Afbeelding
Kuun Jenniskens

Motie trekt aan de noodrem RES

25 februari 2021 om 12:04 Politiek

WIJK BIJ DUURSTEDE VVD en Burgerbelangen hebben een motie opgesteld voor de raadsvergadering van 23 maart. De indieners willen - naar eigen zeggen - de klimaattrein, die maar doordendert, afremmen door aan de noodrem te trekken voor het te laat is. Vraag aan het Wijkse college is om te wachten tot het RES bod er ligt - dat zal begin april zijn. Voor nu betekent dat: wachten met enquêtes, wachten met de zoektocht naar locaties voor zonnevelden en windmolens, en zeker ook wachten met het trekken van conclusies.

door Kuun Jenniskens

Voor VVD en Burgerbelangen speelt hierbij het punt van de gemeentelijke autonomie. Heb je het als gemeente wel echt voor het zeggen? Binnen de RES U16 wordt gezegd dat de gemeente het laatste woord heeft. Beide partijen vinden de samenwerking van de vier Kromme Rijngemeenten een inbreuk op die autonomie. ,,Wij begrijpen daarom niet waarom wij, als lid van de U16, recent geconfronteerd zijn met een enquête van de 4 Kromme Rijnstreek gemeenten. Hierdoor lijkt een extra laag te ontstaan tussen de provincie, U16 en onze gemeente. Vertragend, niet transparant en zinloos omdat wij als gemeente zelf beslissen en onze autonomie in deze wensen te behouden.”

KRITISCH OVER ONLINE PARTICIPATIE Beide partijen vinden dat het online participatietraject geen recht doet aan ‘hoor en wederhoor’. Ze signaleren grote onvrede over de avonden. ,,Nu verder zoeken, inwoners enquêteren en vragen naar verdere zoekgebieden voor wind- en of zonne-energie levert veel onrust en onbegrip op”, zo stelt de motie. Zeker de rol van grote buurgemeente Houten wordt gevreesd: ,,Wijk bij Duurstede is niet de plek, waar andere gemeenten ongebreideld vanuit allerlei soms ondoorzichtige overlegstructuren windturbines kunnen plannen.” Houten heeft op dit punt in Wijk geen beste reputatie omdat deze gemeente vier grote windturbines op de gemeentegrens van Wijk in voorbereiding heeft.

GEZONDHEID WAARBORGEN VIA WHO Verder willen VVD en Burgerbelangen dat de gemeente Wijk bij Duurstede de EU- en WHO-richtlijnen en gerechtelijke uitspraken van het Europese Hof over gezondheidsrisico‘s van windmolens, serieus neemt.

NIET ZEKER HOEVEEL OPWEK NODIG IS VVD en Burgerbelangen constateren dat er vanuit het RES U16 gebied - een samenwerkingsverband van 16 gemeenten - een bod ligt van 60 hectare aan zonnevelden. Verder zien beide partijen dat de overheid aan gemeenten heeft gevraagd om in totaal binnen de RESsen 35 TWh duurzame energieproductie te realiseren, terwijl er een bod ligt vanuit gemeenten van 52 TWh. Dat is dus meer dan nodig. Het is nog afwachten wat de gemeente Wijk bij Duurstede echt moet gaan opwekken. Voor inwoners speelt er op dit moment een grote onzekerheid.

Het isoleren van woningen en bedrijfspanden, alsmede het faciliteren van zonnepanelen op zoveel mogelijk daken, behoudt voor de indieners de hoogste prioriteit.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie