Coördinatoren van SchuldHulpMaatje Francien Niessen en Paul van Straalen
Coördinatoren van SchuldHulpMaatje Francien Niessen en Paul van Straalen H.van Sprakelaar

Drie op een Rij: Schuldhulpmaatje helpt bij financiële problemen

9 maart 2021 om 14:44 Maatschappelijk

WIJK BIJ DUURSTEDE  Voor de rubriek Drie op een Rij vraagt WijksNieuws drie verschillende mensen om hun mening te geven over hetzelfde onderwerp. Deze week is het thema: hulp voor mensen met schulden. Coördinatoren van Stichting SchuldHulpMaatje, Francien Niessen en Paul van Straalen, een schuldhulpvrager en wethouder Eric Balemans over het belang van hulp zoeken bij financiële problemen. In deel 1: Francien Niessen en Paul van Straalen.

door Ali van Vemde

Ruim een half miljoen huishoudens heeft risicovolle schulden, dat wil zeggen dat ze rood staan, rekeningen niet kunnen betalen of een creditcard-schuld hebben. Tien procent van de Nederlandse huishoudens heeft ernstige betalingsproblemen en er zijn vijf miljoen mensen die geen spaargeld hebben. Zij kunnen geen tegenslag opvangen of investeren in belangrijke zaken voor de toekomst. Ongeveer een half miljoen huishoudens heeft problematische schulden die zij niet op eigen kracht kunnen oplossen. Zomaar wat cijfers, om aan te tonen dat hulp hard nodig is.

Stichting SchuldHulpMaatje is een landelijke organisatie die in 131 gemeentes in heel Nederland actief is. Daarin werkt de stichting samen met de overheid, gemeente, kredietbank, UWV, banken, woningcorporaties en bedrijven. In 2018 is SchuldHulpMaatje gestart in Wijk bi j Duurstede. De lokale stichting bestaat uit zes bestuursleden, twee coördinatoren en dertien maatjes.

Coördinatoren Francien Niessen en Paul van Straalen van SchuldHulpMaatje leggen uit dat deze vrijwilligersorganisatie mensen wil helpen met (dreigende) financiële problemen. „Door de inzet van onze maatjes willen we bereiken dat meer mensen uit deze financiële problemen komen en tegelijkertijd toewerken naar zelfredzaamheid. Het maatje helpt je om je financiën weer op orde te krijgen. Je staat er dan niet meer alleen voor. Samen sta je sterk.”

Voor de corona crisis toesloeg hadden al 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens risicovolle of problematische schulden. „Achter dat kille cijfer schuilt een wereld van persoonlijk leed en ziekmakende stress. Helaas zoeken veel mensen te laat hulp: pas wanneer de schulden en de stress zo hoog zijn opgelopen dat die haast niet meer te hanteren zijn. Nu door de coronacrisis veel mensen hun baan kwijtraken en bedrijven failliet gaan, zal de schuldenproblematiek alleen maar toenemen.”

Een schuldenlast die je niet kunt overzien veroorzaakt heel veel stress. „Wie onder hoge druk staat blokkeert en is niet meer in staat de juiste actie te ondernemen. Om een bekend voorbeeld te noemen; uit onmacht verdwijnt de post ongeopend in een la. Maar de schuld groeit verder.”

De oorzaken zijn heel divers. „Persoonlijke drama’s en tegenslagen, zoals werkloosheid, ziekte, echtscheiding of huis onder water kunnen ook bij mensen met een midden of zelfs hoger inkomen financiële ellende veroorzaken. Ook ouderen die moeten rondkomen van alleen een AOW-uitkering hebben het vaak moeilijk. Hetzelfde geldt voor veel zzp’ers en studenten of pas afgestudeerde jongeren. Kortom; schulden raken alle lagen in de bevolking.” De gevolgen van schulden zijn heel ingrijpend. Sociaal isolement, depressie, ziekteverzuim, relatieproblemen, echtscheiding, fraudegevoeligheid, het speelt zich achter talloze voordeuren af.

Een maatje neemt niet het werk over van de sociale dienst of een bureau voor schuldhulp. „Maar het maatje komt wel naast je staan om naar je verhaal te luisteren, je te helpen en ondersteunen en je aan te moedigen vol te houden. Een combinatie eigenlijk van coaching en praktische stappen. Na verloop van tijd zal je merken dat je veel meer van je leven geniet als je geldzaken op orde zijn en dat je zelfredzaamheid is ontwikkeld.”

Hoe eerder mensen hulp zoeken, hoe meer leed er kan worden voorkomen. „Wij helpen je bij het krijgen van overzicht. We stimuleren om die post weer open te maken en we weten de weg als het gaat om aanvragen van zaken als subsidie en toeslagen. Onderschatting van de eigen schuldenproblematiek, het niet bewust zijn van de financiële problemen, de wil om de problemen zelf op te lossen en schaamte zijn waarschijnlijk de belangrijkste redenen om geen actie te ondernemen. Verder ligt er in de maatschappij een taboe op het spreken over geld, inkomen, vermogen en schulden. Schuldhulpverlening is complex. En de situatie van mensen met schulden meestal ook. Zij komen er op eigen kracht niet uit. Een maatje helpt niet alleen, maar heeft ook tijd voor een luisterend oor. Wie heeft daar geen behoefte aan als hij in de problemen zit? Had ik maar eerder om hulp gevraagd, horen onze maatjes nogal eens. Want wie weer overzicht heeft en een plan om de schulden af te betalen, heeft veel minder stress. En functioneert daardoor stukken beter. Dan pas is iemand in staat om te leren hoe je de administratie bijhoudt. En kan met het maatje meedenken over het eigen financiële gedrag. Bovendien hebben wij zaken als huisuitzetting kunnen voorkomen.”

Blijf niet langer rondlopen met je probleem, maar kom in actie en neem contact op! Bel, app of sms op 06 83006566 of kijk op schuldhulpwijkbijduurstede.nl „Wij komen binnen 48 uur in actie. We maken een afspraak. Alles blijft 100% vertrouwelijk. Samen praten we over jouw situatie. Je krijgt advies, we bedenken wat je kunt doen en we bieden overzicht. Gun jezelf deze stap. Schaam je niet, er zijn heel veel mensen zoals jij. Laat het niet verder oplopen, hoe eerder je actie onderneemt, hoe beter.”

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie