Afbeelding
Screenshot www.resinbeeld.nl

Website RESinbeeld politieker dan op eerste gezicht lijkt

29 januari 2021 om 11:06 Politiek

WIJK BIJ DUURSTEDE In de Kromme Rijnstreek is veel commotie over de komst van windmolens. Deze roering kreeg nog eens een extra zwieper met de lancering van de website RESinbeeld. De projectleider van deze site is voormalig wethouder Willem Joustra, die zich roert als fel tegenstander van windenergie. Joustra ontkent het politieke karakter: ,,We zijn gewoon een site die plaatjes maakt.”

door Kuun Jenniskens

RES staat voor Regionale Energie Strategie. Op dit moment worden er in regio’s denkrichtingen uitgewerkt om uitvoering te geven aan het Klimaatakkoord. De Kromme Rijnstreek valt onder de regio RES U16.

RESinbeeld scoort hoog in Google. Ogenschijnlijk ziet de site er onpartijdig uit. Joustra vindt de intro op de site ‘dat er duizenden windturbines en zonnevelden komen in Nederland - ook in uw omgeving’, niet suggestief of politiek. Ook het feit dat actiegroepen tegen windmolens worden opgeroepen zich aan te sluiten - zodat RESinbeeld beeldmateriaal voor hen kan maken - en dat deze groepen er kunnen worden geholpen met WOB verzoeken, noemt Joustra niet politiek. 

TEGEN HUIDIGE KLIMAATDOELEN Willem Joustra is projectleider van RESinbeeld en doet dit in dienst van de stichting Clintel, een club die zich ‘klimaatwaakhond’ noemt en die het debat wil aanjagen over de naar eigen zeggen onrealistische doelen en de hoge kosten van het huidige klimaatbeleid. Op de website Climategate.nl die als slogan heeft: ‘wanneer komt nu toch eindelijk eens die klimaatcrisis?’ wordt Joustra geïnterviewd over RESinbeeld door wetenschapsjournalist Marcel Crok, mede-oprichter van Clintel. Croks opvatting luidt dat het geen 5 voor 12 is en lijkt de spil achter meerdere sites: de staat van het klimaat, RESinbeeld en Climategate. 

Volgens Willem Joustra werkt RESinbeeld heel simpel: ,,Mensen sturen ons foto’s van hun woonomgeving. We gebruiken de RESkaarten en dan monteren wij op de aangegeven lokaties en zoekgebieden windturbines in van 235 meter hoog. Dat is alles.” Daarbij kijken ze niet of grond bijvoorbeeld al is afgegeven voor een ander doel, zoals tussen Odijk en Werkhoven, waar plannen voor zonnevelden al zijn goedgekeurd en er dus geen plek is voor meerdere windmolens. Of ten westen van Odijk, waar 1000 woningen komen. 

DRAAGT BIJ AAN VERWARRING Juist door windmolens in beeld te brengen draagt de site bij aan de verwarring, want er worden molens ingetekend waarover nog geen besluiten genomen zijn. Op de RESkaarten staan ‘denkrichtingen’ ingetekend, en dat zijn nog geen vaststaande feiten. Half maart, als U16 het RES bod op tafel legt, komt er meer duidelijkheid over de gekozen locaties. Joustra bevestigt dat het om ‘mogelijke’ locaties gaat, en dat de precieze aantallen nog niet bekend zijn.

TEGEN WINDMOLENS Willem Joustra moest, na 19 maanden wethouderschap, op verzoek van zijn partij de VVD uit het gemeentebestuur van Wijk bij Duurstede vertrekken. Reden voor Joustra om zijn VVD lidmaatschap op te zeggen. Hij ging direct aan het werk om een politieke partij te starten; Duurstede voor Democratie. Er is geen relatie met Forum voor Democratie maar het partijprogramma van Forum noemt hij erg goed, en in zijn ogen is Baudet het grootste politieke talent van de afgelopen 30 jaar. Een belangrijk punt dat Joustra met Duurstede voor Democratie wil maken is: stoppen met windmolens. Waarom? ,,Windmolens hebben nauwelijks effect op klimaatverandering en zijn daarom een slechte keuze. Als het om CO2 uitstoot gaat dan zijn windturbines en zonnevelden slechter dan kernenergie.” Kernenergie is volgens Joustra een betere oplossing - de hoeveelheid kernafval is volgens hem goed te verwerken en op te bergen, zoals Finland en Frankrijk doen. 

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
De in Langbroek wonende Willem Joustra
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie