Henk Huisman wordt toegesproken door burgemeester Iris Meerts
Henk Huisman wordt toegesproken door burgemeester Iris Meerts Barry Bosman gemeente Wijk bij Duurstede

Zeven Koninklijke onderscheidingen in gemeente Wijk bij Duurstede

26 april 2021 om 13:30 Overig

WIJK BIJ DUURSTEDE Op maandagmorgen 26 april bezocht burgemeester Iris Meerts zes inwoners, om hen persoonlijk te vertellen dat zij zijn benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Een van de decorandi wordt benoemd in Utrecht door de Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de Zwaarden.

Voor 26 april is een feestelijke alternatieve ceremonie georganiseerd. Boudewijn Hansen, de Wijkse troubadour, verraste de nietsvermoedende mensen op feestelijke wijze thuis. Iris Meerts sprak vervolgens de gedecoreerde persoonlijk toe. De versierselen reikte zij uit en werden opgespeld door de partner of een familielid.

DECORANDI De heer H.T. Huisman (Henk), de heer J.H.L.M. Klerks (Johan), mevrouw O.M.J. Leufkens-Hijfte (Oda), de heer J.F.O. Mulder (Han), Mevrouw L.H. van Ditmarsch-Den Daas (Loes) en de heer J. van Rooijen (Jan) zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer R.F.N. ten Brink (Roger) wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de Zwaarden. Allen verdienen deze eer op basis van hun bijzondere en langdurige inzet voor de samenleving. Zij zetten zich dag in dag uit belangeloos in voor de medemens. Hun inzet is opgevallen en heeft het verschil gemaakt. Zij zijn een inspirerend voorbeeld voor anderen.

Henk Huisman zet zich gedurende ruim 50 jaren ononderbroken, intensief en onbezoldigd in voor de Wijkse samenleving. Dit doet hij vanuit een zeer grote maatschappelijke betrokkenheid en belangstelling en zorg voor de kwetsbare medemens. Hij is dit jaar 50 jaar EHBO ‘er, iemand op wie nooit tevergeefs een beroep op wordt gedaan. Begin 2021 ontving hij hierom een onderscheiding van de Nationale Bond EHBO. Het zwaartepunt van de voordracht is gelegen in zijn inzet voor EHBO afdeling Wijk bij Duurstede en later afdeling Cothen, als vrijwilliger op straat tijdens lokale activiteiten en als bestuurslid. Hij was altijd van de partij als er iets georganiseerd werd, zoals kindervakanties KIVAK, de Schapenmarkt, de Kerstmarkt, sportwedstrijden, Kleurrijk uit in Wijk, de 3Kernenavond4Daagse, JazzbijDuurstede en Koningsdag/Singelloop. Ook was de heer Huisman ruim 10 jaar actief als verdeler en coördinator bij vele Goede Doelen collectes, zoals het Rode Kruis, de Zonnebloem, het Reumafonds, de Hartstichting, MS en Gehandicaptensport. De heer Huisman is een trouwe vrijwilliger en bestuurder, die bij vele activiteiten acte de préseance geeft. Hij is altijd bereid om zich in te zetten voor de goede zaak. Hij wordt gekenmerkt als een sociale man, met een groot hart voor de medemens, als iemand die altijd meedenkt en meedoet.

Johan Klerks is bijna 50 jaar spelend lid van volleybalvereniging SV Bourgondië. Hij zet zich gedurende deze lange periode ononderbroken, enthousiast, intensief en onbezoldigd in voor zijn club. Dit doet hij tot op de dag van vandaag in verschillende functies/rollen: als trainer, coach, bestuurslid, voorzitter technische commissie, lid van toernooi- en jubileumcommissies en scheidsrechter. Al deze rollen vervult hij met grote passie voor de sport en voor de vereniging. Hij wordt gekenmerkt als een zeer trouwe en waardevolle vrijwilliger, met veel ervaring en bestuurskracht. Als iemand met grote kennis van inhoudelijk technische zaken en met liefde voor het spel en voor talentontwikkeling van spelers. Hij is de drijvende kracht binnen de vereniging, iemand die altijd klaar staat voor de leden en de club. De heer Klerks was al benoemd tot Gouden Vrijwilliger en Erelid van SV Bourgondië, een eretitel die normaal gesproken pas vergeven wordt bij het verlaten van de vereniging, maar die hij al zo overduidelijk had verdiend, dat hij deze tijdens zijn volleybal loopbaan heeft ontvangen.

Oda Leufkens-Hijfte is een zeer actieve inwoonster van Wijk bij Duurstede, die zich ruim 45 jaren trouw op intensieve wijze en onbezoldigd inzet voor activiteiten op het gebied van beoefening van tennis, van de denksport bridge, cultuur en innovatie in de zorg voor mantelzorgers. Dit doet zij zowel bestuurlijk als operationeel. Haar activiteiten hebben zowel lokaal (tennis) als regionaal (bridge) en landelijk (Croudcuddle en Lotje&Co) uitstraling. Het zwaartepunt van haar activiteiten ligt bij de sport. Zij staat bekend als een zeer gedreven, verantwoordelijk en onvermoeibaar persoon, die vanuit een grote maatschappelijke betrokkenheid acteert. Jeugd en de (kwetsbare) medemens hebben bovenal haar aandacht. Daarnaast levert zij vanaf 2016, vanuit haar ruime ervaring als professional in marketing en communicatie, een grote bijdrage aan de totstandkoming en ontwikkeling van het innoverende bedrijf CloudCuddle. Dit is een startup, die een bed-tent heeft ontwikkeld, waarmee meervoudig gehandicapte kinderen buitenshuis kunnen slapen in een veilige omgeving. Het ontlast de mantelzorgers en verkleint de zorgvraag. Inmiddels wordt dit product door meerdere gemeenten vergoed. Zij geeft op vrijwillige basis advies, doet research, legt en onderhoudt noodzakelijke contacten en draagt bij aan de uitvoering van talloze activiteiten.

Han Mulder is vanaf 1997 zeer actief betrokken bij de Walpoortmolen ‘Rijn en Lek’ te Wijk bij Duurstede. Deze molen is eigendom van De Hollandse Molen, de vereniging tot behoud van molens in Nederland. Ruim 22 jaren zette hij zich op zeer betrokken en continue basis veelzijdig in als vrijwilliger. In 2004 behaalde hij het getuigschrift, uitgereikt door De Hollandse Molen, en werd zelfstandig molenaar. Tot 2019 voerde hij dit ambacht uit in zijn eigen woonplaats, op zijn korenmolen. Hij deed dit op enthousiaste en vakkundige wijze, onbaatzuchtig, trouw en onbezoldigd. De heer Mulder was jarenlang de spil in de groep vrijwilligers, die het monument ‘levend’ houden in moderne tijden. Hij gaf rondleidingen en excursies aan mensen uit de hele wereld. Ook organiseerde hij met zijn partner allerlei extra activiteiten op de molen, om de molen te promoten bij inwoners en toeristen. Hij was een ware ambassadeur van de Wijkse molen. Mede door zijn inzet is de molen al die jaren een springlevend monument gebleven en een prachtig element in het stadsbeeld. Ook voor de Historische Kring Rijn en Lek verricht de heer Mulder vanaf 2002 tot heden allerlei hand- en spandiensten.

Loes van Ditmarsch-Den Daas is een zeer actieve inwoonster van Wijk bij Duurstede, die zich 25 jaren ononderbroken, intensief en onbezoldigd inzet voor de lokale samenleving, zowel bestuurlijk als operationeel. Haar persoonlijke maatschappelijke verdiensten zijn gericht op medezeggenschap/belangenbehartiging binnen het basisonderwijs, op het kerkelijk leven en op zorg voor de kwetsbare medemens. Zij staat bekend als een zeer sociaal, deskundig en betrokken persoon, die oprecht geïnteresseerd is in het welzijn van mensen en altijd met raad en daad klaarstaat voor hulpbehoevende anderen. Dit vanuit een grote mate van maatschappelijke betrokkenheid. Als onderwijzeres stak zij ook veel extra tijd in het ondersteunen en begeleiden van kinderen, die het moeilijk hadden. Met name kinderen met een taalachterstand kregen haar extra aandacht. Mevrouw Van Ditmarsch-Den Daas was jarenlang actief als ouderling in de Protestantse kerkgemeenschap te Overlangbroek. Zij verstond en verstaat de kunst om met respect voor de dorpse cultuur mee te werken aan noodzakelijke nieuwe ontwikkelingen in de geloofsgemeente. Zij was actief bij de organisatie van de Zondagsschool en de feestelijke vieringen met kinderen. Vanaf 2015 bekleedt zij het ambt van Diaken. Nu is zij al jaren actief als vrijwilliger bij Hospice Duurstede. En bij de start van Verbonden Buurt, september 2019, meldde mevrouw van Ditmarsch zich direct om mensen met eenzaamheidsgevoelens te ondersteunen.

Jan van Rooijen zet zich gedurende ruim 30 jaren ononderbroken, intensief en onbezoldigd in voor de lokale samenleving, zowel bestuurlijk als operationeel. Zijn persoonlijke maatschappelijke verdiensten zijn gericht op de sportbeoefening, het organiseren van carnaval in Wijk bij Duurstede en sociale zorg voor de medemens. Hij wordt gekenmerkt als een zeer sociaal, gedreven en proactief vrijwilliger, die werk maakt van gemeenschapszin. Hierin ligt ook de drijfveer voor zijn lokale bestuurlijke activiteiten ten behoeve van carnavalsvereniging de Kaieschaiters en voetbalvereniging SVL in Langbroek. Hij is een vrijwilliger pur sang, met hart voor de kwetsbare medemens, van jong tot oud. Zijn brede inzet komt voort uit een grote maatschappelijke betrokkenheid en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Hij is een verbinder pur sang. De heer Van Rooijen bekommert zich ook om de kwetsbare medemens. Dit uitte zich onder andere in het afgelopen jaar, waarin hij op zeer creatieve en passende wijze en in samenwerking met anderen, diverse initiatieven uitwerkte om kwetsbare ouderen enig plezier te brengen. Zo initieerde hij ‘Hoog Bezoek’, ‘Kijk op Waik’, een ijsjesactie voor kinderen en was hij betrokken bij de actie ‘Koop lokaal!’ Hij heeft een zorgzaam karakter en weet bij vele mensen lichtpuntjes in hun leven te brengen.

Roger ten Brink heeft in de afgelopen decennia bijzondere verdiensten opgebouwd voor het Korps Mariniers en voor de krijgsmacht als geheel. De uitstraling van al zijn werkzaamheden heeft effect binnen de gehele Krijgsmacht. Er is sprake van meer dan karaktervolle en voorbeeldige plichtsvervulling in de hoofdfunctie. Zijn nevenactiviteiten binnen de Defensie, evenals zijn activiteiten in de lokale gemeenschap van Wijk bij Duurstede, kunnen worden aangemerkt als bijzondere persoonlijke verdiensten buiten de hoofdfunctie. Hij toont zich in al zijn doen en laten een zeer betrokken, krachtig en collegiaal mens en is een voorbeeld voor velen. Iemand met zo’n grote maatschappelijke betrokkenheid en duurzame, intensieve inzet voor de samenleving verdient een onderscheiding. Hij ondersteunt ook het lokale comité veteranen in zijn woonplaats Wijk bij Duurstede. Dit doet hij op een zeer betrokken, enthousiasmerende en deskundige wijze. Doel van de diverse jaarlijkse activiteiten, is het versterken van de onderlinge band tussen veteranen onderling, door het organiseren van inspirerende ontmoetingen. De heer Ten Brink geeft daarnaast ook gastlessen op basisscholen ‘veteraan voor de klas’.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
Koninklijke onderscheiding voor Han Mulder
Jan van Rooijen Lid in de Orde van Oranje Nassau
Koninklijke onderscheiding voor Johan Klerks
Loes van Ditmarsch ontvangt een Koninklijke onderscheiding
Oda Leufkens
Felicitaties voor Roger ten Brink
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie