Windpark Houten
Windpark Houten Annette Stolk

Ontheffing Windpark Goyerbrug blijft overeind

4 augustus 2021 om 13:15 Natuur en milieu

HOUTEN De Raad van State heeft de ontheffing van de Natuurbeschermingswet voor de bouw van Windpark Goyerbrug in stand gelaten. De Raad verwierp vandaag de bezwaren van omwonenden. Die voerden aan dat zij bang zijn voor resten in hun tuin van beschermde vogels en vleermuizen die het slachtoffer zijn van aanvaringen met de molenwieken.

door Adrie van der Wel

Volgens de Raad is de kans daarop zeer gering. En dat geldt volgens de Raad ook voor buizerds die rond de woning van de omwonenden voorkomen. Die vogel is vooral overdag actief, stelt de Raad, en dan is die goed in staat om aanvaringen met de molenwieken te vermijden.

De bezwaarmakers wonen aan de Nachtdijk in ’t Goy op een afstand van 283 meter van de dichtstbijzijnde geplande windmolen. Aanvaringen met de ronddraaiende wieken kunnen tot ruim 200 meter van hun woning plaatsvinden. Om die reden oordeelde de Utrechtse rechtbank eerder dat ze geen belang hebben in deze zaak. Hun directe leefomgeving wordt niet aangetast. De Raad van State heeft dit oordeel nu overgenomen.

Windpark Goyerbrug heeft met de ontheffing alvast een van de vereiste vergunningen binnen om het windpark te kunnen realiseren.

VERNIETIGD In een zaak die vorige week diende vernietigde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het besluit voor de bouw van de windturbines bij Houten. Dit betekent dat er op dit moment geen toestemming is om deze windturbines te bouwen. De gemeente Houten kan een nieuw besluit nemen om het windpark alsnog mogelijk te maken en kan er dan voor kiezen eigen windturbinenormen vast te stellen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie