Huisvesting van seizoensarbeiders in caravans (archief BDU)
Huisvesting van seizoensarbeiders in caravans (archief BDU) Kuun Jenniskens

Alleen Kapelleweg mag 100 arbeidsmigranten huisvesten

3 juni 2021 om 14:29 Overig

WIJK BIJ DUURSTEDE Een paar uur voorafgaand aan de raadsvergadering van dinsdag 1 juni kwamen ernstige misstanden met huisvesting van 50 arbeidsmigranten in het Limburgse Linne in het nieuws. Juist vanwege deze uitwassen voelt de Wijkse raad de noodzaak dit goed te regelen. De uitkomst van deze vergadering is dat huisvesting voor 100 arbeidsmigranten voor slechts één bedrijf mogelijk wordt gemaakt en dat er na de huisvesting van 50 migranten ook voor de raad een evaluatiemoment is. Zonder deze aanpassing zou het in handen van het college zijn geweest.

door Kuun Jenniskens

De PCG was enige partij die het collegevoorstel bij voorbaat zonder meer kon accepteren. GroenLinks denk dat met dit voorstel de huisvesting voor seizoensarbeiders wordt gewaarborgd - er moet ook aan een keurmerk worden voldaan. De VVD denkt ook dat dit voorstel misstanden kan voorkomen, maar had wel een motie om mensen in de bijstand te dwingen mee te helpen met de oogst - een voorstel dat geen bijval kreeg van andere raadsfracties. Vanuit de oppositie klonken diverse bezwaren, waar de coalitie ook soms in meeging. 

PARAPLU Een paraplu bestemmingsplan maakt iets mogelijk voor meerdere plekken tegelijk, in dit geval is het eindpunt: op vijf plekken huisvesting voor 100 arbeiders mogelijk maken op het erf van het fruitbedrijf. Gerard Migchels (CDA): ,,Vijf plekken zijn voor ons niet bespreekbaar, we willen per keer als gemeenteraad het plan zien. Daarnaast moeten we beleid gaan maken op basis van de adviezen van het aanjaagteam om arbeidsmigranten te beschermen.” Ook Burgerbelangen wil op dit punt geen mandaat geven aan het college. D66, Duurzaam Wijk idem.

MENSELIJKE MAAT De SP vroeg zich af of 100 mensen in één gebouw bij elkaar huisvesten wel menselijk is; mensen die allemaal  tegelijk moeten douchen en de deur uit om in de boomgaard aan het werk te gaan. ,,Wie controleert de werktijden, de gezondheid? Het lukt de gemeente nauwelijks om hierop te handhaven. Hak het in tweeën, dan past het misschien het best”, aldus Van der Tol (SP). Het CDA wilde het eigenlijk bij maximaal 70 plekken houden, bij voorkeur verdeeld over twee locaties. Duurzaam Wijk sloot zich hierbij aan. Burgerbelangen wilde dit terugbrengen naar 50 mensen verdeeld over de locaties Kapelleweg en de Trekweg. 

STAPSGEWIJS Wethouder Marchal noemde de situatie met huisvesting op één plek juist efficiënt. ,,Momenteel is het toegestaan om 20 migranten op het erf te huisvesten. Aan de Kapelleweg starten we met woonruimte voor 50 personen en bouwen dat stapsgewijs uit naar 70, vervolgens 100 arbeidsmigranten.”

OMWONENDEN Smit (BB), zelf omwonende, bracht in dat er vanuit de omgeving ernstige bezwaren zijn en dat er geen draagvlak is voor een woongebouw met 100 arbeidsmigranten.

Wethouder Marchal zei hierop dat er vanuit omwonenden geen zienswijzen zijn ingediend: ,,Als omwonenden klachten hebben, kom ermee naar de gemeente want dan zullen ze bij de gemeente meegewogen worden.”

COMPROMIS Aan eind van de avond was GroenLinks bereid dit besluit slechts voor één situatie mogelijk te maken - namelijk voor Van der Grift aan de Kappeleweg. De wethouder vond dat prima. Maar Marchal hield wel vast aan één locatie, omdat twee locaties toezicht en controle lastig maken. ,,Voor we ophogen van 50 naar 70 en dan 100 is er een evaluatiemoment, waarbij de gemeente naar klachten kijkt. Ook de politie is hierbij betrokken.” De wethouder wilde ook het aantal van 100 niet loslaten.

VAN DER GRIFT Petri van de PCG deed het voorstel om, voordat wordt overgegaan om de vergunning van 50 naar 70 op te hogen, een tussentijdse rapportage naar de gemeenteraad te sturen. Dit voorstel werd omarmd door de gemeenteraad en met 16 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen. Hiermee is besloten dat alleen fruitbedrijf Van der Grift aan de Kapelleweg toestemming krijgt om stapsgewijs van 50-70-100 te gaan. De gemeenteraad heeft daarbij benadrukt geïnformeerd te willen worden over de evaluatie van de eerste fase waarin tot maximaal 50 arbeidsmigranten mogen worden gehuisvest.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie