Afbeelding
Jan Aukes

Wijk bij Duurstede mag 280 woningen extra bouwen

4 juni 2021 om 11:59 Wonen

WIJK BIJ DUURSTEDE In het recent verschenen ontwerp programma voor Wonen en Werken 2021 (PPWW) krijgt Wijk bij Duurstede, naast de eerder beloofde 250 woningen voor de Geer III, er 280 woningen bij. Dat is uitzonderlijk, andere gemeenten in de regio krijgen geen nieuwe uitbreidingslocaties toegewezen.

door Kuun Jenniskens

Het programma spreekt van 280 woningen bedoeld voor de periode 2025 tot 2029. Mogen deze 280 woningen alleen worden gebouwd in De Geer III, of kunnen ze ook terecht komen bij de kanaal locatie Zuidwijk? De gemeente Wijk bij Duurstede laat weten dat deze 280 woningen voor De Geer III in het programma zijn opgenomen. Samen met de al eerder toegezegde woningen is er nu dus toestemming om 530 woningen in De Geer III te bouwen. De gemeente voert op dit moment een haalbaarheidsstudie uit naar de locaties De Geer III en Zuidwijk. Mocht daaruit komen dat woningbouw het beste in Zuidwijk kan plaatsvinden, dan moet dat worden aangepast in het PPWW volgend jaar.

GEEN EFFECTEN OP N229 In het ontwerpprogramma staat uitgelegd, dat dit woningaantal is opgehoogd met 280 omdat blijkt dat recente inbreidingen in Wijk bij Duurstede geen effect hebben gehad op de doorloop van de N229. Eerder hield de provincie woningbouw tegen vanuit de vrees dat verkeer op de provinciale weg N229 helemaal gaat vastlopen. De gemeente heeft de provincie uitgelegd dat woningbouw nodig is om de gezinsverdunning en vergrijzing op te vangen. Tot 2040 verdrievoudigt het aantal 75+ huishoudens van 1000 in 2020 naar 2900 in 2040. Die huishoudens gaan geen (spits-)verkeer genereren en het spitsverkeer is maatgevend voor de afwikkeling N225/A12, aldus de gemeentewoordvoerder. ,,Daarnaast hebben we de feitelijke verkeersontwikkeling van de afgelopen jaren onderzocht en besproken. Dat verkeersbeeld is niet verslechterd, terwijl we in de periode 2015 t/m 2019 wel circa 350 woningen hebben toegevoegd. De provincie durft het nu aan 280 woningen toe te kennen aan Wijk bij Duurstede, omdat zij verwacht dat dit niet tot een andere verkeersbelasting zal leiden.”

GRAAG 1250 Eigenlijk wil de gemeente een toezegging van de provincie om 1250 woningen te bouwen. Daar wordt hard voor gestreden. Tijdens de raad van 13 april deed wethouder Balemans een boekje open over de knetterende ruzie die Marchal en Balemans op het provinciehuis hebben gemaakt. Balemans zei onder andere: ,,Met de provincie hebben wij een bijzondere liefdesverhouding; we moeten vooral niks bouwen. Vrijdag hebben Marchal en ik om die reden een knetterend gesprek gehad met de gedeputeerde. Wij hebben aangegeven dat we ruim 1250 woningen willen bouwen. Dat is nodig voor de eigen behoefte en voor de doorstroming. Wij willen dat onze kinderen in Wijk kunnen blijven wonen. Om die reden zitten we in een stevig gevecht met de provincie.”

UPDATE 4 juni 11:47 uur, met antwoorden gemeente

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie