto: “voor Langbroekers, door Langbroekers”. Dit gebeurt tot op de dag van vandaag nog altijd. Ieder jaar vindt op de eerste zaterdag in juli de Schapenmarkt plaats. Van 1989 tot 2006 wat de heer Versteeg voorzitter van de Stichting Schapenmarkt. Vanaf 2006 is hij nog steeds jaarlijks actief als vrijwilliger en helpt hij met het opbouwen en afbreken van de Schapenmarkt. Op de dag zelf houdt hij de informatiestand op orde en is hij de omroeper. Naast deze werkzaamheden was de heer Versteeg vanaf 1993 algemeen bestuurslid en vanaf 1 december 2015 voorzitter van het bestuur van het Dorpshuis. Daarnaast is hij voorzitter van de activiteitencommissie die maandelijks activiteiten organiseert voor de Langbroekse gemeenschap. Naast deze werkzaamheden helpt hij bij partijen, vergaderingen, condoleances en vele andere activiteiten in het dorpshuis. Ook richtte hij samen met de heer Botschuijver het Repair Café op, waar ze samen apparatuur repareren en waar de Langbroekse gemeenschap veel gebruik van maakt. De heer Versteeg is in 2014 met pensioen gegaan, hierdoor had hij meer vrije tijd en kon hij veel bijdragen aan de realisatie van het nieuwe dorpshuis o.a. door zijn kennis van techniek. Hij is nu nog steeds het aanspreekpunt als er technische problemen zijn.

Naast al zijn werkzaamheden bij het dorpshuis is de heer Versteeg sinds 1993 ook vrijwilliger bij de St. Martinus Parochie Doorn-Langbroek. Hij heeft door de jaren heen veel technische werkzaamheden verricht om het kerkgebouw in stand te houden. 

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Marijke van Elsas-Hodes werkt sinds 1983 bij Scouting Nederland. Zij is al jaren de drijvende kracht achter vernieuwingen van de vereniging en zorgt ervoor dat Scouting Nederland meeloopt of zelfs vooroploopt in maatschappelijke trends. In 2010 daalde het ledenaantal van Scouting Nederland geleidelijk. Mevrouw Van Elsas ontwikkelde als projectcoördinator de methodiek groepsontwikkeling waarbij een combinatie van inzicht in (harde) cijfermatige ledencijfers, gecombineerd met een begeleid coachingstraject zorgde voor een hogere kwaliteit van groepen op het gebied van programma, vrijwilligers, besturen, accommodaties en financiën. In deze methodiek is gebruik gemaakt van de methode van waarderend werken. Het project groepsontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat de ledendaling omgezet is in een ledengroei. Daarnaast is door de wijze van coaching, de relatie tussen groepen, regio’s en de landelijke organisatie versterkt. Diverse andere landelijke organisaties hebben interesse getoond in deze ontwikkelde methodiek en is er nauw samengewerkt met onder andere de KNVB, de vereniging NOV (Nederlandse Organisaties voor Vrijwilligerswerk) en De Nederlandse Associatie. Hierbij had Scouting Nederland, door de inzet van mevrouw Van Elsas, een pionierspositie in verenigingsland. In 2015 heeft Scouting Nederland een nieuwe toekomstvisie opgesteld, #Scouting 2025. Mevrouw Van Elsas heeft hiervoor een participatieproces ontworpen via de methode deep democracy. Dit was in de verenigingswereld een nieuw begrip en een nieuwe manier van aanpak. Haar aanpak is een inspiratiebron geweest voor veel verenigingen. Via diverse bijeenkomsten heeft zij tientallen verenigingen weten te motiveren om binnen hun eigen vereniging ook aan de slag te gaan met de aanpak van deep democracy. Dit zorgde bij meerdere verenigingen dat er voor allerlei zaken meer en beter draagvlak kwam dan daarvoor het geval was. Met haar aanpak en persoonlijkheid heeft mevrouw Van Elsas meerdere branche- en beroepsorganisaties weten te bewegen.

Anneke Bosman-Klaassen
Frans Bosman
Jan Botschuijver
Tonnie van Hengstum-Dongelmans
Rien Overvest
Wim Terwint
Tiny Vernooij-van Leeuwen
Anton Versteeg
Marijke van Elsas-Hodes
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie