Afbeelding
column

Raadspraat: ‘Marktfalen’

3 november 2022 om 15:45 Politiek

Rondkomen met je inkomen. Steeds meer inwoners lukt dat door de hoge energie-, brandstof- en voedselprijzen niet meer. Met heel veel geld proberen overheden vooral degenen met de smalste beurs te helpen. Ook in onze gemeente, via maatwerk. Zodat het geld daar komt waar dit het meest nodig is.

Als CDA-er geloof ik niet dat de markt altijd tot de beste uitkomsten voor de samenleving komt. Deze tijden laten zien dat de markt echt faalt. En misbruik maakt van een crisis en prijzen onevenredig laat stijgen. Tegelijk geloof ik niet dat de overheid het wel kan oplossen. Overheden maken nu veel schulden om het marktfalen teniet te doen. Toekomstige generaties moeten die schulden aflossen.

Een goede samenleving wordt niet gerund door de markt of door een overheid. Maar door betrokken inwoners die verantwoordelijkheid nemen voor hun directe woon- en werkomgeving.

Er zijn twee markten waar het lokaal anders kan.

Woningmarkt

Betaalbare woningen komen niet snel genoeg beschikbaar. Jongeren kunnen niet in de gemeente blijven wonen. En er zijn te weinig tijdelijke woningen voor mensen die in een scheiding belanden. Dat moet snel anders. Woningbouwcorporaties blijken te traag. En projectontwikkelaars zijn alleen geïnteresseerd in grote projecten. Gelukkig zijn er lokale initiatieven om snel met betaalbare Tiny Houses en flexwoningen te komen. Deze verdienen maximale ondersteuning. Een gemeentelijk woningbedrijf zou daar in kunnen voorzien.

Energiemarkt 

Goedkope duurzame energie voor en door onze eigen inwoners. Nieuwe grootschalige opwek van duurzame energie daarom alleen bij 75 tot 100% lokaal eigendom: via een gemeentelijk energiebedrijf of door een lokale coöperatie. Geen nieuwe zonnevelden meer die ten koste gaan van vruchtbare landbouwgrond. Nieuwe zonnevelden alleen in combinatie met fruitteelt zodra dit technisch en financieel haalbaar is. Windmolens alleen als direct omwonenden naast de lasten ook fors financieel profiteren van de baten. Biogas is belangrijk voor het verduurzamen van onze oude binnenstad. Acht agrariërs gaan dat realiseren via de bouw van een biogasinstallatie in Cothen dat straks 5.000 woningen kan voorzien van duurzaam gas.

Gerard Migchels,
Fractievoorzitter CDA

Afbeelding
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie