In de groene gebieden zijn mogelijkheden voor kleine windturbines
In de groene gebieden zijn mogelijkheden voor kleine windturbines Screenshot Ruimtelijkeplannen.nl

Stichting opgericht om boerenwindmolens in Langbroekerwetering tegen te houden

7 december 2020 om 16:41 Politiek

REGIO Op 25 november hield de gemeente een informatieavond over kleinschalige windturbines in het buitengebied. Nog tot 16 december ligt er een paraplubestemmingsplan ter inzage om deze zogeheten ‘boerenmolens’ mogelijk te maken. Het gaat om windmolens van 20 meter. Geschrokken bewoners van het Langbroekerweteringgebied maken gezamenlijk een vuist. Zij doen dit vanuit een nieuwe stichting ‘Behoud Langbroekerweteringgebied’. Het doel is om de unieke aspecten en waarden van het gebied te beschermen.

door Kuun Jenniskens

De voorlopige bestuurders van de stichting zijn Maarten van der Hoeven en Jan Peter van Suchtelen. De stichting hoopt dat hieruit een grote groep actieve mensen ontstaat, die een afspiegeling is van de liefhebbers van het gebied; bewoners, grondgebonden agrariërs, lokale ondernemers, landgoederen alsmede recreanten en andere belanghebbenden. 

OP ZOEK NAAR DRAAGVLAK In een brief aan bewoners: ,,Alleen op deze manier kan een breed draagvlak worden gevormd. Zoals gezegd zal uw hulp en steun heel hard nodig zijn om te voorkomen dat dit landschap straks wordt ontsierd door middelgrote windturbines en later mogelijk zelfs nog veel grotere turbines.” 

Verderop staat te lezen: ,,Boer Koen van Rijn gaf tijdens de informatieavond een uitstekende presentatie waarin hij uitleg gaf over zijn bedrijf, zijn visie op energieneutraal boeren en hoe een windturbine hem zou helpen in het verlagen van zijn operationele kosten. Boer Koen is een grondgebonden jonge boer die een langetermijnvisie heeft met zijn boerenbedrijf. Hij boert in Cothen in een minder kwetsbaar gebied dan het Weteringgebied. Vanzelfsprekend moeten we kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat echte agrariërs, voor wie het boeren de hoofdactiviteit is, dat kunnen blijven doen.”

ZORGEN OVER NIET-AGRARISCH De stichting heeft grote zorgen over die plekken waar de agrarische bedrijvigheid wordt losgelaten: ,,Wij dragen de duurzame, grondgebonden boeren een warm hart toe en denken graag mee over oplossingen om hun bedrijven in stand te houden en waar mogelijk te verduurzamen. De huidige trend van agrarische bedrijven die geen opvolging hebben of hun bedrijfsvoering omvormen naar niet-agrarische activiteiten is echter zeer zorgelijk. Met name het omvormen tot alternatieve bedrijfsvoering begint een negatieve stempel op dit mooie landschap te drukken. Grote bouwblokken ontstaan waar nieuwe activiteiten zich ontplooien die niets met boeren te maken hebben en het cultuurhistorische landschap veelal blijvend ontsieren.”

De gemeente Wijk bij Duurstede wil met dit paraplubestemmingsplan deze kleinschalige windturbines niet alleen voor het buitengebied mogelijk maken, maar ook op bedrijventerrein Broekweg. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie