Dorpsplatform voorzitter Marco Mud
Dorpsplatform voorzitter Marco Mud Benjamin Mud van de Beek

Nieuw elan Dorpsplatform Langbroek

18 juni 2021 om 17:06 Politiek

LANGBROEK Het Dorpsplatform heeft een nieuw bestuur en gaat zich de komende tijd overal voorstellen. Deze Langbroekers hebben een groeimodel voor ogen met veel nieuwe leden. Ze willen alerter inspelen op actuele zaken. Wijks Nieuws spreekt met kersverse voorzitter Marco Mud.

door Kuun Jenniskens

Het Dorpsplatform Langbroek (DPL) is in 1996 is opgericht, toen Langbroek niet langer als zelfstandige gemeente bleef opereren, maar onderdeel werd van de gemeente Wijk bij Duurstede. Het is een vereniging met leden, waarbij de leden gezamenlijk bepalen welk standpunt wordt ingenomen. Marco Mud: ,,Het Dorpsplatform is opgericht om dingen vanuit het dorp te agenderen naar de wethouder toe, en andersom dat de gemeente aangeeft wat er in Langbroek te gebeuren staat. Wij kunnen de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren over de leefbaarheid van de gemeenschap Langbroek. Hoofdvraag daarbij is dan of initiatieven bijdragen aan de leefbaarheid, of breken ze eraan af?”

NIEUW BESTUUR Vorig najaar deed Mud het voorstel om nieuwe energie in het DPL te steken. Het was zijn voorstel om met nieuwe mensen een nieuw begin te maken. Oude bestuursleden van het DPL waren inmiddels verhuisd. Sinds een maand is deze nieuwe club in functie: Mark Klop (secretaris/ penningmeester), Hesje van der Meer (portefeuille Buitengebied) en Carsten Klyhn (portefeuille Bebouwde kern).

Tegen het zere been is dat er weinig contact is met de gemeente. Marco Mud: ,,Ik zag de onderwerpen agenda exploderen, terwijl er nauwelijks contact was met de gemeente. Ik zag het wantrouwen stijgen, mensen vroegen zich af waar je het voor doet als je op deze manier moet samenwerken.” Als voorbeeld noemt Mud dat het DPL niet serieus betrokken is geweest bij het proces van de boerenwindmolens: ,,Daar zit heel veel chagrijn.”

Nu de overdracht van het oude naar het nieuwe bestuur daar is, wordt actief een nieuwe onderwerpenagenda op papier gezet, zaken waarover men met de gemeente in gesprek wil.

Het vraagstuk van de boerenwindmolen heeft recent geleid tot een ingezonden brief in het Wijks Nieuws. Over dit onderwerp zijn binnen het Dorpsplatform meningen opgehaald. Dat waren nog maar tien mensen - leden en sympathisanten van het eerste uur, met grote achterbannen.

HEEL SNEL GROEIEN Marco Mud en het nieuwe bestuur bewandelen sinds hun aantreden drie parallelle paden: ,,We zijn ons overal aan het introduceren en aan het voorstellen. We bouwen aan een agenda - met als meest urgente vraag van dit moment: de windturbines en de biovergister. Ten derde zetten we een campagne op om het aantal leden en sympathisanten te vergroten. Dat doen we door de volgende keer met 20 mensen te zijn, de keer daarop met 40 - en dan met 80. Zo willen we vrij snel groeien.”

Het is namelijk mijn oprechte overtuiging dat we de uitdagingen van de toekomst alleen gemeenschappelijk kunnen tackelen

Vanuit deze groep mensen wil het DPL werkgroepen oprichten om naar woningbouw, verkeer, duurzaamheid etc te gaan kijken. Marco Mud noemt ook sociale aspecten. Door corona zijn Langbroekers soms in een isolement geraakt. Zo is een bestuurslid maandelijks gaan eten met een vrouw die nauwelijks meer buiten kwam. ,,Het zijn dus niet alleen harde fysieke componenten die we voor ogen hebben”, aldus Mud, ,,maar we hebben ook een sociale agenda.”

Het DPL wil alerter zijn en meer initiatief gaan ontwikkelen. ,,Ik zoek ruimte om op de inhoud te blijven spreken, met respect voor de relatie. Het DPL is geen actiegroep, en ook geen politieke partij. Activisme is al op veel plekken aanwezig.”

Met de gemeente is het helaas nog niet tot een introductiegesprek gekomen: ,,We staan nog helemaal aan het begin. Wat we gaan doen is de macht van het getal opwerpen, en dat zal het verschil moeten gaan maken.”

OOK AL SPRING JE VAAK IN DE WETERING Mud woont met zijn gezin sinds 2000 in Langbroek in het huis dat Klein Lunenburg heet: ,,Je word nooit een Langbroeker als je er niet geboren bent - ook al spring je nog zo vaak in de Wetering. Maar omdat ik er lang woon, leidt het ook niet meer tot vreemde ogen in het dorp.”

Van huis uit is Marco Mud bestuurskundige en docent en werkt hij als interim-manager en organisatieadviseur. Momenteel is Marco manager bij het Gemeentelijk Vervoersbedrijf Amsterdam, waar hij leiding geeft aan de afdeling Uitvoering die meegaat in een fusie met de afdeling Metro en Tram van de gemeente Amsterdam. Mud: ,,Dat is een erg complex proces. Terwijl de winkel open blijft, zijn we aan het verbouwen.”

PLEZIERDRUKTE OP DE LANGBROEKERDIJK Waarom deze stap om tijd en energie te steken in het Dorpsplatform? ,,We hebben hier in Langbroek met onze drie kinderen al 21 jaar een geweldige tijd, inmiddels zijn er twee het huis uit. Mijn vrouw en ik zijn hartstikke gelukkig hier. Wat ons wel is opgevallen, is de enorme toename van ‘plezierdrukte’ op de Langbroekerdijk.” In dat opzicht vreest Mud voor de groei van Utrecht: ,,Het lijkt alsof er een nieuwe ring is voorzien die loopt van Werkhoven en Odijk richting Zeist. Odijk is aan het begin van de Langbroekerdijk. Worden we een nieuw Wilhelminapark van Utrecht? Op zich is dat niet erg - maar dat moet je dan wel een beetje indammen. Op een zondag beginnen de wandelaars en de racefietsers, vervolgens komen de kreidlers en de zundapps, de eendjes, de solexen, de motoren. Hierover zocht ik contact met het Dorpsplatform. Zij zeiden al snel: als jij dit zo belangrijk vindt, ga er dan ook maar wat aan doen. In gesprekken viel me op dat er meer onderwerpen onderbelicht waren. Daarom hebben we met een aantal mensen een doorstart gemaakt en kijken we met nieuwe energie naar de toekomst. In dat proces hebben we gelukkig alle leden en sympathisanten kunnen behouden.”

VOORAL EERST LUISTEREN Wat voor soort voorzitter ga jij worden? ,,Ik ben oud-voorzitter van de VVD Utrecht en ken het politieke proces vrij goed. Wat ik breng in mijn stijl is dat ik graag enthousiasmeer en inzicht biedt. Daarnaast, als gemoederen verhit raken, breng ik dit met humor en gevoel voor understatement terug, naar eerst zonder onderbreking naar elkaar te luisteren. En pas daarna conclusies te formuleren. Samenvattend zal ik als voorzitter van deze vereniging het standpunt van de leden verwoorden - ook als het niet mijn eigen mening is. Het is namelijk mijn oprechte overtuiging dat we de uitdagingen van de toekomst alleen gemeenschappelijk kunnen tackelen. Dat is de kracht van een platform als het Dorpsplatform Langbroek.”

advertentie
advertentie