De locatie van de mestvergister op het Stephanusterrein langs de N229 bij Cothen
De locatie van de mestvergister op het Stephanusterrein langs de N229 bij Cothen Kuun Jenniskens

Motie aangenomen over mestvergister Cothen; juridisch onderzoek naar claims

27 februari 2023 om 17:17 Politiek

WIJK BIJ DUURSTEDE De Wijkse raad heeft een motie aangenomen die vraagt om onderzoek te doen naar schadeclaims, mocht de gemeenteraad beslissen om de provincie te bewegen haar toestemming voor de mestvergister in Cothen in te trekken. De gemeenteraad zou zich willen beroepen op het feit dat met de huidige kennis een meerderheid geen toestemming zou geven voor de bouw van deze mestvergister.

De motie vraagt het college om voor 21 maart 2023 een onafhankelijk juridisch onderzoek uit te voeren naar de kans op succesvolle schadeclaims richting de gemeente, mocht de gemeente een verzoek tot intrekking van de omgevingsvergunning bij de provincie indienen. 

NIEUWE FEITEN

De ‘huidige kennis’ - dus feiten die men zes jaar geleden niet kende toen de raad een ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgaf - gaat over zaken zoals het feit dat de mestvergister niet langer in handen is van lokale boeren, maar van een Fries bedrijf. Ook is de capaciteit flink vergroot (van 30.000 naar 90.000 ton) en wordt er gebruik gemaakt van een andere techniek dan in de aanvraag stond. Ander punt van voortschrijdend inzicht is dat de rechter (in een zaak van belanghebbenden uit de directe omgeving van de vergister tegen de provincie), in een recente uitspraak heeft aangegeven dat de Wijkse gemeenteraad wel degelijk mogelijkheden heeft om de provincie over te halen de vergunning in te trekken.  

Wethouder Wil Kosterman vond het een goed idee om de gevolgen in beeld te brengen, ook al noemde ze de tijdspanne van een maand wel erg krap - zeker omdat er weinig jurisprudentie is over overheden die elkaar betwisten. De wethouder wilde zich niet inhoudelijk uitlaten over het intrekken van de vergunning, alleen over het proces.

AFGEZWAKTE MOTIE

De motie kwam uit de koker van BB, werd mede ingediend door SamenWerkt en VVD. De partijen SP, D66, CDA, PCG en DVD stemden tegen. SP omdat deze partij het slecht vindt dat het na zes jaar ineens om geld gaat. D66 noemde het rechtszekerheidsbeginsel belangrijk, een overheid kan niet zo maar een genomen besluit terugnemen. Ook de PCG noemde het argument van een betrouwbare overheid, net als de andere fracties. 

Een eerdere versie van de motie - die niet werd ingediend - ging veel verder en vroeg direct al om richting de provincie uit te spreken dat de omgevingsvergunning van de biovergister moet worden ingetrokken.

PITTIGE INSPREKERS

Het was een pittige vergadering, niet in het minst vanwege insprekers. De advocaat van de belanghebbenden (oa St Behoud Langbroekerwetering) sprak in, en een vertegenwoordiger van het Dorpsplatform Langbroek. Beiden voorstander van de motie. Het Dorpsplatform is van mening dat economisch belang niet mag voorgaan op dat van omwonenden. Ook initiatiefnemer en lokale boer Van der Horst nam het woord, en legde uit dat hij echt de wet niet gaat overtreden en dat er niet meer dan 7 tot 10 vrachtwagens per dag naar de vergister komen. De Friese eigenaar BioValue - die de vergister bouwt - ging op hoge poten in de aanval en nam de indieners van de motie op de korrel - op een toon die in de Wijkse raad niet eerder werd gebezigd.

Kuun Jenniskens
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie