V.l.n.r.: Hans Buijtelaar, Wil Kosterman, Iris Meerts, Jeroen Brouwer en Jan Kuiper
V.l.n.r.: Hans Buijtelaar, Wil Kosterman, Iris Meerts, Jeroen Brouwer en Jan Kuiper Ali van Vemde

Nieuw college Wijk bij Duurstede met vier wethouders

22 juni 2022 om 11:15 Politiek

WIJK BIJ DUURSTEDE Tijdens de raadsvergadering op 21 juni zijn de wethouders benoemd door de gemeenteraad. Naast burgemeester Iris Meerts bestaat het nieuwe college uit Wil Kosterman van SamenWerkt, Hans Buijtelaar (VVD), Jeroen Brouwer (SP) en Jan Kuiper (CDA).

door Ali van Vemde

Wil Kosterman en Hans Buijtelaar waren ook in het vorige college wethouder. Jeroen Brouwer was wethouder in Wijk bij Duurstede van december 2016 tot mei 2018. Nieuw is Jan Kuiper, de afgelopen jaren was hij wethouder in Nieuwegein.

Het is voor het eerst dat het college vier wethouders heeft. De Raadsagenda, die door de gemeenteraad op 31 mei werd vastgesteld, houdt in dat de vier wethouders door de nieuwe bestuurscultuur aan de slag gaan voor alle acht politieke partijen. Dit moet zorgen voor meer harmonie, daadkracht en effectiviteit in het bestuur.

Wil Kosterman en Hans Buijtelaar zijn beide beschikbaar voor 1,0 fte. Voor Jan Kuiper en Jeroen Brouwer is dat 0,8 fte. De portefeuilleverdeling zal er waarschijnlijk als volgt uit gaan zien:

Wil Kosterman van SamenWerkt krijgt in haar portefeuille: Duurzaamheid met energie- en warmtetransitie, programma-wethouder; Sociaal Domein waaronder Wmo, gezondheidszorg, inclusie en beschermd wonen; beheer Openbare Ruimte; Sport & Cultuur: Archeologie en monumenten en is eerste loco-burgemeester.

Hans Buijtelaar van de VVD heeft in zijn portefeuille: Wonen: Gebiedsontwikkeling, grondzaken, projecten (inclusief werklocaties); Mobiliteit inclusief duurzame mobiliteit en aanpak schone lucht: Financiën inclusief belastingen, inkoop en verbonden partijen. Hij wordt vierde locoburgemeester.

De portefeuille van Jan Kuiper (CDA) bestaat uit: Onderwijs en jeugd; Jeugdzorg; Dienstverlening en facilitaire zaken inclusief organisatieontwikkeling en gemeentelijk vastgoed; Regionale samenwerking, communicatie en bewonersparticipatie. Kuiper is derde locoburgemeester.

Jeroen Brouwer van de SP heeft de volgende portefeuille: Ruimtelijke ordening inclusief omgevingswet en aanpak stikstof; Economie inclusief circulaire economie; Stadspromotie, recreatie, toerisme en evenementen; Werk en inkomen (participatie, inclusief schuldenaanpak). Brouwer zal tweede locoburgemeester zijn.

Van de vier wethouders zijn er twee geboren en getogen in Wijk bij Duurstede; Wil Kosterman en Jeroen Brouwer. De wethouders Buijtelaar en Kuiper wonen elders, maar beloofden zich volop in te zetten voor de Wijkse gemeenschap.

Met de benoeming van Wil Kosterman en Jeroen Brouwer als wethouder is er plaats voor twee nieuwe raadsleden. Namens SamenWerkt werd Nikki Dijkstra geïnstalleerd en Ron Meinema namens de SP.

Raadsleden Ron Meinema en Nikki Dijkstra
advertentie
advertentie