Problemen voor Woningbouw Wijk bij Duurstede

31 oktober 2018 om 07:14 Lokaal/Column

Problemen voor Woningbouw Wijk bij Duurstede

Burgers kunnen grote problemen verwachten met de geplande woningbouw tot 2030!

Onderdeel van de verkiezingsbelofte van de Coalitie was om van Wijk bij Duurstede een plek te maken waar het goed en ook nog betaalbaar wonen is. Noodzakelijk daarvoor zouden de 1000 woningen zijn, beter bekend als de uitbreiding van de Geer III.

Alleen WijkNU heeft toen al aangegeven dat deze belofte niet realistisch is gezien de houding van de Provincie Staten (PS) op dat moment EN derhalve ook focus op alternatieven gericht dient te worden. Onze verwachting werd werkelijkheid: onlangs is officieel bekend geworden dat PS definitief heeft besloten de uitbreiding van de Geer III in Wijk bij Duurstede NIET toe te staan.

Samenwerking: Hoe is dit mogelijk? Wijk bij Duurstede maakt deel uit van de U10 (samenwerking van 10 gemeenten) en zit aan de bestuurstafel. Hier is gesproken over onze noodzakelijke groei van de (sociale) woningbouw. Een van de acties was: Afspraken maken over voldoende beschikbaarheid van woonruimte voor onze woningzoekenden. Welke concrete bijdrage heeft de wethouder geleverd aan die bestuurstafel van U10? De wethouder heeft ons ook voorgehouden dat men sterk heeft gelobbyd bij PS echter heeft, om onbegrijpelijke redenen, zelf GEEN zienswijze ingediend. Waar heeft deze lobby dan concreet uit bestaan om PS op andere gedachten te brengen?

Toekomst: Het College zegt dat de 1000 woningen nodig zijn voor onze eigen inwoners; om een oplossing te bieden aan de grote problemen rond toename kleine huishoudens, sterke vergrijzing en slechte doorstroming. Wat wil het college concreet doen om aan de huidige en toekomstige woningvraag van de ingezetenen van de gemeente Wijk bij Duurstede te voldoen om zodoende mensen toch in hun eigen gemeente te kunnen laten wonen en de lange wachtlijsten te verkorten? Of laat de wethouder dit over aan marktpartijen? Het wordt tijd om lokaal de handen ineen te slaan en gebruik te maken van de lokale kennis, creativiteit, initiatieven en betrokkenheid.

Leo Kwakkenbos

Voorzitter WijkNU

advertentie
advertentie