Visualisatie Windpark Goyerbrug vanaf de Lekdijk (nabij de afrit naar Schalkwijk)
Visualisatie Windpark Goyerbrug vanaf de Lekdijk (nabij de afrit naar Schalkwijk) Windpark Goyerbrug, ruimtelijke onderbouwing

Gemeenteraad Houten staat voor belangrijke keuze Windpark Goyerbrug; wordt het ‘voorwaarts mars’?

7 oktober 2021 om 08:15 Politiek

HOUTEN Het project Windpark Goyerbrug verkeert in ongewis vaarwater sinds Raad van State op 28 juli de Omgevingsvergunning vernietigde. Op dinsdag 12 oktober wordt de gemeenteraad gevraagd richting te geven aan een vervolg. Wordt het voorwaarts mars? Pakt de gemeente Houten het project snel zelf op, of vraagt Houten de provincie het project over te nemen? Dat zijn de twee keuzes die het college aan de gemeenteraad voorlegt.

door Kuun Jenniskens

De Omgevingsvergunning ging van tafel omdat de normen voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid uit het landelijke Activiteitenbesluit nooit officieel een milieubeoordeling (MER) hebben gekregen. Totdat deze normen zijn getoetst mag het Activiteitenbesluit niet gebruikt worden. De gemeente Houten had deze normen gebruikt voor de vergunning van Windpark Goyerbrug. Wat nu?

In een raadsinformatiebrief van 28 september legt het college vier ‘marsroutes’ voor - dat is de term die wordt gebruikt. Raad van State geeft Houten niet de mogelijkheid om alleen de huidige gebreken in de Omgevingsvergunning te herstellen (dat heet een bestuurlijke lus) - dus die optie valt af.

COLLEGE LIJKT MARSTEMPO TE VERKIEZEN Houten rest niets anders dan een volledig nieuw besluit te nemen, waarbij de hele vergunningsprocedure opnieuw moet worden doorlopen. Het college noemt daarbij als nadeel dat alles weer ter discussie kan worden gesteld. De initiatiefnemer van Windpark Goyerbrug moet uiterlijk juni 2022 een nieuwe vergunning kunnen voorleggen om in aanmerking te komen voor SDE subsidie. De heersende toon van de brief is dat de gemeente Houten haast heeft. Het college spreekt over ‘marsroutes’.

Het college noemt vier opties en legt twee van deze opties voor aan de gemeenteraad. Dat zijn opties 1 en 4. De opties 2 en 3 houden in dat er gewacht moet worden en dat betekent het einde van het project. Dus toch liever: voorwaarts mars.

VIER ‘MARSROUTES’ De vier opties luiden als volgt:

  1. 1. Zo snel mogelijk een nieuw besluit nemen op de aanvraag. Dat betekent dat normen voor geluid, slagschaduw, externe veiligheid en lichtschitterig moeten worden onderzocht en onderbouwd. Het college lijkt niet aan de afgesproken normen te willen tornen. Deze variant zal op tijd zijn voor de SDE subsidie, mits men in marstempo verder gaat. Nadeel is dat besluitvorming plaatsvindt rondom de gemeenteraadsverkiezingen, een periode waarin er doorgaans geen of weinig college- en raadsvergaderingen zijn.

    2. Een andere optie is het besluit uitstellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen, dat geeft een andere planning. Het college noemt als nadeel dat de rijksoverheid dan misschien al nieuwe normen heeft gestopt in het Activiteitenbesluit. Houten zou deze nieuwe normen dan moeten gaan hanteren voor Windpark Goyerbrug. Dat geeft risico op vertraging. Ook schetst het college de politieke onzekerheid van deze optie; nu staat het windpark in het coalitieakkoord, in het collegeprogramma en in de RES, maar hoe staan een nieuwe college en gemeenteraad tegenover dit project? 

    3. Ook is het mogelijk pas een besluit te nemen als de windturbine normen door het rijk zijn vastgesteld. De Raad van State zou hier ook een uitspraak over moeten doen. Al met al zou het via deze ‘marsroute’ 3 tot 4 jaar kunnen duren. Voor de RES is dat net op tijd, voor de subsidie niet, dus hier kan Houten een claim van de initiatiefnemer verwachten.

    4. Of wil Houten het vanaf nu helemaal overlaten aan de provincie? In 2018 heeft de provincie Houten gemachtigd om deze vergunning zelf ter hand te nemen. De provincie kan deze machtiging intrekken en zelf een plan maken en een besluit nemen. Dit heeft als gevolg dat Houten tien jaar lang geen bevoegd gezag meer is voor de locatie waar het windpark moet komen. Gemaakte afspraken komen op losse schroeven te staan. Dit zal overigens ook geen snelle route zijn, zo schrijft het college in de informatiebrief aan de raad. De route via de provincie kan wel de ‘businesscase’ versterken, zo stelt het college, omdat de provincie kan besluiten om grotere molens te plaatsen, of zelfs twee turbines extra.

Het Houtense college zegt dat de snelle optie 1 en de route via de provincie (4) de meest reële varianten zijn. Beide ‘marsroutes’ krijgt de gemeenteraad voorgelegd: pak het project als gemeente Houten snel zelf op, of laat het over aan de provincie. 

RTG Op dinsdag 12 oktober vanaf 19 uur zal de Houtense gemeenteraad hierover spreken in de RTG1, een vergadering die vanwege corona maatregelen alleen online te volgen is.

INLOOPSPREEKUUR Hieraan voorafgaand op maandag 11 oktober houdt de gemeente een inloopspreekuur over Windpark Goyerbrug; tussen 19 en 21 uur in dorpshuis De Ploeg in ‘t Goy. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie