Afbeelding
BDU Media
INGEZONDEN

Dorpsplatform Langbroek tegen boerenwindmolens

18 juni 2021 om 08:08 Politiek

Als nieuw bestuur van het Dorpsplatform Langbroek zijn we direct na benoeming door de achterban aan het werk gezet om ons uit te spreken tegen het paraplubestemmingsplan dat binnenkort ter besluitvorming op de Wijkse raadsagenda staat. Aan de raadsleden vragen wij dan ook om er niet mee in te stemmen, of het in ieder geval per amendement of motie zodanig te wijzigen dat in ieder geval het Langbroekerweteringgebied, als moederschoot van Langbroek, gevrijwaard blijft van windmolens, klein of groot.

Waarom tegen; waarom deze vraag?

Kort samengevat, ten eerste, omdat het vergunnen van één enkele windturbine in het Langbroekerweteringgebied een verwaarloosbare bijdrage aan de verduurzaming van Nederland levert, maar wel in één keer sinds 1122 opgebouwd cultuurlandschap aantast terwijl er alternatieven zijn zoals het leggen van meer zonnepanelen en het stimuleren van minder energieverbruik. 

Het plan, ten tweede, per saldo niets doet voor ondernemers in het gebied. Het zou de kosten van een enkele agrarisch ondernemer verlichten, maar is tegelijkertijd een streep door de rekening van cultureel en landschappelijk ondernemers die gebaat zijn bij het UNESCO waardige cultuurgoed zoals het is. 

Ten derde, procesmatig, omdat we als Dorpsplatform maar zeer spaarzaam door de gemeente zijn betrokken bij de voorbereiding en ontwikkeling van voorliggend plan – een argument dat breed om ons wordt gedeeld. 

Ten vierde, juridisch: naar onze overtuiging is het plan niet Raad van State-proof. Het is onwaarschijnlijk dat plaatsing tot één beperkt kan worden. Staat de eerste er eenmaal en vraagt een ander er ook een onder gelijke omstandigheden aan, dan zal die tweede waarschijnlijk verrijzen. En dan mogelijk een derde, een vierde … . En tenslotte vanwege (on)democratische redenen. Het voorliggende, ingrijpende besluit heeft geen titel in het coalitieakkoord van dit college terwijl er verkiezingen aanstaande zijn. En de hardheidsclausule gunt de wethouder een eigen ruimte om zelf over aanvullende plaatsing te beslissen terwijl hij opeens vetrekkende is.     

Ondanks voor vergroening, zijn wij dus tegen het bekrachtigen van dit B&W besluit door de Wijkse raad en vragen wij onze raadsleden er niet mee in te stemmen, of het in ieder geval per amendement of motie zodanig te wijzigen dat het Langbroekerweteringgebied gevrijwaard blijft van windmolens, klein of groot. Maar wellicht wil de raad het besluit om begrijpelijke redenen uitstellen tot na de verkiezingen?

Marco Mud, voorzitter Dorpsplatform Langbroek

Binnenkort op WijksNieuws.nl een interview met Marco Mud over het nieuwe elan dat Dorpsplatform Langbroek voor ogen heeft.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie