Terrein bij Trekweg 1 Wijk bij Duurstede
Terrein bij Trekweg 1 Wijk bij Duurstede Google Streetview

Wijk bij Duurstede wil 70 flexwoningen neerzetten

20 november 2022 om 10:53 Nieuwbouw

WIJK BIJ DUURSTEDE Om de druk op de woningmarkt te verminderen en aan de grote vraag naar sociale huurwoningen tegemoet te komen, wil Wijk bij Duurstede 70 flexwoningen neerzetten.

Samen met de woningcorporaties Heuvelrug Wonen en Viveste wil de gemeente op korte termijn tijdelijke woningen plaatsen om woningzoekenden onderdak te bieden. Om dit mogelijk te maken, neemt Wijk bij Duurstede deel aan de zogenoemde regiodeal flexwonen. Hierin worden met het Rijk afspraken gemaakt voor een financiële bijdrage per gerealiseerde flexwoning.

TWEE LOCATIES

Op dit moment zijn er zijn twee plekken in de gemeente waar met de regiodeal de 70 flexwoningen geplaatst kunnen worden. De ene locatie is de Trekweg 1 in Wijk bij Duurstede, de voormalige manege Het Kleine Ros. Het gaat hier om 50 woningen. De andere locatie is de Groenewoudseweg 8 in Cothen. Hier kunnen 20 flexwoningen staan. Mogelijk verhoogt Viveste dit met 17 woningen. Onderzoek om te bepalen of deze locaties geschikt zijn, wordt binnenkort uitgevoerd. Er moeten bijvoorbeeld kabels, riolering en leidingen worden aangelegd.

FLEXWONINGEN ZIJN TIJDELIJKE WONINGEN

Het zijn relatief kleine, maar volwaardige woningen voor 1 tot 4 bewoners. Deze woningen kunnen gemakkelijk geplaatst en verplaatst worden. Deze woningen zullen 10 tot 15 jaar op de twee locaties blijven staan. De tijdelijke woonruimte is bestemd voor een mix van doelgroepen. Volgens de afspraken met het Rijk is het de bedoeling dat de woningen evenredig worden verdeeld over de doelgroepen vergunninghouders, Oekraïense vluchtelingen en woningzoekenden uit de eigen gemeente. ,,De plaatsing van flexwoningen is aanvullend op de bestaande woningvoorraad. Dat betekent dat de druk op het bestaande woningaanbod in de sociale huursector hierdoor afneemt. En dat gaan de woningzoekenden in onze gemeente hopelijk voelen”, zegt wethouder Hans Buijtelaar.

INLOOPAVOND

Direct omwonenden zijn uitgenodigd voor een inloopavond. Op maandag 28 november en op 1 december van 19:00 uur – 21:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze avonden zijn bedoeld voor direct omwonenden, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden.

Nadere informatie over deze projecten is te vinden op www.wijkbijduurstede.nl/flexwonen.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie