Wethouder Hans Marchal
Wethouder Hans Marchal Ankie Meutgeert

Wijk bij Duurstede stapt uit RES Kromme Rijnstreek

1 maart 2021 om 17:40 Politiek

WIJK BIJ DUURSTEDE Vorige week besloot het Wijkse college uit de Regionale Energie Strategie (RES) van de vier Kromme Rijnstreek gemeenten te stappen. Via een memo werd de gemeenteraad hiervan op de hoogte gebracht. ,,We gaan geen voorlopige zoekgebieden voor zonnevelden of windmolens aanwijzen”, aldus wethouder Marchal tegenover WijksNieuws.nl. De participatie heeft niet gewerkt, is zijn conclusie.

door Kuun Jenniskens

Maandagmiddag is er een spoedoverleg tussen de vier wethouders uit de Kromme Rijnstreek. Inzet van Hans Marchal is dat hij niet langer binnen dit verband wil samenwerken. Wat Houten, Bunnik en Utrechtse Heuvelrug van plan zijn, is nog niet bekend. Deze gemeenten hadden samen een participatietraject opgetuigd. Op 18 en 22 februari konden inwoners zoekgebieden voor zonneparken en windmolens aanwijzen. Dat zijn pittige avonden geweest, waar inwoners op ruziënde toon verwijten maakten.

ONLINE WERKTE HET NIET ,,Wijkenaren hebben zich daar stevig geroerd en waren oververtegenwoordigd”, zegt Marchal. ,,Dat was een pittige dynamiek. Op deze avonden merkten we dat mensen uit Wijk de windmolens in Bunnik zetten, en omgekeerd - dus dat werkt niet. Het is beter als elke gemeente een eigen traject gaat volgen. Ik denk wel dat we moeten afstemmen over zoekgebieden, zodat we elkaar op de gemeentegrenzen niet gaan verrassen met windmolens. Maar ik ben ook van mening dat we niet meer samen in een traject moeten gaan zitten.”

Ondanks de goede bedoelingen, zo zegt Marchal: ,,Er is goed over deze participatie nagedacht. Toch moeten we terug naar de tekentafel om te kijken hoe we burgers op een goede manier kunnen betrekken om tot een gedragen plan te komen.”

Online over zo’n complex onderwerp in gesprek gaan is moeilijk gebleken. Ook door corona staat de samenleving al flink onder druk. ,,De gemoederen moeten wat bedaren en dan hoop ik dat we het goede gesprek met elkaar kunnen gaan voeren. Niet iedereen durft zich momenteel te uiten en dat is niet goed voor de lokale democratie.”

EERST DISCUSSIE OVER WINDMOLENS Marchal wil dus meer tijd nemen, en hoopt op live bijeenkomsten. ,,Wat we horen is dat inwoners eerst een discussie willen of windmolens überhaupt gewenst zijn in Wijk. Dat gaan we nu doen.”

In het RES bod vanuit Wijk bij Duurstede komt wat de wethouder betreft - en hij zegt hierin gesteund te worden door het college - alleen 60 hectare aan zonnevelden te staan. 

RAAD OP 8 MAART Op maandag 8 maart is de gemeenteraad aan zet. Dan is er een Voorbespreking over hoe het nu verder moet met de RES. De motie van VVD en Burgerbelangen ‘Trek aan de noodrem van de RES’ van afgelopen donderdag, speelt volgens de wethouder geen rol. Marchal: ,,Dit waren we al van plan en hadden we al in het college besproken. Deze motie is mosterd na de maaltijd - ook al heb ik er begrip voor dat deze motie om politieke redenen is ingediend.” Volgens Marchal is er geen hommeles in het college: ,,Gelet op de dynamiek en onrust die de RES teweeg brengt, staan we hier allemaal achter.”

UITSTEL RES U16 Ook binnen de RES U16 - een samenwerkingsverband van 16 Utrechtse gemeenten - worden zaken getemporiseerd. Eerder zou het Rijk op 1 juli te horen krijgen waar deze 16 gemeenten mogelijkheden zien voor windmolens en zonnepanelen. Inmiddels is dit uitgesteld tot 1 oktober 2021. Marchal zegt dat niet alleen Wijk bij Duurstede moeite heeft met de snelheid en het participatieproces, volgens hem speelt dit ook in Woerden, Montfoort, Stichtse Vecht, Ronde Venen en Oudewater. ,,Bestuurders willen een zorgvuldig proces en daarom moeten we tijd kopen”, zo concludeert de Wijkse wethouder.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie