Impressie van het blok met de Lidl en daarboven 68 appartementen in het nieuwe De Heul
Impressie van het blok met de Lidl en daarboven 68 appartementen in het nieuwe De Heul Bestemmingsplan Wijk bij Duurstede

Wijkse gemeenteraad staat voor ingrijpende beslissing over Lidl, de Heul en Jumbo

Winkels

WIJK BIJ DUURSTEDE De gemeenteraad wordt gevraagd om op 19 april een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor drie locaties: winkelcentrum De Heul aan de Karolingersweg, Hoogstraat 16 en voor de Jumbo aan de Langbroekseweg. Het is een grootscheepse operatie die moet resulteren in vier solide supermarkten én de bouw van 104 woningen - waarvan 36 in de sociale huursector. 

door Kuun Jenniskens

Deze veranderingen zitten al langer in de pen maar worden nu geformaliseerd met een bestemmingsplan. Het college nam hier op 1 maart een besluit over. De Lidl vertrekt van Hoogstraat 16 naar het bestaande winkelcentrum De Heul. De Jumbo vertrekt uit De Heul en mag daarom met 355 vierkante meter aan de Langbroekseweg uitbreiden. Eind 2017 kocht Lidl winkelcentrum De Heul, en in 2020 zijn Lidl en Jumbo tot overeenstemming gekomen over het feit dat Jumbo uit De Heul zou vertrekken. Probleem voor de Lidl aan de Hoogstraat 16 was het gebrek aan parkeerruimte omdat de winkel daar midden in een woongebied zit.


De twee nieuwbouwblokken in De Heul - Bestemmingsplan Wijk bij Duurstede

Het nieuwe winkel- en woongebied De Heul gaat uit twee delen bestaan. Het huidige winkelcentrum wordt blok B genoemd. Hierin blijven de huidige winkels actief, samen met horeca. Boven op blok B worden 36 sociale huurappartementen gebouwd.


Impressie van de nieuwbouw blok B - Bestemmingsplan Wijk bij Duurstede

Blok A komt op de plek van het al jaren leegstaande zwembad en sporthal en de voetbalkooi en de parkeerplaatsen daarnaast. In blok A komt een grote LIDL. Het laden en lossen van de LIDL gebeurt inpandig. 

Bovenop deze winkel komt de nodige woonruimte, namelijk 68 studio’s en appartementen. De voetbalkooi verhuisd naar het nabijgelegen Jozefterrein, ook onderdeel van het plangebied. In De Heul komen 250 parkeerplaatsen. 


Bestemmingsplan Wijk bij Duurstede

HOOGSTRAAT WORDT ONTEIGEND LIDL is huurder van Hoogstraat 16 en de huidige eigenaar van deze locatie werkt niet mee. In het bestemmingsplan wil het college twee bestemmingen opnemen: er worden ofwel 10 woningen gebouwd, of er komt een nieuw gebouw met maatschappelijke functies zoals een tandarts, apotheek of kinderdagverblijf. Een winkel mag er niet meer worden gevestigd. Het college hoopt dat deze ‘dubbelbestemming’ onderhandelingsruimte met de eigenaar oplevert. Het is de gemeente niet gelukt om tot overeenstemming te komen. Ook voorstellen om de locatie aan te kopen van de eigenaar zijn afgeketst. Volgens de gemeente daalt de waarde als de winkelbestemming van Hoogstraat 16 af gaat. Daarom is de gemeente bereid de eigenaar financieel te compenseren, maar ook dat valt niet in goede aarde. 

Volgens het college zit er niks anders op dan een onteigeningsprocedure in te gaan. Wethouder Buijtelaar: ,,Het is een ingrijpende stap, echt het laatste redmiddel. In mijn ervaring wordt een onteigening zelden geëffectueerd. Als de noodzaak blijkt komt men er vaak toch nog minnelijk uit.” Ook hier zal de raad op 19 april een besluit over nemen. 


Het gebied Hoogstraat 16 dat het college wil onteigenen - Bestemmingsplan Wijk bij Duurstede

RAAD VRAAGT MOGELIJK OM MEER GROEN Op 5 april bleek tijdens een voorbespreking van de gemeenteraad dat de raad in de maag zit met de afname van het groen in De Heul. Enkele raadsfracties overwegen een motie om het plan te vergroenen en meer ruimte te maken voor biodiversiteit, bomen en compensatie van hittestress. Probleem zit het in het feit dat niet alleen de gebouwen zonnepanelen krijgen, maar ook de parkeerplekken. Extra bomen geven teveel schaduwwerking. Het aantal parkeerplekken ligt voor sommige fracties ook aan de hoge kant.

Afbeelding
advertentie