De overgang van basis- naar middelbare school is soms lastig
De overgang van basis- naar middelbare school is soms lastig Ali van Vemde

Coach4you Wijk bij Duurstede biedt jongeren gelijke kansen en zoekt coaches en een coördinator

Zorg

WIJK BIJ DUURSTEDE Sinds 2019 is Gilde Coach4you actief en met succes. De coaches begeleiden jongeren die net een steuntje in de rug nodig hebben bij de overgang van de basisschool naar de middelbare school. Door structuur aan te brengen helpen de vrijwilligers die overgang iets minder moeilijk te maken. De afgelopen jaren is gebleken dat hier grote behoefte aan is en daarom is Coach4you op zoek naar mensen die jongeren hierin willen begeleiden. Daarnaast wordt gezocht naar een coördinator.

door Ali van Vemde

Bij Coach4you merken ze dat er sinds Corona een grotere behoefte is aan dat steuntje in de rug. Jongeren die dat nodig hebben worden geholpen met het plannen van schoolwerk en het aanbrengen van structuur. Niet in alle gezinnen is het voor de ouders mogelijk om de jongere hierin te begeleiden. Voor de coaches staat voorop dat er met respect wordt omgegaan met de kinderen en met de ouders. De samenwerking met de scholen is hierbij van groot belang. De docent kent de leerling en zo kan de leerling die wat timide is net wat meer zelfvertrouwen krijgen en iets assertiever worden. De coach komt bij de leerling thuis, waarbij ook de ouders aanwezig zijn. Voor alle duidelijkheid: Coach4you geeft geen bijles en helpt niet bij het maken van huiswerk. Dat laten ze over aan de school.

COACHES De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat Coach4you een belangrijke rol kan vervullen. Op dit moment zijn er zeven kinderen met een taalachterstand die graag geholpen willen worden. Daarvoor zijn coaches nodig. Coach4you biedt de vrijwilligers een eendaagse basis- en verdiepingstraining. Enkele keren per jaar is er coachoverleg. Het is daarnaast belangrijk dat de coach goed met kinderen om kan gaan. Van deze coach wordt verwacht dat hij of zij beschikt over sociale vaardigheden, structuur kan bieden en de leerling mentaal ondersteunt. Een leerling wordt gecoacht vanaf eind groep 8 tot en met het begin de tweede klas voortgezet onderwijs. De coach zorgt ervoor dat de leerling iedere week een uurtje extra steun en begeleiding krijgt. Het accent ligt hierbij vooral op het sociaal-emotionele vlak en op het bieden van praktische hulp bij het structureren en plannen van huiswerk. Ook de ouders worden hier nauw bij betrokken. Daarnaast zoekt Coach4you een coördinator die enkele uren per week beschikbaar is.

Coach4you is een landelijke vrijwilligersorganisatie en blijkt een succesvolle methode. Een aantal coaches heeft een onderwijs- of coachingsachtergrond. In Wijk bij Duurstede wordt nauw samengewerkt met Stichting Binding en de scholen. Hierdoor kan voor kinderen met een grotere zorgvraag in overleg begeleiding en ondersteuning komen.

Belangstelling om coach of coördinator te worden bij Coach4you, stuur dan uw gegevens en motivatie naar info@gilde-coach4you-wijkbijduurstede.nl

advertentie