Schetsontwerp van Sluis Noord 14
Schetsontwerp van Sluis Noord 14 Blok8

31 huurappartementen voor kleine huishoudens bij Sluis Noord Wijk bij Duurstede

28 november 2022 om 16:00 Wonen

WIJK BIJ DUURSTEDE Omwonenden staat niet te trappelen, maar er ligt een plan van nieuwe eigenaar Blok8 voor 31 huurappartementen bij de Sluis Noord; 9 sociale huur en 22 in de middeldure huur. De appartementen zijn bedoeld voor kleine huishoudens en krijgen een gemiddeld vloeroppervlak van 50 vierkante meter. Er komen 42 parkeerplaatsen bij het appartementengebouw, dat drie en vier bouwlagen hoog wordt. Het komt in de plaats van een verouderd en leegstaand pand van Rijkswaterstaat bij de sluis.

door Kuun Jenniskens

Het college heeft op 22 december 2021 positief gereageerd op een principeverzoek om het bestemmingsplan te wijzigen. Uiteindelijk zal de gemeenteraad in een latere fase een besluit moeten nemen over het bestemmingsplan, om deze kavel van 2600 vierkante meter groot een woonbestemming mee te geven. 

AANPASSINGEN Na gesprekken met omwonenden is het plan door projectontwikkelaar Bob van Leeuwen (zelf inwoner van Wijk, met reeds een aantal Wijkse bouwprojecten op zijn naam) op een aantal punten aangepast: de ontsluiting gebeurt niet meer via Sluis Noord - wat omwonenden te druk vonden - maar via Lekdijk Oost; het gebouw is 2,5 meter bij hun woningen vandaan richting het talud geschoven; aan de kant van de woningen krijgt het gebouw drie woonlagen, aan de taludzijde worden dat er vier; het appartementengebouw wordt 2 meter lager en krijgt een plat dak (met zonnepanelen); de kopgevel krijgt boven een blinde muur; twee berken en een grote eik blijven behouden; aan de voorkant komt een groene zone; aan de achterzijde krijgen de parkeerplaatsen halfverharding; er komt sedum op de bijgebouwen.

Er zijn een aantal punten waarop de projectontwikkelaar niet direct invloed op heeft, maar deze wil een poging wagen om te zorgen dat de buurt mee wordt genomen bij de aanleg van glasvezel. Met grondeigenaar Rijkswaterstaat gaat hij bespreken of het groen beter kan worden onderhouden. 

RIOOL EN OVERLAST Dan zijn er nog de punten van het slechte riool en overlast van jongeren bij het talud, waar bewoners klachten over hebben. Wethouder Buijtelaar zei tijdens een informatieavond van de gemeenteraad, dat de overlast van jongeren en de investering in het riool, beiden de verantwoordelijkheid van de gemeente zijn: ,,We moeten zelf in de spiegel kijken. Het is aan ons als gemeente om te zorgen dat mensen veilig, prettig en schoon kunnen leven.”

Ambtenaar over het riool: ,,De wil is er om de problemen met het riool van deze inwoners mee te nemen, maar we moeten dit nog wel onderzoeken en de kosten bekijken.”

SamenWerkt vroeg de wethouder om een toezegging op het punt van het riool. Buijtelaar: ,,Het is helder dat een aansluiting op het riool goed moet zijn, maar daar wil ik wel eerst meer over weten. Punt is wel dat deze nieuwe ontwikkeling natuurlijk niet mag opdraaien voor problemen die er al zijn.”

SP zei bang te zijn dat de sociale huurappartementen op een gegeven moment op de markt te koop worden gezet. Wethouder Buijtelaar noemde dit niet gewenst, dus komen er afspraken om dit tegen te gaan.

De VVD was blij dat er gebouwd wordt en dat er aanpassingen zijn gedaan om omwonenden tegemoet te komen.

PARTICIPATIE Voor het participatietraject zijn 65 huishoudens aangeschreven. BB en DVD vroegen zich af of de participatie, die aanvankelijk heel slecht was verlopen, inmiddels door de bewoners positiever wordt beoordeeld; zijn al hun vragen beantwoord, en al hun opmerkingen serieus genomen? De gemeente erkent dat de eerste bijeenkomst (21 februari 2021) niet goed is verlopen en heeft daarover in een brief naar de inwoners excuses gemaakt, en tijdens de tweede bijeenkomst (mei 2021) gezorgd dat er meer dialoog was. Bij de bestemmingsplanprocedure zijn er opnieuw mogelijkheden om te participeren, zo zei de wethouder. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie