Afbeelding
WindmolensNEE

INGEZONDEN: Windmolens en Weteringgebied

18 januari 2021 om 09:57 Politiek

In december werden massaal zienswijzen ingediend over het vergunnen van windmolens. De mobilisatie was indrukwekkend. Het werd duidelijk dat er gebrekkig geïnformeerd was vanuit de gemeente en dat er onvoldoende draagvlak is voor molens in het Weteringgebied. Herhaaldelijk heeft de gemeente aangegeven dat er geen initiatieven zijn voor molens in het Weteringgebied. Nu weten we dat dat niet de hele waarheid was. Ook bleek dat het een RES-zoekgebied is voor zonnevelden en turbines. De stichting is een WOB-procedures gestart om duidelijkheid te krijgen hoe dit gegaan is. Inwoners, belangenorganisaties, landgoederen en buitenplaatsen hebben actie ondernomen. Unaniem neemt men aanstoot aan de inbreuk die dit plan op het unieke Weteringgebied kan gaan maken. De bezwaarmakers onderschrijven het belang verrommeling van het coulisselandschap te voorkomen. Onze petitie is meer dan 800 x getekend en zal aan de raad worden aangeboden. De kritische reacties en bezwaren tegen de plannen dienen zorgvuldig behandeld te worden. In het Pondera-rapport van oa de gemeente, wordt de kwetsbare status van het Weteringgebied benoemd: Stille Kern van het Stiltegebied; overwegend NNN en Groene Contour; onderdelen Natura2000; contour Rijksbeschermd dorpsgezicht, vele beschermde Rijksmonumenten en Cultuur Historische Buitenplaatszone. Tenslotte concludeert het rapport dat het een windluwe regio is en dat windmolens daarom hoger moeten zijn dan elders, maar dan nog steeds niet rendabel zullen zijn zonder subsidie.Het windmolenplan wordt spoedig besproken. Het is te ingrijpend om met een paraplubestemming te faciliteren en verstoort het de RES-discussie. Het is bestuurlijk onverantwoordelijk om dit te laten voordringen op de discussie over de mega turbines. De inwoners en belangenorganisaties verdienen dat de breed gedragen bezwaren serieus genomen worden en dat het Weteringgebied definitief gevrijwaard wordt van windmolens van ieder formaat. We zijn tevreden dat besloten is de raad vanaf nu vroegtijdig te betrekken bij duurzaamheidsplannen van de gemeente, dit dient als eerste waarborg.Dit onderwerp vereist zorgvuldigheid en langetermijnperspectief. Belanghebbenden moeten betrokkenen volledig geïnformeerd worden. Het college en raad hebben verantwoordelijkheid voor een zorgvuldig proces, informatieverschaffing en bescherming van de unieke kwaliteiten van ons gebied.Natuur en leefomgeving hebben geen stem. Inwoners wel.

Stichting Behoud het Weteringgebied

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie