Wethouder Wil Kosterman reageert op interviews met de Adviesraad Sociaal Domein
Wethouder Wil Kosterman reageert op interviews met de Adviesraad Sociaal Domein Ali van Vemde

Advies Sociaal Domein Wijk bij Duurstede kijkt terug op 2021 met wethouder Wil Kosterman

5 januari 2022 om 09:29 Achtergrond

WIJK BIJ DUURSTEDE De Adviesraad Sociaal Domein geeft advies aan burgemeester & wethouders over jeugdhulp, werk en inkomen, aanpak eenzaamheid, toegang tot GGZ, armoede en schuldhulpverlening, burgerinitiatieven en mantelzorg.

door Ali van Vemde

Elke maand gaat Wijks Nieuws samen met Jos Overdevest van de Adviesraad Sociaal Domein in gesprek met mensen die hun ervaringen willen delen. Het afgelopen jaar waren dat Max en Mercy over wat er beter kan voor jongeren, Leny en Anita over de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Nancy en Eqlema over de hulp die zij kregen bij het vinden van een passende baan, Ton over Grip op de Knip en Carolien over ondernemerschap in coronatijd, Laura en Hanny over Verbonden Buurt, Richard en Daan over de Wijkse Inloop en mevrouw Pasveer en Renée over de mantelzorg. Na al deze mooie en openhartige gesprekken reageert wethouder Wil Kosterman. We doen het nog niet zo slecht in Wijk bij Duurstede.

Overdevest begint het gesprek met de vraag naar de betekenis van de maatschappelijke agenda van de gemeente. Hierop antwoordt Kosterman dat zij dit beleidsdocument gebruiken als kader voor hun acties. Het geeft vooral richting aan de besluitvorming. Overdevest merkt op dat het lang niet voor iedereen duidelijk is waar je met een hulpvraag terecht kunt. Volgens de wethouder kunnen mensen die het willen weten, het wel vinden. Via de krant, social media en website is alles te vinden, maar vaak wordt er pas gezocht als het nodig is. De rol van de gemeente is te kijken of aan de criteria wordt voldaan en bij nieuwe initiatieven kijken we of er werkelijk behoefte aan is. Onze rol in de samenleving is niet oneindig. We wegen wat we wel en niet kunnen doen en halen dat intern door de zeef. Aanbieders van hulp zijn daarbij hard nodig. Ook hebben we te maken met de Rijksoverheid en allerlei financiële regelingen. Wat wij belangrijk vinden is een goede balans tussen relaties, gezondheid, wonen, werk en financiën. De visie dat mensen meer zelf moeten doen is lastig. Mensen weten het niet goed genoeg, pas als de nood aan de man is verdiep je je daarin. Om hulp vragen blijft moeilijk, mensen lossen het zoveel mogelijk zelf op. Maar als er om hulp wordt gevraagd, moet het er wel zijn. Neem bijvoorbeeld mantelzorg, bij ouderen wordt een mantelzorger soms ook ziek. Wij willen aan de voorkant van dat proces zitten. Mooi is het initiatief Stand-by-Duurstede, die helpt om mantelzorgers te ontlasten. Vaak gaan deze mensen over hun grenzen heen.

THUISZORG De wethouder erkent het probleem dat er nu is bij de thuiszorg. Medewerkers worden ziek of stoppen met het werk. Daardoor zijn er niet genoeg mensen bij de aanbieders, wel proberen we de beschikbare uren te verdelen over de mensen die hulp nodig hebben. Hierdoor krijgen mensen soms maar twee uur hulp in plaats van de geïndiceerde vier uur, dat komt niet door bezuinigingen maar echt door gebrek aan medewerkers bij de thuiszorg. Ieder jaar houden we een klanttevredenheidsonderzoek. Hierbij scoren we netjes, daar zijn we tevreden over. Sommigen kiezen voor een pgb (persoons gebonden budget), maar niet iedereen is in staat de administratie zelf op orde te houden. Er moet wel verantwoording over de besteding worden afgelegd.

JONGEREN Juist nu komt de wanhoop en angst bij jongeren naar boven. Op de vraag wat de rol van de gemeente is, antwoordt de wethouder dat hierin vooral een rol is voor de jeugdzorg maar dat ook de gemeente hierbij betrokken is. Jongerenwerkers, politie, boa’s en gemeente zijn met de jongeren in gesprek gegaan, hier zetten we heel veel op in. Het is een moeilijke tijd voor ze met de anderhalve meter afstand, scholen die sluiten en dat ze elkaar moeilijk kunnen ontmoeten. Dat leidt soms tot vervelende situaties. Samen met Iris Meerts (de burgemeester) heb ik met een aantal jongeren gesproken en gekeken waar de problemen liggen. Het bleek soms lastig om thuis te studeren met ouders en broertjes en zusjes in huis, daarom hebben we op het gemeentehuis een plek gecreëerd waar ze rustig konden studeren. Daarnaast vindt ook de wethouder dat jongeren eigen plekken moeten hebben, maar de omgeving vindt het niet prettig als er in hun buurt een jongerenhangplek is en met een jongerenhonk bereik je maar een kleine groep. Een mooi initatief is het pas geopende buurthuis ‘Heul Gezellig’, een initiatief van Stichting Binding en woningbouwvereniging Viveste, waar zowel jongeren als ouderen binnen kunnen lopen en verschillende activiteiten worden georganiseerd. Het zou mooi zijn als er meer van dit soort initiatieven komen.

VERTROUWEN De afgelopen tijd is gebleken dat steeds minder mensen vertrouwen hebben in de rijksoverheid. Een belangrijke oorzaak is de toeslagenaffaire, waar ook gezinnen in Wijk bij Duurstede mee te maken hebben gekregen. In Wijk betreft dit ongeveer 30 mensen, zegt Kosterman. Wij hebben geprobeerd met deze mensen in contact te komen. Dat is moeilijk in verband met de privacyregels. Stichting Binding mag niet zomaar de namen doorgeven, maar er is wel aangeboden om mensen die dat willen, te helpen. Wij kunnen tijdelijk financiële hulp bieden, maar we merken ook dat niet iedereen onze bemoeienis wil. Hoewel onze bereidheid om te helpen groot is, gaat helaas niet alles goed. Sommige dingen blijven soms liggen. Meer dan vroeger proberen we sneller in actie te komen na klachten. We merken dat mensen mondiger zijn en minder accepteren.

VRIJWILLIGERS De samenleving draait voor een groot deel op de hulp van vrijwilligers, vaak ouderen. Dat maakt ook kwetsbaar. Kosterman heeft heel veel vertrouwen in wat mensen voor elkaar willen doen. Daar zit groot potentieel. In coronatijd zagen we ook veel kracht en inzet van jongere mensen, die mooie hulpacties op touw zetten. Ik geloof in de kracht van de samenleving.

OUDEREN Met elkaar worden we steeds ouder en dat vraagt om aanpassingen. Mantelzorgers zijn heel loyaal aan hun partner. Het helpt ook om er met anderen over te praten, bijvoorbeeld in het Alzheimer café. Wachten op een plek in het verzorgingstehuis duurt vaak lang. Daarom is het nodig om zorg in nieuwe bouwplannen te verwerken, zegt de wethouder hierover. We moeten nadenken hoe het anders kan, meer in de samenleving, maar wel veilig. Dat vraagt om omdenken. We krijgen straks veel meer mensen met Alzheimer. Als Wijk bij Duurstede willen we een dementievriendelijke gemeente zijn. „Wat hierbij mee helpt is een vast aanspreekpunt voor de hulpvrager. Daar is niet altijd voldoende aandacht voor,”merkt Overdevest op. Dat is niet altijd mogelijk, ook medewerkers worden wel eens ziek of mensen wisselen van baan, een goede overdracht is dan niet altijd mogelijk. Maar het is zeker een punt van aandacht.

WERK Ook voor mensen die moeilijk een betaalde baan kunnen vinden, heeft de gemeente aandacht. Bij bedrijfsbezoeken van het college komt dit altijd ter sprake, want de gemeente is hierbij afhankelijk van de bereidheid van de ondernemers. Gelukkig is de bereidheid van de Wijkse ondernemers, voor zover dat kan, groot om deze mensen een kans te geven. Helaas is dit niet altijd mogelijk voor mensen met de allergrootste afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom is de Wijkse Inloop ook zo nodig. We zijn druk op zoek om een nieuwe plek te vinden waar mensen zelf naar toe kunnen gaan. Dat is best lastig, want er is veel ruimte nodig en daar zijn niet veel geschikte locaties voor.

Wil Kosterman besluit met de conclusie dat we het eigenlijk best goed doen in Wijk. Ik heb vertrouwen in de samenleving, met elkaar kunnen we veel tot stand brengen.

advertentie
advertentie