Rechtsachter op dit terrein heeft gemeente vergunning afgegeven voor een mestvergister
Rechtsachter op dit terrein heeft gemeente vergunning afgegeven voor een mestvergister Kuun Jenniskens

Gemeenteraad zet vanwege twijfels mestvergister op agenda

6 april 2021 om 08:08 Politiek

WIJK BIJ DUURSTEDE Alle fracties van de Wijkse gemeenteraad hebben ingestemd met het voorstel van BB, D66 en Duurzaam Wijk om de bouw van een mestvergister aan de Graaf van Lynden van Sandeburgweg 8 b ter hoogte van de benzinepomp in Cothen, op de raadsagenda te zetten. De raad vraagt zich af of deze ontwikkeling nog wel gewenst is, zeker ook omdat de capaciteit drie keer groter is geworden. Recente inzichten rechtvaardigen een debat; er worden steeds vaker vraagtekens gezet bij de milieueffecten; ook speelt fraudegevoeligheid mee - aldus BB, D66 en Duurzaam Wijk.

door Kuun Jenniskens

In de toelichting bij het agenderingsverzoek stellen de drie partijen dat de gemeenteraad in principe al toestemming heeft gegeven voor de bouw van een mestvergister. ,,Gezien de denkbeelden destijds (2017, red.) leek dit een goed idee. Er leek een oplossing voor het mestoverschot, een oplossing voor de restproducten, een vermindering van CO2 uitstoot en het zou ‘groen gas’ opleveren voor de inwoners. Bovendien was er een zeer ruime subsidieregeling, die gekapitaliseerd over een aantal jaren deze lokale initiatiefnemers een kleine 60 miljoen euro op gaat brengen voor de initiatiefnemers.”

NIEUWE INZICHTEN OVER CO2 UITSTOOT Inmiddels is er volgens BB, D66 en Duurzaam Wijk een ander beeld ontstaan: ,,Dit is geen oplossing voor het mestoverschot. Integendeel, er komt meer restproduct uit de vergister dan er aan mest is ingegaan. De vergister levert ook geen vermindering van de CO2 uitstoot op, de onderzochte cases geven vaker een negatief beeld. Bovendien blijkt het ‘groene gas’ schadelijker dan aardgas.” De drie partijen constateren wrang: ,,Het enige positieve element dat overeind blijft is de subsidieregeling, maar die blijkt weinig van doen te hebben met algemeen belang of duurzaamheidsdoelstellingen.”

De gemeenteraad heeft destijds een vergister met een capaciteit van 36.000 ton mest per jaar toegestaan, maar deze capaciteit is inmiddels opgevoerd naar 90.000 ton per jaar. Om zoveel afval te verwerken moet er afval (mest) vanuit het hele land naar Cothen worden gereden. 

CAPACITEIT VERDRIEDUBBELD ,,Stankoverlast en calamiteitenrisico’s zijn andere onderbelichte problemen die met de toegenomen capaciteit alleen maar groter worden”, zo stellen de drie partijen. ,,Om 90.000 ton mest te verwerken is er ook een grote hoeveelheid co-producten nodig om de vergisting op gang te brengen. De vraag naar deze co-producten is groot, de prijzen stijgen en daarmee de fraudegevoeligheid. Steeds meer worden stoffen aangetroffen in de restproducten die daar niet in thuishoren en gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Exploitanten van co-vergisters gebruiken goedkope co-producten die illegaal zijn, of krijgen hiervoor betaald. Volgens het Openbaar Ministerie heeft 2/3 van de fysieke controles bij co-vergisters geleid tot de constatering van kleine tot grote milieudelicten.”

De VVD staat achter dit verzoek, net als de SP die eerder schriftelijke vragen over dit onderwerp stelde. Het CDA vond het goed dit onderwerp te agenderen omdat er volgens Migchels onwaarheden in bovengenoemde toelichting staan. Wanneer er precies over wordt vergaderd is nog niet bekend.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie