verduurzamen van het boerenbedrijf
verduurzamen van het boerenbedrijf Provincie Utrecht

Provincie maakt duurzaamheidsinvesteringen voor jonge Utrechtse boeren mogelijk

26 november 2020 om 07:22 Natuur en milieu

UTRECHT De provincie Utrecht stelt geld beschikbaar aan jonge Utrechtse agrarische ondernemers om hun bedrijf te verduurzamen. In totaal komt er vier ton subsidie beschikbaar voor investeringen in onder meer klimaatbestendigheid en biodiversiteit van de agrarische bedrijven. Met de subsidie geeft de provincie agrarische ondernemers de mogelijkheid hun bedrijf op een toekomstbestendige manier in te richten, met bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen of door het gebruik van innovatieve bemestingsmethoden.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: ,,Boeren zijn van grote waarde voor onze samenleving, onder meer voor de voedselproductie. De nieuwste generatie Utrechtse agrariërs zijn de toekomst van de bedrijfstak. Met de subsidie krijgen jonge boeren de kans hun bedrijf weer een stap verder te verduurzamen en voor te bereiden op de toekomst. Dat vindt de provincie Utrecht erg belangrijk en daarom stellen wij het geld beschikbaar.” 

Deze zogenoemde Jonge Landbouwers regeling (JOLA) is bestemd voor agrariërs tot en met 40 jaar. Jonge landbouwers kunnen tot een bedrag van 20.000 euro subsidie aanvragen voor maximaal drie investeringen. De subsidie bedraagt 30 procent van de totale investeringskosten. Het is daarmee een uitgelezen mogelijkheid om duurzame investeringen in de bedrijfsvoering te realiseren. De subsidieregeling is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Deze subsidieregeling is eerder ook opengesteld en de voorwaarden zijn dit jaar vergelijkbaar met die van voorgaande jaren.

EERDERE INVESTERINGEN In 2018 en 2019 is de subsidie ook opengesteld. In 2018 hebben 23 en in 2019 27 jonge boeren een subsidie ontvangen om hun bedrijfsvoering aan te passen op de toekomst. De investeringen waren met name gericht op zonnepanelen, koematrassen, emissiearme vloeren en precisiebemesting.

INFORMATIEBIJEENKOMST Op 2 december 2020 organiseert de provincie Utrecht in samenwerking met het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt een digitale informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde jonge agrarische ondernemers tot en met 40 jaar. Tijdens de informatiebijeenkomst worden alle ins en outs gedeeld over de regeling en worden tips gegeven die het doen van een aanvraag makkelijker maken. Aanmelden kan via www.provincie-utrecht.nl/pop3.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie