Afbeelding
Wietze Smit
column

Raadspraat: Effectiviteit van bestuur

17 november 2021 om 09:00 Politiek

Het zal niemand ontgaan dat er in maart gemeenteraadverkiezingen zijn en na de begroting behandeling van vorige week is het lokale startschot voor de campagnes gelost. Bij de algemene beschouwingen wij de afgelopen regeerperiode van GroenLinks, PCG en VVD doorgenomen, waarbij BurgerBelangen zich heeft afgevraagd hoe effectief het bestuur van dit college is geweest. Wanneer het gaat om de 5 verkiezingsbeloften van de VVD komen zij er met 0,0 slecht af. Zo slecht, dat de suggestie van BurgerBelangen maar helemaal af te schaffen aanleiding was tot een spontane motie ‘afschaffing hondenbelasting’ waarmee toch één punt gescoord is. Vreemd genoeg was de VVD de enige tegenstemmer. Effectiviteit van bestuur zal u de komende maanden vaker tegenkomen. Er valt veel aan te merken aan de inzet van financiën en de resultaten. In het Sociaal Domein, jaarlijks minimaal een miljoen kort, met als gevolg minder WMO thuiszorg voor de eigen bewoners. Huizen zijn er nog steeds maar minimaal bijgekomen en er is veel geld gestoken in duurzaamheid, met als gevolg problemen en tekorten door DIFTAR. Grote onrust en tweespalt in de samenleving door windmolenplannen, die 4 jaar lang niet besproken zouden worden. Taken waarvoor we geen rijksmiddelen hebben gekregen. Nooit is het verschil tussen landelijke partijen en een lokale partij duidelijker geweest als bij het rücksichtslos uitvoeren van ideële rijks plannen zonder middelen. Vandaar onze penibele financiële situatie. De begroting voor de komende jaren is sluitend gemaakt door noodzakelijke komende uitgaven als nieuwe basisscholen, een nieuw museum (?) en andere uitgaven niet op te nemen in de begroting. Die kosten nemen we wel wanneer we er voor staan aldus het huidige college, U bent alvast gewaarschuwd. BurgerBelangen ziet mogelijkheden in nu snel bouwen en schrappen van enorme ambities die geen rendement voor onze inwoners opleveren. Het gaat een veel geïmiteerde verkiezingskreet worden ‘Haalbaar en Betaalbaar’ , net als ‘Samen voor Elkaar’ (zie onze website burgerbelangen.nl). BurgerBelangen ziet toekomst voor een blijvend zelfstandige gemeente, waar het goed toeven is met ruimte voor een diverse samenleving. Maar dan moeten we opnieuw leren wat het is om, groot genoeg te zijn om klein te blijven. Wij geloven daar in, U ook?

Wietze Smit, 

fractie voorzitter BurgerBelangen

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie