Windpark Houten
Windpark Houten Annette Stolk

Raad van State: geen toestemming voor windpark bij Houten

28 juli 2021 om 11:00 Natuur en milieu

HOUTEN De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag het besluit voor de bouw van windturbines bij Houten vernietigd. Dit betekent dat er op dit moment geen toestemming is om deze windturbines te bouwen.

De omgevingsvergunning voor windpark Goyerbrug in Houten is vernietigd, omdat het college van burgemeester en wethouders in de omgevingsvergunning de landelijke windturbinenormen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling heeft toegepast. Die normen mogen echter als gevolg van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 30 juni jl. niet meer worden gebruikt totdat de regering daarvoor een milieubeoordeling heeft gemaakt. Een gemeente is overigens niet verplicht om gebruik te maken van de nationale windturbinebepalingen. Zij kan ook eigen normen vaststellen voor bijvoorbeeld geluid en slagschaduw.

GEVOLGEN De uitspraak betekent dat er op dit moment geen toestemming is om de windturbines te bouwen. De gemeente Houten kan een nieuw besluit nemen om het windpark alsnog mogelijk te maken. De gemeente kan er dan voor kiezen eigen windturbinenormen vast te stellen. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie