Informatieavond in Amerongen op 30 mei met rechts dijkgraaf Els Otterman in gesprek met wethouder Vreeswijk (op de rug gezien)
Informatieavond in Amerongen op 30 mei met rechts dijkgraaf Els Otterman in gesprek met wethouder Vreeswijk (op de rug gezien) Kuun Jenniskens

Begin juli moet raad Wijk bij Duurstede besluiten over hoe mooi en veilig Lekdijk wordt

31 mei 2022 om 17:58 Politiek

WIJK BIJ DUURSTEDE Hoe natuurlijk, hoe veilig en hoe geschikt voor recreatie de Lekdijk gaat worden na de dijkverzwaring, waar het waterschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) eind 2023 mee hoopt te starten, hangt voor een groot deel af van besluitvorming van de Wijkse gemeenteraad en de Wijkse financiën. Dat bleek maandagavond 30 mei tijdens een informatieavond over het project Sterke Lekdijk.

door Kuun Jenniskens

Deze avond is het traject tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen aan de orde. Nu de dijk om veiligheidsredenen grootscheeps op de schop gaat, wordt er gekeken naar ‘meekoppelkansen’. Het waterschap wil de dijk niet alleen sterker en veiliger maken, maar waar het kan ook mooier. Welke kansen moeten de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede, de provincie Utrecht en HDSR nu pakken? Het gaat bij meekoppelkansen om zaken zoals een fietspad, een voetpad, uitzichtpunten, bloemrijke dijken om de biodiversiteit te versterken, moerasnatuur, glanshaverhooiland etc.

GEEN FIETSPAD MAAR FIETSVRIENDELIJK De Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven wordt op dezelfde manier op de kruin van de dijk ingericht. Zodat weggebruikers dit hele traject met dezelfde verkeerssituatie te maken hebben. Omdat een vrijliggend fietspad qua ruimte, maar ook financieel en ecologisch, niet haalbaar bleek, wordt er gekozen voor een ‘fietsvriendelijke inrichting’ van de dijk. De snelheid voor autoverkeer blijft 60 km. Binnenkort worden twee proefstroken nabij Amerongen aangelegd. De Wijkse wethouder Vreeswijk zei tijdens de informatieavond ook op Wijks grondgebied een proefstrook te willen en daar wordt nu vanuit het project naar gekeken. In het najaar moet het besluit vallen over de weginrichting.


Locatie van de twee proefvakken bij Amerongen - Kuun Jenniskens

Het uitgangspunt hierbij is een ‘karrenspoorprofiel’. De automobilist rijdt in principe in het midden, waar op de weg een 60 meter breed profiel wordt aangelegd. Er komt een proefvak met een ribbel, en een proefvak met een doorlopende strook. Middels enquêtes onderzoekt men vervolgens wat weggebruikers en bewoners als meest prettig ervaren. Gekeken wordt naar veiligheid, geluid, de beheerskosten en de beleving. Aan weerszijden van deze middenstrook komen twee fieststroken van elke 1m70 breed. De weg wordt 4 meter breed, met daarnaast nog een strook grasbetonklinkers om op uit te wijken. 


De fietsvriendelijk weginrichting met middenvlak van 60 cm - Kuun Jenniskens

TEGEN DE 5 MILJOEN De meeste meekoppelkansen liggen op Wijks grondgebied. Wijks Nieuws kreeg geen indicatie van de totale kosten boven tafel - wel een grove schatting van tegen de 5 miljoen euro als alles wordt gerealiseerd. De kosten van meekoppelkansen op Wijkse grondgebied moeten door de gemeente Wijk bij Duurstede worden betaald. Wethouder Vreeswijk noemde dit een grote opgaaf voor Wijk bij Duurstede, zeker omdat er in deze raadsperiode ook miljoenen euro’s voor scholenbouw moeten worden vrijgemaakt.

Het Wijkse college neemt op 7 juni een besluit over het raadsvoorstel met de meekoppelkansen. De Wijkse gemeenteraad krijgt een uitgebreid voorstel voorgelegd met per koppelkans de kosten en de varianten. Begin juli moet de gemeenteraad tot een besluit komen. Volgens dijkgraaf Els Otterman is tempo noodzakelijk omdat de meekoppelkansen mee moeten lopen in planvorming en vergunningverlening van het project Sterke Lekdijk.

11 RUSTPUNTEN Waar gaat het allemaal over? Bij Amerongen zal de historische dijkpaal Nul zichtbaar worden gemaakt. Hier heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug de keuze om een rustpunt en een voetpad in te richten. Een rustpunt is een plek waar fietsers en voetgangers op een bankje van het uitzicht kunnen genieten. Met een informatiepaneel met cultuurhistorische achtergronden van de betreffende plek. In het traject zijn 11 van dergelijke rustpunten ingetekend - en het is aan de gemeenteraden welke worden gerealiseerd. 

FIETSPAD NAAR GRAVENBOL Het meest dure besluit waar de Wijkse gemeenteraad voor komt te staan is een vrijliggend fietspad vanuit de stad naar de Gravenbol. Deze wens is vanuit Wijk bij Duurstede ingebracht omdat fietsen over de dijk als gevaarlijk wordt ervaren. Dit fietspad zou dan lager aan de waterzijde van de dijk moeten worden aangelegd op het beheerpad. Wethouder Vreeswijk zegt dat hier ooit 7 ton voor is vrijgemaakt, maar volgens hem staat dit alleen tekstueel in de begroting en is er niet daadwerkelijk geld voor gereserveerd. Vreeswijk schat dat deze wens ongeveer 1,5 miljoen euro gaat kosten. Natuurorganisatie IVN gaat zeker inspreken als de koppelkansen in de Wijkse gemeenteraad aan de orde komen. Zij zijn namelijk tegen het fietspad naar Gravenbol vanuit de gedachte dat Europese regelgeving niet toelaat in een Natura 2000 gebied een fietspad aan te leggen. 


Plan voor fietspad Gravenbol - Kuun Jenniskens

VOETPADEN Welke kansen liggen er nog meer? Tussen de beermuur en de inundatiesluis is de weg te smal en te druk - de meekoppelkans hier is om aan de rivierkant van de weg een voetpad aan te leggen. De beermuur in Wijk bij Duurstede hoeft inmiddels niet te worden verhoogd - in een eerdere fase was daar nog sprake van. Het is voldoende gebleken om groot onderhoud aan de muur te plegen.

HISTORIE ZICHTBAAR MAKEN De inlaatduiker voor de Kromme Rijn ligt nu verstopt en als deze gereconstrueerd wordt geeft dat de kans om op deze plek een rustpunt in te richten. Gedacht wordt aan een monument met een taludtrap de uiterwaarden in. Ook het ‘vrouwenvoortpad’ zou vanaf de Beermuur tot aan de Irenesluis kunnen worden doorgetrokken.


Mogelijkheden voor rustpunten en voetpaden nabij de stad - Kuun Jenniskens

Andere meekoppelkans is om de Veerweg naar de pont beter in te richten met een fietsstrook en een voetpad. Daarnaast zou vanaf het kruispunt bij sportpark Mariënhoeve het fietspad aangesloten kunnen worden op het bestaande fietspad.De Irenesluis hoeft niet te worden verhoogd maar krijgt een damwand aan landzijde tot 10 meter onder NAP. Hier ligt een uitzichtpunt als meekoppelkans. 


Meekoppelkansen bij Veerweg en Marienhoeve - Kuun Jenniskens

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie