Afbeelding
Gemeente Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede ondertekent woondeal voor meer én betaalbare woningen

15 maart 2023 om 10:30 Wonen Tips van de redactie

WIJK BIJ DUURSTEDE Wethouder Hans Buijtelaar tekende maandag namens Wijk bij Duurstede de woondeal voor de U10-regio. Hij deed dat samen met minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), de provincie Utrecht en andere gemeenten uit de regio U10 (samenwerking van 16 Utrechtse gemeenten). Naast de U10 werden ook de woondeals voor de regio Foodvalley en Regio Amersfoort ondertekend. Al die woondeals moeten ervoor zorgen, dat in deze regio’s betaalbare woningen worden bijgebouwd.

Tussen 2022 en 2030 is het de bedoeling dat er in de provincie ruim 83.500 woningen bij komen. Het Rijk, de provincie, gemeenten en woningcorporaties zetten hier samen de schouders onder.
Er zijn drie woondeals gemaakt met daarin afspraken. Die afspraken gaan over:

  • waar deze woningen moeten komen te staan,
  • welke soort woningen dat zijn,
  • in welk segment deze woningen vallen (bijv. sociale en/of koopwoningen).

De afspraken gelden voor alle deelnemers. De voorwaarden om de woningen (betaalbaar) te bouwen, moeten namelijk op orde zijn. Alle betrokkenen geven door te ondertekenen aan, dat ze zich inzetten om de afspraken uit te voeren. En dat ze samenwerken aan een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige regio.

Bouwen om de vitaliteit van de gemeente Wijk bij Duurstede op peil te houden


Hans Buijtelaar, wethouder Wonen: ,,De ondertekening van de woondeal is de bekrachtiging van de samenwerking tussen Rijk, provincie en gemeenten. Hiermee willen we sneller en meer bouwen. Met het bouwen van meer woningen kunnen onze inwoners eerder aan een betaalbare woning komen. Vooral jongeren trekken anders weg. Dat zet de vitaliteit van Wijk bij Duurstede op langere termijn onder druk. Naast de in de woondeals opgenomen afspraken over hoeveel woningen gebouwd worden, is de Wijkse ambitie groter. Na de verkiezingen praten we hierover met het nieuwe provinciebestuur.”

In onze regio (U10) komen er 61.000 woningen bij. In de regio Amersfoort zijn dat er 27.000 en in de regio Food Valley gaat het om 25.000 woningen.*)

Betaalbare woningen

De huizenprijzen in de regio zijn hoger dan het landelijk gemiddelde. Uit onderzoek blijkt dat vooral de betaalbare koopwoning ontbreekt. Daarnaast zijn de wachttijden voor een sociale huurwoning hoog, gemiddeld 11 jaar. Dit treft niet alleen de mensen die een huis zoeken, maar ook onze regio als geheel. Want we willen jonge, getalenteerde mensen blijven aantrekken en tegelijk de langer thuiswonende ouderen geschikte woonruimte bieden.  
In de woondeals zijn daarom ook afspraken gemaakt over de betaalbaarheid van de woningen. Vanaf 2025 is het streven dat twee derde van de te bouwen woningen in het segment ‘betaalbaar’ vallen. Dat zijn sociale huurwoningen (tot € 808 per maand), midden huurwoningen (tot € 1.026 per maand) en betaalbare koopwoningen (koopprijs tot € 355.000).
 
Het Rijk, de provincie, gemeenten en woningcorporaties zetten daarom in op een nieuwe vorm van partnerschap. Met deze woondeal zijn corporaties volwaardige partners van de Woondeal U10.

Knelpunten aanpakken

Het Rijk, provincies, gemeenten en woningcorporaties blijven investeren in betere mobiliteit en groen. Dat is nodig om de woningbouw mogelijk te maken. En ze kijken naar wat iedereen financieel kan bijdragen. Daarnaast gaat er onder meer aandacht naar het versnellen van processen voor nieuwbouw. Ook wordt gekeken of gemeenten meer grip kunnen krijgen op grondposities. Het stikstofprobleem en de energie-infrastructuur komen boven aan de agenda te staan.

*) Als alle aantallen bij elkaar worden opgeteld, is het totaal aantal woningen 113.000. Maar een deel van de hoeveelheid woningen van regio’s Amersfoort en FoodValley wordt buiten onze provinciegrens gebouwd. In de provincie Utrecht gaat het om ruim 83.000 nieuwe woningen. 

Afbeelding
Afbeelding
advertentie
advertentie