De geul van een rivier voor de Romeinse tijd
De geul van een rivier voor de Romeinse tijd Gerben Joustra (AWN)

Rol amateur archeoloog bij opgraving De Geer I in Wijk bij Duurstede

6 januari 2022 om 08:57 Historie

WIJK BIJ DUURSTEDE De plannen voor woningbouw in De Geer III zijn er. Ook dan zal, net als bij de de andere wijken, weer bodemonderzoek worden gedaan om te ontdekken welke schatten er in de grond verborgen liggen. Ruim 20 jaar geleden vond onderzoek plaats in De Geer I. Amateur archeoloog Gerben Joustra, was er bij als AWN (Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie) medewerker bij de R.O.B. rijksdienst, mocht foto’s nemen en heeft een eigen verslag van zijn indrukken kunnen maken. Binnenkort verschijnt het officiële verslag van deze opgraving.

door Ali van Vemde

„Bijna was de bekendmaking van deze omvangrijke resultaten een ‘never ending history’ geweest,” vertelt Joustra. „Dat het rapport komende februari, na 20 jaar, officieel wordt uitgebracht, is het gevolg van de onzekerheden tijdens de overgang van de Rijks-opgraafdienst naar de geprivatiseerde opgraafbureaus. Met als mogelijk gevolg haastwerk soms en geen datering van de in kaart gebrachte historische rivierlopen onder de Wijkse gemeente door. Het is juist langs die oevers waar voor de indijking van veranderlijke rivierlopen, werd gewoond.”

Dat Joustra zelf heeft mogen meewerken is de moeite waard gebleken, vertelt hij. „In die tijd ging ik net met pensioen en dat gaf mij de gelegenheid om hier volop aan mee te werken. Al heel veel jaren zijn we met een groepje amateur archeologen aan het werk rondom Wijk bij Duurstede en aan de overkant van de Rijn. Zo lag er aan de westrand van De Geer I een ondiepe geul, een restant van een rivier van voor de Romeinse tijd. Aansluitend hierbij werd een latere Romeinse militaire versterking gevonden. Veel resten van hun uitrusting en ook munten zijn daarbij gevonden. Een door ons gekaarteerde rivierloop bij Rijswijk en door andere gegevens van werkstudenten, heeft ons de mogelijkheid gegeven hierbij aan te sluiten. Ten westen van Wijk bij Duurstede hebben wij zelf nog een rivierloop gedateerd. Ook deze uit de IJzertijd, toen het winnen en omsmelten van ijzererts mogelijk was geworden.”

Van de resten van een Romeinse militaire versterking bij Rijswijk is de juiste ligging nog niet bekend, maar er zijn veel vondsten geborgen, vooral van de vroegere Romeinse tijd tot 250 na Chr. Dankzij de boorbeschrijvingen voor de geo-morfologische kaart van prof. Berendsen kon gerichter gekaarteerd worden, tot grotere diepte dan -2 meter onder het maaiveld. Het onderzoek gaat nog steeds door. Joustra: „Als we de Rijnloop die is gevonden uit de voor-romeinse tijd en de door ons gedateerde Rijnloop van vlak na de Romeinse tijd, niet ver van het Roodvoetterrein, in beeld krijgen en aansluiten bij het het stuk romeinse Limesrijn bij S.G. Revius, dan hebben we een idee waar de Limes ligt van voor 250 na Chr. En eventueel de resten van een romeinse militaire versterking zouden kunnen liggen bij Rijswijk.” Het onderzoek gaat door, tot elk ontbrekend stukje van de puzzel er is.

In kaart gebracht
Ten oosten van de opgraving De Geer I
advertentie
advertentie