Wethouder Wil Kosterman is enthousiast over de nieuwe bestuurscultuur die de Wijkse raad heeft omarmd
Wethouder Wil Kosterman is enthousiast over de nieuwe bestuurscultuur die de Wijkse raad heeft omarmd Kuun Jenniskens

Wethouder Kosterman wil zorgen dat mensen met andere ideeën ook gehoord worden

Politiek

WIJK BIJ DUURSTEDE Op 21 juni is het nieuwe college in Wijk bij Duurstede geïnstalleerd. Wijks Nieuws spreekt de komende weken met de vier wethouders. Als eerste met Wil Kosterman, die haar derde termijn als wethouder is gestart - eerder voor GroenLinks, nu voor SamenWerkt.

door Kuun Jenniskens

Op de vraag wat er nieuw is in haar portefeuille als wethouder, legt Kosterman uit dat wethouders bij de portefeuilleverdeling zelf hun voorkeur konden aangeven: ,,Ik wilde wel wat nieuwe onderwerpen aangaan, het is niet goed om 12 jaar hetzelfde te doen. Ik wilde me graag gaan bezighouden met duurzaamheid, dat was ook de wens van mijn partij SamenWerkt. Het onderwerp duurzaamheid moet ik me nog wel meer eigen gaan maken, het is heel complex. Daar moeten we in deze raadsperiode echt stappen in maken.”

Kosterman legt uit: ,,Voorheen deed ik acht jaar lang Onderwijs en jeugd. Maar die onderwerpen kostten mij de meeste tijd, dus dan zou er te weinig ruimte zijn voor nieuwe thema’s. Daar ligt echter ook het meest mijn hart, dus het was een heel moeilijke beslissing. CDA wethouder Jan Kuiper had al jeugd en onderwijs in Nieuwegein gedaan, dus met hem komt er kennis van buiten naar binnen en een frisse blik. Dat vond ik wel belangrijk.”

Kunt u één ding formuleren dat u per se over vier jaar voor elkaar wilt hebben? Is dat bijvoorbeeld windenergie?

,,Dat is best een lastige vraag, omdat met de raadsagenda de raad al heeft bepaald waar we ons op hoofdlijnen voor gaan inzetten. Het is niet zo dat ik dit als wethouder zelf bepaal. Hoe en wat, daar gaat de raad over. Maar waar we inderdaad echt naar mijn mening een besluit over moeten nemen, is het opwekken van groene energie. De vraag op korte termijn is: laten we de provincie hierover besluiten, of gaan we zelf een besluit nemen?”

Heeft de provincie zich hier onlangs in die zin over uitgelaten?

,,Zeker. De provincie vindt dat er onvoldoende locaties zijn aangewezen voor windenergie en wil daar stappen in zetten. Als gemeenten geen locatie voor windenergie gaan aanwijzen gaat de provincie dat doen. Willen we dat? Of willen we zelf aan het stuur blijven? Ik wil stappen zetten in het proces om tot een besluit te komen, wat het besluit dan ook wordt, en dat in goede banen leiden. En uiteraard moeten ook de inwoners daar dicht bij betrokken worden. Hoe burgerparticipatie vorm krijgt, daar heb ik wel ideeën over, maar daarover wil ik graag eerst in gesprek met de raad.”

En de zonnevelden dan?

“Wij hebben grote stappen gezet bij het aanleggen van zonnevelden, daar gaf de raad in de vorige periode de voorkeur aan boven windenergie. Maar de opbrengst van de zonnevelden levert maar 5 procent op van wat we in onze gemeente aan energie verbruiken, dus we hebben nog grote stappen te maken als we energieneutraal willen worden.”

Hoe kunt u als wethouder bijdragen aan de nieuwe bestuurscultuur?

,,Door zelf te werken volgens de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. Wethouders gaan eerst ideeën ophalen bij de raad en bij inwoners, en dan pas een voorstel uitwerken. Ik hoop dat het ertoe leidt dat besluiten veel meer gedragen worden door de raad en onze inwoners. Ik vind het een mooie manier van werken. In de idee fase is het leuk om vrijuit te denken en samen te formuleren wat echt belangrijk is, zonder belemmeringen. De benodigde informatie voor een besluit, komt pas aan de orde in de beeldvormingsfase van het Ibob model. Daarna komt de oordeelsvorming en besluitvorming in de raad.”

Heeft u voor uzelf een concreet voornemen geformuleerd om het anders te doen?

,,Om de raad ruimte te geven, moet ik mijn eigen standpunten niet leidend laten zijn. Ik heb altijd wel ideeën en standpunten, dus daar moet ik anders mee omgaan Dat gaat voor mij een leerschool zijn ha ha... Ik zal wel ideeën inbrengen - daar ben je bestuurder voor - maar we moeten met elkaar ruimte bieden aan de ideeën van de ander. Ik geloof hier ook echt in en word er enthousiast van. De afgelopen vier jaar hebben we met te veel controverses moeten werken, dat vond ik echt niet fijn. Maar ik heb er wel van geleerd.”

Belangrijk in deze raadsperiode is de situatie van Wijkse boeren. Wie van de wethouders houdt contact met de agrarische sector? 

,,Duurzaamheid zit bij mij, en stikstofproblematiek bij Jeroen Brouwer. Voor agrariërs is Brouwer de contactpersoon. Samen hebben we al gesprekken gehad met een afvaardiging van de LTO. Het was goed om hen te horen en die lijntjes zijn kort in onze gemeente en dat is mooi. Bij stikstofproblematiek is de provincie aan zet, maar wij kunnen daar wel de zorgen van onze boeren naar voren brengen.”

Hoe kwetsbaar is het om in dit tijdsgewricht wethouder te zijn?

,,Ik ben wel eens bedreigd. De situatie is zeker verhard, en dat is niet fijn. Tot nu toe heb ik natuurlijk wel met tegenstand te maken gehad, maar wel steeds in het redelijke. Wat me het meest raakte is dat in een politieke discussie mensen die ik als vrienden beschouwde achter mijn rug om met nare brieven naar de pers en naar de raad gingen. Dat heeft me erg zeer gedaan.” De wethouder weidt verder niet uit over deze kwestie.

,,En met duurzaamheid in mijn portefeuille zal ik zeker ook met moeilijke politieke discussies te maken gaan krijgen. Maar de kunst is om daar een goede weg in te vinden, waarbij ook mensen die er anders over denken zich gehoord en gezien voelen. Ik heb voor de verkiezingen best wel even getwijfeld of ik een volgende periode moest aangaan. Maar ik werd zo enthousiast van de nieuwe energie binnen SamenWerkt en de enorme inzet van alle mensen binnen onze club dat ik er toch weer voor ben gegaan. En de mooie  verkiezingsuitslag is voor mij een grote motivatie om er weer vier jaar tegenaan te gaan!” 

Dit is een serie van vier interviews met de nieuwe wethouders in Wijk bij Duurstede. Volgende week spreekt Wijks Nieuws met SP wethouder Jeroen Brouwer

advertentie
advertentie